Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši torakālās ķirurģijas specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai torakālās ķirurģijas specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam. Programmas noslēgumā tiek izstrādāts un aizstāvēts zinātniski pētnieciskais darbs.

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas un izpratne

 • Patstāvīgi plānot un organizēt savu ārsta speciālista profesionālās kompetences pilnveidi un attīstību
 • Uzņemtie atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi
 • Veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgās ārsta specialitātes darbībā
 • Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību,
 • Veikt darbu, tālāku mācīšanos vai pētniecību sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas
 • Demonstrēt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni medicīnā kopumā, atbilst torakālas ķiruģijas prasībām un jaunākajiem zinātnes un profesionālās jomas sasniegumiem, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē

Prasmes

 • Plaušu, pleiras, bronhiālās sistēmas, barības vada un krūšu kurvja sienas anatomija, patofizioloģija, krūšu kurvja ķirurģisko slimību etioloģija, patoģenēze, simptomātika, diagnostika, indikācijas konservatīvajā un ķirurģiskajā ārstēšanā
 • Izmantot diagnostiskās metodes un instrumentus, kas izmantojami torakālajā ķirurģijā
 • Zināšanas par attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas aktuālajām un svarīgākajām tēmām, kas nodrošina prasmi radošai domāšanai vai ir pamatā pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē
 • Sniegt neatliekamo ķirurģisko ārstēšanu akūtos gadījumos pacientam ar krūšu kurvja patoloģiju
 • Izveidot pareizu diagnostikas shēmu un ārstēšanas taktiku pacientam ar krūšu kurvja patoloģiju
 • Apzināt pēcoperācijas iespējamās komplikācijas, to profilaksi un ārstēšanu
 • Izmantot praktiskās iemaņas diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijās

Kompetence

 • Augsti kvalificēts speciālists, kurš var strādāt valsts iestādē, sniedzot specializētu medicīnisko palīdzību saskaņā ar Latvijas Ministru kabineta, Veselības ministrijas un medicīnas asociācijas prasībām
 • Torakālā ķirurģija, pulmonoloģija, traumatoloģija, asinsvadu ķirurģija, neiroloģija, gerontoloģija, onkoloģija
 • Spēja interpretēt plaušu rentgena izmeklējumus, CT semiotiku krūšu kurvja orgānos, izdarīt pleiras telpas punkciju un torakostomiju, izpildīt konvencionālu un videoasistētu torakotomiju, patstāvīgi nošūt plaušu
 • Sasprindzinātā un spontānā pneimotoraksa, hemotoraksa un pleirīta ārstēšana, ārstnieciski diagnostiskā taktika plaušas asiņošanas gadījuma, zināšanas un iemaņas par ārstēšanas un kopšanas īpatnībām pēc krūšu kurvja iekšējo orgānu operācijām (plauša, barības vads, diafragma, videne)
 • Operācijas: plaušas rezekcija, diafragmas plastika, barības vada divertikulu rezekcija, ribas rezekcija

Pārbaudījuma veids

Zināšanu pārbaude mutiski pēc katra studiju kursa

Valsts pārbaudījums

 • Zināšanu pārbaude teorētiskajos jautājumos – rakstveida tests
 • Praktisko iemaņu pārbaude
  • Rezidents komisijas klātbūtnē aizstāv sagatavotu zinātnisko, klīnisko vai lietišķo pētījumu, kuru rakstveidā iepriekš iesniedz komisijai
  • Iesniedz eksaminācijas komisijai apkopojumu par studiju laikā paveikto, uzrādot operācijas, kuras rezidents apguvis un izdarījis patstāvīgi vai asistējis, kā arī apliecinājumu par piedalīšanos semināros, konferencēs
  • Dažādu manipulāciju izpildījuma pārbaude, izmantojot manekenu