Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Konferences, semināri
Liepājas filiāle

5. jūnijā Liepājas reģionālajā slimnīcā (LRS) norisinājās pirmā Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāles organizētā konference Pētniecības aktualitātes veselības aprūpē I. Konferencē ar priekšlasījumiem piedalījās RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dekāne Dr. med., profesore Inga Millere, tās prodekāns Dr. med. Kristaps Circenis, RSU Māszinību un dzemdību aprūpes katedras vadītāja Dr. med. Liāna Deklava, LRS epidemioloģiskā dienesta vadītāja Dr. Mārīte Kūla, VSIA Piejūras slimnīca galvenā māsa Mg. ves. zin. Rigonda Kalna, RSU Liepājas filiāles docētājas Mg. ed. sc. Dina Berloviene, Mg. ed. sc. Gunta Bēta un RSU Liepājas filiāles trešā kursa studenti ar savu pētniecisko darbu rezultātiem – Aivita Reķēna, Linda Suvorova, Vineta Linde, Jana Dubina, Ivo Mežs un Ita Kabiņecka.

liepajas-konference00.jpg

Konferences mērķis bija aktualizēt pētniecības novitātes veselības aprūpē Kurzemes reģionā, ņemot vērā veselības aprūpes aktualitāšu tendences Latvijā un pasaulē. Konferencē piedalīties tika aicināti veselības aprūpes speciālisti. Priekšlasījumu tēmu aktualitātes bija māszinību stratēģiskās attīstības tendences, skatot gan Latvijas, gan Eiropas datus. Tika apskatīta tēmaSupervīzija māsu praksē, un uzsvars tika likts uz supervīzijas nepieciešamību veselības aprūpes darbinieku ikdienā, lai spētu pilnvērtīgi veikt pacientu aprūpi. Tika aktualizēti jautājumi par māszinību prestižu Liepājā, Latvijā un Eiropā. Tika arī uzsvērta pētniecības nozīme veselības aprūpē. Konferences ietvaros tika skatīts jautājums, kā, sadarbojoties ārstam un māsai, tiek veikti pētījumi pie mums, Liepājas reģionālajā slimnīcā.

RSU Liepājas filiāļes studentu izstrādāti pētījumi bija vērsti uz iedzīvotāju zināšanu novērtēšanu par aktuālākajām saslimšanām, to profilakses iespējām, kā arī vides pieejamībai Liepājā cilvēkiem ar vājredzību.

Galvenie konferences atzinumi ir tādi, ka Liepājā tiek piedāvāta mūsdienīga medicīniskā aprūpe, tomēr ir nepieciešams celt māsu darba prestižu, kā arī nepieciešams vērst lielāku uzmanību aprūpes veicēju vajadzību apmierināšanai, lai veselības aprūpe kļūtu labāka. Tāpat ļoti būtiska ir iedzīvotāju izglītošana par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu nelaimē nonākušam pacientam pirms medicīnas darbinieku vai glābēju ierašanās.

Konferenci tiek plānots turpināt kā ikgadēju, lai būtu iespēja regulāri izvērtēt, kas aktuāls veselības aprūpes jomā reģionā un ārpus tā.

liepajas-konference01.jpg