Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Asociācijas vadītājs

Latvijas Reto slimību speciālistu asociācija

2014 - pašlaik

Sirds labā kambara un plaušu asinsrites darba grupas vadītājs

Latvijas Kardioloģijas centrs

2011 - pašlaik

Ārsts kardiologs, ārsts invazīvais kardiologs

P.Stradiņa KUS, Latvijas Kardioloģijas centrs – 27. kardioloģijas nodaļa

2011 - pašlaik

Asistenta p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

2010 - pašlaik

Ārsts kardiologs invazīvās kardioloģijas laboratorijā

Rīgas 1. Slimnīca

2008 - 2011

32. Neatliekamās un invazīvās kardioloģijas nodaļa – ārsts stažieris

P.Stradiņa KUS, Latvijas Kardioloģijas centrs

2006 - 2009

Ārsts rezidents internists

P.Stradiņa KUS

2007 - 2008

27. Vispārējās kardioloģijas nodaļa – ārsts stažieris

P.Stradiņa KUS Latvijas Kardioloģijas centrs

2002 - 2006

Asinsvadu ķirurģijas centrs, med.brālis

P.Stradiņa KUS

Izglītība

2009 - 2016

Doktorantūras nodaļa, studiju programma medicīna

Rīgas Stradiņa universitāte

2009 - 2011

Pēcdiploma izglītības institūts - studiju programma – kardioloģija –ārsts speciālists kardioloģijā

Latvijas Universitāte

2006 - 2009

Pēcdiploma izglītības institūts - ārsts speciālists internajā medicīnā

Latvijas Universitāte

2000 - 2006

Ārsta grāds

Rīgas Stradiņa Universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Kursi, sertifikāti, apmācības

Metodes sertifikāts. Diagnostiskā sirds un lielo asinsvadu kateterizācijā. (2013)

Ārsta kardiologa sertifikāts (2011.g.) sertifikāts Nr. 65788

Ārsta internista sertifikāts (2009.g., 2015.g resert.) sertifikāts Nr.64797

European PAH forum, Madrid, 14-15. June 2012.

The Art of Excellent Patient Communication, London.29-30. March 2012

Thrombosis management 2011. Barcelona. Spain. 17 – 18. June 2011.

Bayer PH Symposium 2011. Lisbon. Portugal. 12-13 March 2011

EP2010 – Pulmonary Arterial Hypertension. European Heart House. Nice. France. 15.10. – 16.10.2010.

Pulmonary Hypertension Academy – Medical University Vienna – 28.10.-29.10.2010.

UT Southwestern medical center Dallas, USA, apmācības universitātes slimnīcā, 2010. gada 29.aprīlis – 30. maijs.

II Baltic Heart Failure Meeting 2010, 30.09.-02.10.2010.Riga. Latvia.

Pulmonālā arteriālā hipertensija – European Society of Cardiology kursi. European Heart House. France. (16-17.10.2009.)

Padziļinātie klīniskās EKG kursi – 80KP (23.03 – 03.04.2009.)

Padziļinātās kardio – pulmonālās reanimācijas kursi – 50 KP (2008.06.)

Starptautiskais CRT seminārs ehokardiogrāfijas speciālistiem (Rīga, Latvija 2009.05.)

Pulmonālās arteriālās hipertensijas klīniskie kursi (Čehija, Prāga 2008.10. )

Pulmonālās hipertensijas klīniskie kursi (Pērnava, Igaunija 2008.05.)

Pulmonalās hipertensijas starptautiskais forums (Austrija, Vīne 2008.04.)

Kardiovaskulārā medicīna, Eiropas apmācības programma (Čehija, Prāga 2008.03.)

Kardiovaskulārā medicīna, Eiropas apmācību programma (Grieķija, Atēnas 2007.10)

ICH GCP for Investigators, sertifikāts (2006.10.)

 

Klīniskie pētījumi

Subinvestigators MARINER Rivaroxabāns versus placebo klīniskajā pētījumā

Subinvestigators RESONANCE dabigatrāna klīniskajā pētījumā

RIETE trombemboliju reģistrs, LV 01 centra vadītājs

Principial Investigator. BI- Pradaxa antidota pētījums. (2015.gads)

Subinvestigators – pētījums Magellan-BAY 59-7939 - multicentrisks, randomizēts, paralēlo grupu pētījums, lai salīdzinātu rivaroxabāna un enoksaparīna efektivitāti trombemboliju profilaksei

Subinvestigators - Pulmonālās arteriālās hipertensijas un sildenafila multinacionālā, randomizētā pētījumā (A1481244).

Pētījuma koordinators – pētījumā - Kaulu smadzeņu mononukleāro šūnu transplantācija akūta miokarda infarkta pacientiem.

 

Pētnieciskie darbi

CTEPH incidence pēc akūtas plaušu embolijas (2014.-)

Sirds resinhronizācijas terapija hroniskas sirds mazspējas slimniekiem (2006.)

Pulmonālās arteriālās hipertensijas Latvijas reģistra datu analīze (2009.)

Doktorantūras zinatniskais darbs - Pulmonālā arteriālā hipertensija sistēmas sarkanās vilkēdes un sistēmas sklerodermijas gadījumā Latvijas populācijā : incidence, prevalence, slimības progresija (uzsākts 2009.)

 

 

Docētie studiju kursi

Iekšķīgās slimības (kardioloģija)

Iekšķīgās slimības ar propedeitiku

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Reto slimību speciālistu asociāciācijas vadītājs

Latvijas Internistu biedrības biedrs

Latvijas Kardiologu biedrības biedrs

Pulmonary Hypertension Clinicians and Researchers (PHCR) biedrs

European Society of Cardiology (ESC) biedrs

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

First data from Latvian chronic thromboembolic pulmonary hypertension registry [Elektroniskais resurss] / A.Skride, K.Sablinskis, A.Lejnieks ...[et al.] // European Journal of Internal Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.32 (2016, July), p.e23-e24. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095362051…

Horionkarcinoma : hroniskas trombemboliskas plaušu hipertensijas iemesls : klīniskais gadījums / A.Skride, A.Rudzītis, A.Lejnieks, K.Šablinskis // Doctus. - Nr.6 (2016, jūn.), 60.-63.lpp.

Hroniskas trombemboliskas plaušu hipertensijas Latvijas pacientu reģistra septiņu gadu dati / A.Skride, K.Šablinskis, K.Lesiņa, A.Rudzītis // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 72.-79.lpp.

Outcome during and after anticoagulant therapy in cancer patients with incidentally found pulmonary embolism / M.Peris, D.Jimenez, A.Skride ...[et al.] // The European Respiratory Journal. - Vol.48, No.5 (2016, Nov.), p.1360-1368. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Plaušu hipertensija : elpas trūkuma diferenciāldiagnoze / A.Skride, A.Rudzītis, R.Vilde, K.Šablinskis // Doctus. - Nr.1 (2016, janv.), 24.-26.lpp.

Nemme, Jānis. Anestēzija pacientei pēc plaušu transplantācijas : klīniskais gadījums / J.Nemme, A.Skride, B.Lesiņa-Korne // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2015, okt.), 64.-67.lpp.

Plaušu hipertensija un reimatoloģija / A.Skride, J.Ivanova, K.Lesiņa, K.Šablinskis // Doctus. - Nr.1 (2015, janv.), 35.-38.lpp.

Skride, Andris. No teorijas līdz terapeitiskām indikācijām : [par rosuvastatīna lietošanu pacientiem ar augstu kardiovaskulāro risku] / A.Skride // Medicus Bonus. - Nr.21 (2015, apr./maijs/jūn.), 53.-54.lpp.

Skride, Andris. Omega-3 taukskābes un zivju eļļa : [par zivju eļļas labvēlīgo ietekmi uz sirds un asinsvadu veselību] / A.Skride, K.Šablinskis // Materia Medica. - Nr.6 (2015), 15.-20.lpp.

Vilde, Rūdolfs. Zāļu kombinācijas, mijiedarbība un blaknes kardiovaskulāras sistēmas slimību terapijā / R.Vilde, A.Skride // Materia Medica. - Nr.9 (2015), 15.-17.lpp.

Anaesthesia management with deep hypothermia and circulatory arrest during surgery for chronic thromboembolic pulmonary hypertension / M.Kalējs, A.Skride, A.Ozoliņa, P.Stradiņš, E.Strīķe, R.Lācis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.232-236. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

First lung transplantation on a latvian patient with idiopathic pulmonary arterial hypertension / A.Skride, K.Sablinskis, A.Rudzitis, K.Lesina // Acta Chirurgica Latviensis. - No.14/2 (2014), p.59-61.

Anaesthesia management with deep hypothermic circulatory arrests during pulmonary thromboendarterectomy / M.Kalejs, A.Ozolina, A.Skride, P.Stradins, E.Strike, R.Lacis ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.93-96.

Pildava, Santa. Sirds ir viena, bet slimību daudz... : atskats uz ESC kongresu Amsterdamā : [par Eiropas Kardiologu biedrības ikgadējo kongresu Nīderlandē] / S.Pildava, O.Kalējs, A.Skride // Doctus. - Nr.10 (2013, okt.), 22.-24.lpp.

 

Tēzes​​

 

Applying REVEAL registry risk score calculator in connective tissue disease associated pulmonary arterial hypertension : latvian national retrospective study / Y.Avidan, J.Ruwald, A.Skride, D.Tjunīte // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 113.lpp.

Bikava, Ieva. Evaluation of health policy in Latvia / I.Bikava, A.Skride // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: living in the world of diversity: social transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.26.

Bikava, Ieva. Obligātās veselības apdrošināšanas ieviešana Latvijā : piemērotākā modeļa izvēle / I.Bikova, A.Skride // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 273.lpp.

Bikava, Ieva. Reto slimību pacientu stāvoklis Latvijā un iespējas ietekmēt valdību lēmumu pieņemšanā / I.Bikova, A.Skride // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 272.lpp.

Dzelve, Pauls. Epidemiology of pulmonary hypertension associated with congenital heart disease (PH-CHD) in Latvia / P.Dzelve, S.Upmale, A.Skride // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 260.lpp.

Epidemiology of pulmonary embolism in latvian patients enrolled in RIETE registry / D.Kigitoviča, E.Dručka, A.Belovs, A.Skride // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 111.lpp.

Portopulmonary hypertension data from Latvian registry / R.Vilde, A.Skride, K.Sablinskis, A.Lejnieks // Collection of Scientific Papers 2015 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VII Latvian Gastroenterology Congress with International participation [Riga, Latvia, Dec.5, 2015] / Rīga Stradiņš University. - Rīga : RSU, 2016. - Suppl.1, p.89.

Sensitivity of ECG parameters to diagnose pulmonary embolism / D.Kigitoviča, E.Dručka, A.Belovs, A.Skride // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 110.lpp.

Akūta plaušu embolija - elektrokardiogrāfijas īpatnību sakarības ar dzimumu izvērtējums / A.Skride, D.Kigitoviča, E.Dručka, A.Belovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 123.lpp.

Case presentation of the first lung transplantation on a Latvian patient with idiopathic pulmonary arterial hypertension / A.Skride, A.Rudzitis, K.Lesina ...[et al.] // Cardiology. - Vol.131, Suppl.1 (2015, June), p.30. - Starptautiski citējamā izdevumā.

First data from Latvian Chronic Trombembolic Pulmonary Hypertension Register / A.Skride, K.Lesina, H.Binans, A.Rudzitis // Cardiology. - Vol.131, Suppl.1 (2015, June), p.41-42. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hroniska trombemboliska plaušu hipertensija : Latvijas reģistra dati / A.Skride, A.Rudzītis, K.Lesiņa, I.Krauča // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 339.lpp.

Labā kambara funkcijas izvērtējums pacientiem ar akūtu plaušu trombemboliju / D.Kigitoviča, E.Dručka, A.Belovs, A.Skride // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 120.lpp.

Outcomes of pulmonary endarterectomy for chronic thromboembolic pulmonary hypertension patients in Latvia / A.Skride, M.Kalejs, K.Lesina, A.Rudzitis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 76.lpp. - T.p. žurn. "Cardiology". - Vol.131, Suppl.1 (2015, June), p.19. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hroniskas trombemboliskas plaušu hipertensijas epidemioloģija Latvijā / A.Skride, K.Šablinskis, L.Zariņa, A.Rudzītis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 369.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja