Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Vides pieejamība

Svinīgā sanāksmē ceturtdien, 22. decembrī, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis pasniedzis pateicības rakstu Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Ārvalstu studentu nodaļas dekānei Smuidrai Žermanos par sociālās integrācijas veicināšanu un nozīmīgu ieguldījumu izglītības pieejamības nodrošināšanā cilvēkiem ar invaliditāti. Kopumā ministrs pateicību izteicis 17 profesionāļiem, kas darbojas gan izglītības iestādēs, gan nevalstiskajās organizācijās. Idejas autori šādai iniciatīvai ir Latvijas Republikas tiesībsargs, kā arī invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons.

smuidrai-zermanos-rsu-pateiciba-vides-pieejamiba02-lead.jpg

Ar mērķi radīt vienlīdzīgas iespējas iegūt augstāko izglītību visiem, arī studentiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem, kā arī studentiem, kuriem ir disleksija vai dispraksija (grūtības plānot un koordinēt kustības), RSU nodrošina atbalsta pasākumus dažādos ar studijām saistītajos posmos, sākot ar piemērotas studiju programmas izvēli un beidzot ar studiju materiālu pielāgošanu. Studentiem pieejamas alternatīvas iespējas izpildīt studiju kursu prasības un izmantot inovatīvas mācību metodes. Viņiem pieejama palīdzība mācībās vai pārraudzība, palīglīdzekļi vai palīgtehnoloģijas. Notiek studiju kursu prasību piemērošana individuālajām spējām un pārbaudījumu formas modifikācija.

vides-pieejamiba-rsu-pateiciba-03-lead.jpg

Būtiska atbalsta sastāvdaļa ir piemērotas fiziskās vides veidošana. Liela daļa RSU ēku, kurās norisinās studiju process, jau ir pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Universitātes ēkās, kurās notiek rekonstrukcija, vides pieejamība pakāpeniski tiek nodrošināta atbilstoši būvnormatīviem. Par studentiem ar īpašām vajadzībām padomāts arī topošajā RSU dienesta viesnīcā Dārza ielā 5, kuru plānots nodot studentu lietošanā jau 2017./2018. akadēmiskajā gadā un kur divi no numuriņiem būs piemēroti studentiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.