Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
4 budžeta vietas5 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši kardiologa specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai kardiologa specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam. Programmas noslēgumā tiek izstrādāts un aizstāvēts zinātniski pētnieciskais darbs.

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Dažādu kardioloģisku saslimšanu etioloģija, atoģenēze, patoloģiskā anatomija, klīniskās formas, prot veikt diagnostiku un diferenciāldiagnostiku
 • Zina indikācijas miokarda biopsijai
 • Pārzina un māk izskaidrot biežāk kardioloģijā lietoto izmeklējumu metožu principus un izmeklējumu rezultātu izmantojumu
 • Stipri iedarbīgo vielu lietošanas indikācijas, dozēšana, blakusiedarbība

Prasmes

 • Izmantot diagnostikas procesā iegūtos datus
 • Novērot un ārstēt dažādas kardioloģiskās saslimšanas
 • Stipri iedarbīgu medikamentu ievadīšanas un dozēšanas metodika – intravenozo medikamentu ievadīšanu, izmantojot pilienu infūziju, perfuzorus un citus instrumentus
 • Praktiski sagatavot instrumentus, izdarīt centrālo vēnu un perifēro asinsvadu katetrizāciju

Kompetence

Četru gadu laikā būs apgūtas zināšanas un iegūtas praktiskās iemaņas, kas atbilst gan Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem nr. 268, gan Eiropas Savienībā noteiktajam rekomendācijām, kas nepieciešamas ārstam kardiologam viņa praktiskā darba veikšanai. Studējošais iegūs tiesības strādāt par ārstu kardiologu. 

Pārbaudījuma veids

Pēc katra studiju kursa tiek veikta mutiska vai rakstiska zināšanu pārbaude

Valsts pārbaudījumā ir trīs daļas

 • Atskaite par darbu studiju kursa laikā
 • Uzrakstīta zinātniski pētnieciskā darba iesniegšana un aizstāvēšana
 • Teorētiskais eksāmens (biļetes) pēc izveidotās programmas, kura atbilst ārsta kardiologa sertifikācijas eksāmenam Latvijā