Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Attīstība
Atzinība
Darbiniekiem

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) šogad jau trešo gadu pēc kārtas akadēmisko un pētniecības institūciju starptautiskajā reitingā (SCImago Institutions Ranking) ierindojas līderpozīcijās starp Latvijas augstskolām. Kopumā RSU ieņem 676. vietu pasaulē, kamēr Latvijas Universitāte ierindojas 740. vietā, Rīgas Tehniskā universitāte –766., Daugavpils Universitāte – 817., bet Latvijas Lauksaimniecības universitāte – 836. vietā.

scimago.jpg

No pārējām Baltijas valstīm SCImago Institutions Ranking 2021 iekļuvušas 10 Lietuvas un sešas Igaunijas augstskolas un zinātniskās institūcijas. Visaugstāk no visām trim Baltijas valstīm reitingā atrodas Tartu Universitāte, ieņemot 519. vietu pasaulē.

Visaugstākos rezultātus RSU, salīdzinot ar pārējām reitingā iekļuvušajām universitātēm no Latvijas, ir ieguvusi divās no trim šī reitinga individuālajās kategorijās: inovācijas un pētniecība. Reitingā, lai varētu izvērtēt un salīdzināt institūcijas, izmanto kritērijus, kas ir iedalīti trīs grupās un atspoguļo sasniegumus pētniecībā, inovācijās un sociālajā jomā.

Pētniecības rezultāti veido 50 % no iegūtā vērtējuma un aptver 11 dažādus rādītājus, sākot no publikāciju apjoma, izcilības un ietekmes līdz pat autoru starptautiskajai sadarbībai. Otru pusi no vērtējuma veido rezultāti, kas iegūti, izvērtējot institūciju inovāciju rezultātus (30 %) un ietekmi uz sabiedrību (20 %). Inovāciju izvērtēšanai izmanto datus, kas saistīti ar patentiem un tiek izgūti no patentu datubāzēm. Savukārt, lai izmērītu, kāda ir institūcijas zinātniskās darbības ietekme uz sabiedrību, tiek analizēti tādi rādītāji, kas saistīti gan ar zinātnisko un sociālo ietekmi, gan ar redzamību sociālajos medijos un tiešsaistē.

SCImago Institutions Ranking vēlreiz apliecina RSU augstvērtīgos pētniecības rezultātus. Nupat to apliecinājuši arī starptautiskie eksperti, kas Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā no 2019. līdz 2021. gada sākumam Latvijā veica 37 zinātnisko institūciju novērtējumu. RSU šajā novērtējumā saņēmusi augstus rezultātus medicīnas, sabiedrības veselības un sociālo zinātņu platformā. Kopumā RSU ir atzīta kā spēcīga, starptautiska pētniecības organizācija ar ļoti augstiem kvalitātes standartiem. Zinātnes vērtējumi skatāmi IZM mājaslapā: bit.ly/zinatnes-novertejums.

Plašāka informācija par RSU rezultātiem SCImago

Jaunākie SCImago Institutions Ranking rezultāti