Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Grāmatas

Piektdien, 19. februārī, notika Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās fakultātes asociētā profesora Alda Lieljukša grāmatas Operatīvās darbības tiesiskās un praktiskās problēmas atvēršanas svētki. Pasākums notika Zoom platformā, un tajā attālināti piedalījās 67 interesenti.

aldis_lieljuksis.jpg

Pagājuši turpat 20 gadi, kopš tika publicēti prof. Anrija Kavaliera vadībā izdotie Operatīvās darbības likuma komentāri. Laika gaitā, it īpaši 2016. gadā likumā veiktajos grozījumos, arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Augstākās tiesas spriedumos nostiprinātas paaugstinātas prasības operatīvās darbības pasākumu īstenošanā un iegūto datu izmantošanā. Arī jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas veidi un pēdu slēpšanas paņēmieni determinē tiesiskā regulējuma interpretāciju un pārskatīšanu atbilstoši situācijai. Līdz ar to radās objektīva nepieciešamība veikt likuma normu iztulkošanu vienkopus atbilstoši jaunākajām prasībām un atziņām.

"Pārliecību par šādas monogrāfijas nepieciešamību nostiprināja RSU organizētajās zinātniski praktiskajās konferencēs gūtās atziņas, praktisko darbinieku, kā arī RSU Juridiskās fakultātes studentu, kas mācās  studiju kursā Operatīvais darbs, ierosmes.

Monogrāfijā ir ne tikai komentētas likuma normas, bet arī pausts autora viedoklis  par turpmāk nepieciešamiem grozījumiem," norāda asociētais profesors Aldis Lieljuksis.

"Grāmata ir noderīga tiesību zinātnes studentiem mācību procesā, visu līmeņu operatīvajiem darbiniekiem, izmeklētājiem, prokuroriem un tiesnešiem, veicot amata pienākumus, kā arī ikvienam interesentam."

Operatīvās darbības mērķis ir aizsargāt sabiedrību no noziedzīgu plānu īstenošanas, piemēram, terorisma, slepkavībām, laupīšanas, izteiktiem nopietniem draudiem u. c. Ja noticis noziedzīgs nodarījums, operatīvās darbības pasākumi tiek vērsti uz nodarījuma atklāšanu, vainojamo personu noskaidrošanu un atrašanu. Arī bezvēsts pazudušu cilvēku meklēšanā nepieciešamības gadījumā tiek izmantotas likuma dotās iespējas. Operatīvās darbības pasākumi ir vērsti arī uz valsts  noslēpuma aizsardzību no prettiesiskas izmantošanas un likumos noteiktu personu pārbaudi pirms iecelšanas atbildīgos amatos.