Pārlekt uz galveno saturu

RSU var lepoties ar pieredzes bagātiem absolventiem, kas savas Alma Mater iegūtās zināšanas ik dienas papildina savās darba vietās visā pasaulē. RSU Absolventu asociācija organizē iespēju absolventiem ziedot savu laiku, pieredzi un zināšanas, lai motivētu studentus un radītu iedvesmojošu vidi izaugsmei.

Viens no RSU Absolventu asociācijas mērķiem ir veicināt ziedošanas tradīciju absolventu vidū. Viena no formām, kā ir iespējams pateikties savai Alma Mater, ir ziedojot savu laiku. Šāda personīga pieeja, daloties zināšanās un pieredzē, var kļūt par nozīmīgu atspēriena punktu kādam RSU studentam viņa turpmākajā karjerā un dot iedvesmu sasniegt augstākas virsotnes.

Kā var ziedot laiku?

Formas, kādā iespējams ziedot laiku ir dažādas, un tās ir iespējams pielāgot katrai individuālajai situācijai. Ziedot iespējams, piemēram:

 • nolasot izglītojošu lekciju;
 • vadot zinātnisko darbu;
 • piedāvājot studentam voluntēt pie sevis;
 • piedāvājot prakses vietu studentam;
 • jebkura cita laika ziedošanas forma pēc vienošanās.

Lai ziedotu laiku, lūdzu aizpildiet pieteikuma formu. Pēc tās aizpildīšanas Absolventu asociācijas pārstāvis sazināsies ar Jums personīgi.

Paldies ziedotājiem! 

Lielu paldies par ziedoto laiku un zināšanām vēlamies teikt:

Pētnieku akadēmijas mentoriem
 • Kārlim Trušinskim,
 • Ingai Stuķēnai,
 • Larisai Umnovai,
 • Ivaram Tolmanim,
 • Madarai Tirzītei,
 • Viktorijai Kuzemai,
 • Martai Celmiņai,
 • Ingūnai Lubauai,
 • Artūram Ozoliņam,
 • Zenonam Narbutam,
 • Aleksandram Maļcevam,
 • Dzintrai Kažokai,
 • Džeinai Mežalei,
 • Evai Strīķei,
 • Ingai Urtānei,
 • Lindai Mulderei,
 • Olgai Plisko,
 • Madarai Blumbergai,
 • Signei Tomsonei,
 • Daigai Pulmanei,
 • Inesei Gobiņai,
 • Ilzei Maldupai
Lektoriem
 • Robertam Federam