Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Studentiem

Līdz 2. jūlijam ir iespēja pieteikties Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) atbalsta programmai sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanai, kas ir vērsti uz jaunākās paaudzes izpratnes veicināšanu par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nepieciešamību, kā arī šo tiesību pārkāpumu negatīvajām sekām. Šis ir trešais uzsaukums (GR/001/19) pēc 2015. un 2017. gada uzsaukumiem, kuros finansējumu ir kopumā guvuši 30 projekti.

2019. gada uzsaukuma ietvaros ir iespējams gūt finansiālu atbalstu tiem projektiem, kuru mērķis ir sekmēt izpratni par viltojumu kaitējumiem, veicināt atbildīgas, ilgtspējīgi domājošas sabiedrības veidošanos, kas nepārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, tādējādi samazinot viltotu preču iegādi un piekļuvi digitālajam saturam no nelikumīgiem avotiem. Šīs iniciatīvas galvenā mērķauditorija ir patērētāji, it īpaši bērni un jaunieši akadēmiskajā vidē (pamatojoties uz Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra darba plānu 2019. gadam). Projektu pieteikumu atlasē priekšrocība tiek dota tām iniciatīvām, kas ir vērstas uz trim galvenajām mērķauditorijām:

  • skolas vecuma bērni,
  • esošie vai topošie pedagogi, jaunatnes mācībspēki,
  • Eiropas pilsoņi un patērētāji kopumā, it īpaši jaunākās paaudzes pārstāvji.

Atbalsta programmas galvenie mērķi

  • Panākt zināšanu un izpratnes līmeņa uzlabošanos par intelektuālo īpašumu kā vērtību, kas sekmē inovāciju un radošuma attīstību, sniedzot aktuālu informāciju intelektuālā īpašuma jomā un palielinot informētību par šo tiesību pārkāpuma kaitējumiem
  • Iesaistīt prioritārās mērķauditorijas iepriekš minētajos jautājumos, lai mainītu sabiedrības (patērētāju) uzvedību, tādējādi mazinot viltošanas un pirātisma izplatīšanos

Pretendenti tiek aicināti iesniegt projektus par jebkuru no turpmāk norādītajām daļām:

1. vieta: bērnu un pasniedzēju/topošo pasniedzēju izglītošana akadēmiskajā un neakadēmiskajā mācību vidē;
2. vieta: patērētāju/pilsoņu, it jo īpaši jauniešu sasniegšana.

Kopējā pieejamā atbalsta summa ir 1 000 000 EUR.

Plašāka informācija

Papildu informācijai

Santa Lozda,
Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļas vadošā referente
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa[pnkts]lozdaatlrpv[pnkts]gov[pnkts]lv