Pārlekt uz galveno saturu
Lepojamies!
Studentiem
Atzinība
Darbiniekiem

2020. gada 30. oktobrī Ordeņu kapituls par Atzinības krusta virsnieku iecēla Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītāju un profesoru Ģirtu Briģi.

girts_brigis_ekspertu_seminars_med_tehnologijas.jpg

Kas jums savā darbā sagādā vislielāko prieku?

Prieku darbā veido gan pats process, gan rezultāts pie atbilstoša resursu un iespēju nodrošinājuma. Procesā varu izdalīt iespēju nemitīgi mācīties, izzināt, analizēt, izteikt savu viedokli, diskutēt, veidot kritiskās un zinātniskās domāšanas pamatus studentiem. Tās visas, protams, ir akadēmiskā darba neatņemamas sastāvdaļas.

Īpašu prieku sagādā iespēja sadarboties ar jauniem, dedzīgiem, zinātkāriem, radošiem kolēģiem. Lai arī pedagoģiskajā un pētnieciskajā darbā rezultāts ir grūtāk izmērāms un pamanāms tikai pēc ilgāka laika, gandarījumu sniedz manu studentu panākumi medicīnā un veselības aprūpes visdažādākajās prakses jomās.

Ja redzu, ka ar savām zināšanām un darbību spēju pozitīvi ietekmēt Latvijas sabiedrības veselību, tas tiešām sagādā lielu prieku.

Piešķirtais valsts apbalvojums ir apliecinājums tam, ka esat sekmējis Latvijas izaugsmi un attīstību. Par kuru no paveiktajiem darbiem jums ir vislielākais gandarījums?

Līdz pagājušā gadsimta 90. gadu sākumam jēdziens un termins "sabiedrības veselība" Latvijā neeksistēja un epidemioloģijas saturs pilnībā atšķīrās no tā, kā to saprata Rietumu pasaulē. Radās izdevība veidot pavisam jaunu, līdz tam Latvijā neeksistējošu akadēmisko disciplīnu, vācot kolēģu komandu, taisot studiju programmas, attīstot pētniecības virzienu.

Šis process nav beidzies, taču šobrīd nevienam vairs nav jāskaidro, ko nozīmē vārdu salikums "sabiedrības veselība", un gandrīz visi jomas kolēģi zina, ka epidemioloģija ir daudz vairāk nekā tikai infekcijas slimību uzraudzība.

Ir izveidota jauna profesionāļu paaudze, kurā ir gan izcili praktiķi, gan izcili akadēmiskie prāti. Manuprāt, ir izdevies pozitīvi ietekmēt Latvijas medicīnas un veselības zinātņu kvalitāti, atsevišķos gadījumos arī veselības politiku. Tā kā jaunā izpratne par sabiedrības veselību un zinātnē balstītu medicīnu ir ļoti svarīgs Latvijas izaugsmes un attīstības elements, paveiktais rada gandarījumu. 

Kam pašlaik jūsu darbā tiek veltīta vislielākā uzmanība vai visvairāk laika?

Tam vairs nevajadzētu būt pārsteigumam, ka tieši šajos mēnešos mana vislielākā uzmanība tiek veltīta Covid-19 pandēmijai, kuru Pasaules Veselības organizācija klasificējusi kā globālu sabiedrības veselības ārkārtas situāciju.

Šī organizācija ir izplatījusi aicinājumu visiem pasaules sabiedrības veselības un epidemioloģijas speciālistiem neatkarīgi no to specializācijas un interesēm maksimāli visas pūles veltīt uzliesmojuma ierobežošanai un slāpēšanai. Tieši tādēļ par savu pienākumu uzskatu maksimāli apkopot zinātnisko un praktisko informāciju, līdzdarboties pētniecībā, veidot Latvijas iedzīvotāju veselībpratību šajā specifiskajā jomā.

Tajā pašā laikā turpinu pedagoģisko un katedras vadīšanas administratīvo darbu, kas pašreizējā situācijā nav vienkārši. Nupat pabeidzu attālināto lekciju ciklu doktorantūras studentiem epidemioloģijā.

2021. gada pavasarī notiks RSU Zinātnes nedēļa. Vai un kā piedalīsieties RSU starptautiskajā zinātniskajā konferencē?

Zinātnes nedēļai gatavojos jau pašlaik, organizējot konferenci Sabiedrība. Veselība. Labklājība. Protams, konferencē piedalīšos, arī vadot sekcijas un lasot ziņojumus. Izmantojot situāciju, aicinu visus RSU jaunos un pieredzējušos kolēģus, kā arī citus veselības jomas speciālistus un interesentus piedalīties šajā konferencē! Pašlaik norit ziņojumu tēžu iesniegšana. 

Kas ikvienam Latvijas iedzīvotājam būtu jāņem vērā, lai nākotnē mūsu valsts būtu sakārtota labklājības zeme?

Šis ir ļoti plašs, pat filozofisks jautājums. Vispirms manas domas apstājas pie termina "labklājības valsts". Atļaušos citēt Vikipēdijā rakstīto: "Labklājības valsts ir politiska ideoloģija un valsts un sabiedrības modelis, kas paredz valsts iesaistīšanos cilvēku ekonomiskās un sabiedriskās labklājības veicināšanā. Tas ir veidots uz iespēju vienlīdzības un godīga bagātības sadalījuma principiem. Tiek uzskatīts, ka sabiedrība ir atbildīga par tiem, kuri nav spējīgi sev nodrošināt minimālus izdzīvošanas apstākļus." (Avots: https://lv.wikipedia.org) Arī termins "sakārtotība" droši vien prasa noteiktu ideoloģisko interpretāciju.

Sākumā es gribētu noskaidrot, kāda ir Latvijas iedzīvotāju attieksme pret šādu politisko ideoloģiju. Lai varētu sasniegt mērķi – kļūt par labklājības valsti –, vispirms ir jāgrib to darīt. Interesanti, ka tieši Covid-19 pandēmijas situācija demonstrē, ka Latvijas iedzīvotāju egoisma pakāpe ir augsta un savu interešu un brīvības nostatīšana augstāk par sabiedriskajām interesēm ir izplatīta.

Latvijas iedzīvotājiem ir liels potenciāls gūt izpratni par to, ka, ievērojot sabiedriskās intereses, tiek atbalstītas arī katra indivīda intereses, un to Latvijas iedzīvotājiem novēlu.

Kas jums šajā sarežģītajā laikā dod spēku un enerģiju?

Ģimene (iekaitot manu četrus mēnešus veco mazmeitu), draugi, fantastiskie kolēģi, ieinteresētie studenti. Atelpas brīžiem – dārzs, mūzika (šobrīd gan tikai ierakstu formātā), pa kādai kinofilmai, populāri zinātniskā literatūra. Šī brīža sabiedrības atzinība par izdarīto, protams, arī vairo enerģiju.

Drīz vien būs Ziemassvētki un sāksies jauns gads. Ko jūs novēlat RSU saimei, sagaidot 2021. gadu?

Pavisam noteikti vēlu visiem veselību! Ar "visiem" es domāju visus Latvijas iedzīvotājus, jo no tā būs atkarīga mūsu – universitātes – darbības pilnvērtīga atjaunošana bez uzspiestiem ārkārtas apstākļiem. Nešaubos, ka cilvēce šo krīzi pārvarēs, taču novēlu RSU paturēt to pieredzi un mācības, ko esam un būsim guvuši. Čērčils esot teicis: "Nekad neizniekojiet labu krīzi!" (no angļu valodas – Never let a good crisis go to waste).

Novēlu tālāku universitātes attīstību, prestiža un atpazīstamības pieaugumu! Lai arī turpmāk ikvienam darbiniekam vai studentam būtu lepnums par piederību RSU saimei! Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 2021. gadu!

Atzinības krusts ir Latvijas valsts apbalvojums, ko piešķir par izcilu Tēvijas mīlestību un īpašiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā.

2020. gada 19. novembrī veselības ministre Ilze Viņķele prof. Ģirtam Briģim pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstu.  Par to plašāk lasiet RSU mājaslapā!