Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Absolventiem
Darbiniekiem
Skolēniem
Skolotājiem
Uzņemšana

Laikmetā, kurā ar mobilo telefonu visi fotografē visu, patiesi pamatots ir jautājums, vai un kāpēc studēt fotogrāfiju plašāk un padziļināti. Uz šo jautājumu atbild savas jomas profesionāļi, sabiedrībā zināmas personības un studiju programmas Fotogrāfija mācībspēki.

fotografija.jpg

Fotogrāfija ir spēcīgs instruments

"Studiju process studiju programmā Fotogrāfija ir pasaules paplašināšanas process, kurā studenti iepazīst dažādus medijus (fotogrāfiju, kino), apgūst komunikācijas principus un, protams, pilnveido profesionālās prasmes fotogrāfijā.

Fotogrāfija ir vistuvākais radinieks kinematogrāfijai, jo kustīgais attēls – kino – piedzima no nekustīgā attēla – fotogrāfijas.

Izprast fotogrāfijas saistību ar citiem audiovizuālajiem medijiem un komunikācijas principus, izmantot fotogrāfiju, lai sasniegtu konkrētus mērķus (gan jēdzieniskos, gan mākslinieciskos), – šo un daudz ko citu var apgūt, studējot RSU

un kļūstot par profesionāli audiovizuālajā komunikācijā, kurā profesionāla fotogrāfija ir ļoti spēcīgs instruments."

Dita Rietuma, kino teorētiķe, mākslas zinātņu doktore, RSU docente

Fotogrāfijas studijas palīdz iepazīt sevi un dod iespēju eksperimentēt

"Manuprāt, ir ļoti svarīgi iemācīties fotografēt labi un tehniski pareizi. To studenti noteikti apgūs studiju programmā Fotogrāfija, lai pēc tam varētu fotografēt nepareizi. Arī to studenti apgūs, studiju laikā radot savus personīgos stāstus un stāstot par citiem.

Mācību procesā topošie fotogrāfi ir spiesti lauzt savus priekšstatus par skaisto, pārkāpt pieklājības robežas, ļauties radikālai sevis izpētei un eksperimentiem, kā arī iemācīties viena cilvēka stāstu ielikt plašākā sociālā kontekstā."

Marta Herca, RSU studentu medija Skaļāk vadītāja, RSU docētāja

eksperta_komentars04.jpg

Būt par komunikācijas speciālistu fotogrāfijas jomā

"Studiju programma Fotogrāfija ir inovatīva bakalaura līmeņa studiju programma Latvijā, kas piedāvā holistisku un padziļinātu teorijas un praktiskās iemaņas pilnveidojošu studiju saturu par laikmetīgām tendencēm fotogrāfijā un komunikācijā Eiropā un pasaulē, kā arī rada mācību vidi prasmīgiem, augsti kvalificētiem, kompetentiem un konkurētspējīgiem komunikācijas speciālistiem fotogrāfijas jomā.

Fotogrāfijas studijas RSU ir radītas ar mērķi nodrošināt studējošos ar radošu telpu fotogrāfijas medija pētniecībai, profesionālai izaugsmei un radošai pašizpausmei kā praktizējošam fotogrāfam.

Līdztekus pētniecisko prasmju attīstībai studiju programmā liels uzsvars tiek likts uz fotogrāfijas profesionālo prasmju un kompetenču apgūšanu un pilnveidi, kas tiek veicināta, apgūstot akadēmisko studiju saturu kontekstā ar labas prakses piemēriem, praktiskiem pētniecības un producēšanas projektiem, sadarbojoties ar konkrētiem fotogrāfijas nozares uzņēmumiem studiju prakses laikā."

Alnis Stakle, fotogrāfs un RSU docents

Ar fotogrāfiju iespējams izmainīt pasauli

"Lielākā daļa mediju lietotāju vispirms ievēro nevis virsrakstus, bet gan attēlus un to parakstus un tikai pēc tam sāk lasīt. Tātad bioloģiski mēs vispirms esam vizuāliķi, un gan kustīgs, gan nekustīgs attēls ļoti ietekmē mūsu uzvedību un pasaules uztveri.

Viena fotogrāfija – nekustīgs attēls – spēj mums pateikt vairāk nekā vārdi – un līdz ar to arī vairāk izmainīt pasauli."

Ainārs Dimants, Latvijas Zinātnes padomes eksperts komunikācijas zinātnē, Eiropas Žurnālistikas observatorijas portālu zinātniskais direktors, RSU docents