Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Studentiem
COVID-19

Lai mazinātu Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studējošo, personāla un apmeklētāju veselības apdraudējumu saistībā ar infekcijas slimības COVID-19 izplatību, ar RSU rektora rīkojumiem uz nenoteiktu laiku jāievēro vairākas lietas.

Par studiju procesa organizēšanu

 • Tiek pārtraukts studiju process klātienē. Tas norit, izmantojot e-studiju vidi, arī video lekcijas.
 • Vēlams atcelt plānotos ārvalstu braucienus uz Slimību profilakses un kontroles centra noteiktajām inficētajām valstīm, kā arī uz citām valstīm.
 • Ja studējošais tomēr plāno izceļot uz šīm valstīm, viņam ir pienākums divas darba dienas pirms došanās uz turieni elektroniski par to informēt dekānu.
 • Ja studējošais ne ilgāk kā 14 dienas pirms šā rīkojuma izdošanas ir bijis inficētajās valstīs un atgriezies Latvijā, viņš par to nekavējoties elektroniski informē dekānu, neierodas RSU un veic pašizolāciju (mājas karantīna).
 • Ja studējošais pēc šī rīkojuma izdošanas tomēr ir devies uz inficētajām valstīm un gatavojas atgriezies Latvijā, viņš vismaz divas darba dienas pirms atgriešanās Latvijā elektroniski informē dekānu, pirmo 14 dienu laikā kopš atgriešanās Latvijā neierodas RSU un veic pašizolāciju (mājas karantīna).
 • Ja studējošais ir RSU dienesta viesnīcas īrnieks, RSU uz 14 dienām kopš atgriešanās Latvijā aptur viņa īres līguma izpildi, rezultātā studējošais dienesta viesnīcā nedzīvo, uz šo laika periodu patstāvīgi sameklējot sev citu dzīvesvietu un veic pašizolāciju (mājas karantīna).
 • Noteikto pienākumu neizpilde var tikt uzskatīta par būtisku studiju līguma pārkāpumu ar atbilstošām sekām, tostarp ar iespēju tikt eksmatrikulētam un ar pienākumu segt zaudējumus un kaitējumu fiziskām un juridiskām personām.

Atbalsts docētājiem attālināta studiju procesa nodrošināšanā


Par masu pasākumu rīkošanu

 • Jāatceļ RSU pasākumi (konferences, sanāksmes, semināri u. c.), kuros plānota vairāk nekā 50 personu piedalīšanās.
 • RSU institūcijām un struktūrvienībām, plānojot sapulces vai citus pasākumus ar lielu dalībnieku skaitu, izsvērt iespēju pasākumu atlikt un par aktuālajiem jautājumiem lemt citādos formātos.

RSU darbiniekiem par ārvalstu braucieniem un veselības profilaksi

 • Jāatceļ RSU iepriekš apstiprinātie, bet vēl nenotikušie, kā arī nedrīkst apstiprināt jaunus komandējumus vai darba braucienus darbiniekiem uz Slimību profilakses un kontroles centra noteiktajām valstīm, kuru norise plānota līdz 30. aprīlim.
 • Vēlams nedoties uz Slimību profilakses un kontroles centra noteiktajām inficētajām valstīm, kā arī uz citām valstīm.
 • Darbiniekiem nekavējoties informēt RSU (personalsatrsu[pnkts]lv, 67060850), ja līdz 30. aprīlim paredzējuši doties uz Slimību profilakses un kontroles centra sarakstā minētajām valstīm.
 • Pirmo 14 dienu laikā kopš atgriešanās no Slimību profilakses un kontroles centra minētajām valstīm Latvijā darbinieks neierodas RSU un klātienē nekontaktējas ar RSU studējošajiem, darbiniekiem u. c.
 • Pārslimojot COVID-19 , darbinieks atgriežas darbā tikai pēc tam, kad ir saņēmis ārsta apliecinājumu par izveseļošanos.
 • Darbiniekam rīkojumā noteikto pienākumu neizpilde var tikt uzskatīta par būtisku darba līguma pārkāpumu ar atbilstošām sekām, tostarp ar pienākumu segt zaudējumus un kaitējumu fiziskām un juridiskām personām.
Sākot no 13. marta, ieeja RSU centrālajā ēkā (Dzirciema ielā 16) ir tikai ar RSU studenta un darbinieka karti. Citu personu iekļūšana un pārvietošanās pa RSU, piemēram, preču piegādei vai sadarbības vizītei, iespējama tikai RSU pārstāvja pavadībā.

Par kārtību RSU dienesta viesnīcās

 • Aizliegta viesu uzņemšana.
 • Dārza ielā 5 ar piekļuves kartēm strādā tikai galvenās ieejas durvis (arī saimnieciskām vajadzībām), pārējās durvis ir elektroniski slēgtas.
 • Mārupes ielā 17 abos korpusos, sākot ar 13. marta plkst. 12.00, tiek ierobežota un studējošajiem netiks nodrošināta auto piekļuve pagalma teritorijai (kustība uz/ no pilsētas tikai caur divām galvenajām ieejām).
 • Hipokrāta ielā 3, sākot ar 13. marta plkst. 12.00, ar piekļuves kartēm strādās tikai galvenās ieejas durvis (arī saimnieciskām vajadzībām), pārējās durvis ir elektroniski slēgtas.