Pārlekt uz galveno saturu
Rezidentūra
Doctors SafeTrain

7. jūnijā centrā Doctors Safe Train notika pirmās domātās klīnisko prasmju apguves nodarbības rezidentiem par divām tēmām – laparoskopiskā ķirurģija un kaulu ārējā fiksācija. Katru nodarbību vadīja divi RSU speciālisti un tajās kopumā piedalījās 14 rezidenti un viens Medicīnas fakultātes piektā gada students.

Laparoskopiskās ķirurģijas teorētisko nodarbību laikā tika analizēta operāciju gaita un taktikas, bet praktiskās daļas laikā rezidentiem tika dota iespēja operēt uz dzīvajiem audiem, piemēram, veikt holecistektomiju, splenektomiju, slēgt akūti perforējušu kuņģa čūlu, pielietot hemostātiskos materiālus akūtas asiņošanas apturēšanā, apstākļos, kādi ir maksimāli pietuvināti realitātei. Astoņiem ķirurģijas rezidentiem kursus vadīja RSU docētāji dr. Sergejs Šapovalovs un doc. Olafs Volrāts.

Savukārt kaulu ārējā fiksācija kursu laikā rezidentūras programmas Traumatoloģija, ortopēdija pirmā, otrā un trešā gada studējošajiem tika dota iespēja  pilnveidot preklīniskās prasmes garo stobra kaulu ārējās fiksācijas metodē pēc visaugstākajām mūsdienu prasībām aprīkotā veterinārās ķirurģijas operāciju zālē simulējot sarežģītus kaulu lūzumus uz operācijai sagatavotiem dzīvajiem audiem. Kaulu ārējās fiksācijas metodes pamatā  tiek izmantota vaļēju, sarežģītu lūzumu gadījumā, arī realizējot t.s. bojājumu kontroles ortopēdijas principus smagiem politraumas pacientiem.

Kopumā seminārā divu instruktoru vadībā – prof. Andris Jumtiņš un piektā gada rezidents Igors Kolosovs – piedalījās seši rezidenti un viens Medicīnas fakultātes piektā gada students, kurš pārstāvēja Traumatoloģijas un ortopēdijas studentu zinātnisko pulciņu. Nelielais kursantu skaits nodrošina katram semināra apmeklētājam iespēju patstāvīgi, instruktora vadībā veikt vairākus operāciju etapus, nevis būt tikai asistentam.

“Kā Tālākizglītības fakultātes rezidentūras programmas vadītājs specialitātē Traumatoloģija, ortopēdija mūsu rezidentu vārdā gribu izteikt vislielāko pateicību fakultātei un RSU un LLU dibinātajam Doctors Safe Train centram par doto iespēju kaulu ārējās fiksācijas prasmju pilnveidē,” uzsver RSU Medicīnas fakultātes Ortopēdijas katedras vadītājs profesors Andris Jumtiņš, pozitīvi atzīstot, ka, runājot ar semināra dalībniekiem uzreiz pēc kursiem, visi rezidenti burtiski staroja un atzina kursus par ļoti vērtīgiem un lūdza dot tajos piedalīties arī nākošajā akadēmiskajā gadā.

Studējošajiem nodarbības nodrošināja RSU Tālākizglītības fakultāte. Kursi sastāvēja no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā tika veikta operāciju gaitas un tehniku analīze. Praktiskajā daļā ikvienam studējošajam tika dota iespēja operēt patstāvīgi.