Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Absolventiem
Darbiniekiem

Pārmaiņu sajušana pēc pandēmijas. Pasākumi. Emocijas un jauni cilvēki. Tādu pēcgaršu atstājis 2022. gads. Priekšā tikpat varens, neaizmirstams un jauniem panākumiem bagāts 2023. gads. Atskatīsimies uz to, kāds bijis aizvadītais gads.

Lai arī gads iesākās ar pietiekami stingriem Covid-19 ierobežojumiem, asociāciju tas neapturēja, lai veidotu dažādus pasākumus saviem biedriem. Pavasara sajušanai tika rīkota fotorientēšanās, lai iepazītu universitāti, noķertu nelielu kopābūšanas sajūtu un aktīvi atpūstos.

rsu_aa_fotoorientesanas_0.jpg

Sadarbojoties ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) un Borisa un Ināras Teterevu fondu, Absolventu asociācija jau devīto gadu dod iespēju docētājiem iegūt mērķstipendiju, lai, ieguldot darbu un resursus, četru mēnešu laikā docētāji varētu modernizēt un izveidot jaunus studiju kursus.

Pēc biedru vairākkārtēja lūguma, asociācija turpināja veidot iemīļoto projektu Zināšanu soļanka. RSU absolventi, studenti, darbinieki un draugi satikās virtuālajā telpā, lai diskutētu par dažādām nopietnām un ne tik nopietnām tēmām. Lai diskusijas raisītos vēl aizraujošākas, projektā aicinājām piedalīties viesus – dažādu nozaru pārstāvjus –, kuri dalījās savās pārdomās un pieredzē par kādu no iepriekš noteiktām tēmām. Šī pasākuma ēdienkartes tēma – līdzāspastāvēšana.

Pirmā viese bija mūsu universitātes absolvente Laura Valaine – psihoterapijas rezidente un RSU doktorante studiju programmā Medicīna. Otrs runātājs Zināšanu soļankā bija LTV žurnālists, video sēriju Dzīvei nav melnraksta un daudzu citu darbu autors Ēvalds Dukuls. Pasākumā viesojās arī Diāna Dadzīte – paravieglatlēte, cilvēks, kurš katrā dzīves situācijā meklē un spēj atrast izeju, lai uzlabotu dzīves kvalitāti. Kā arī Andris Šuvajevs, RSU vieslektors, kurš darbojas sociālās antropoloģijas jomā.

Biedru kopsapulce, izlaidumi un jauna izpilddirektore

Absolventu asociācijas gads nekādi nav iedomājams bez biedru kopsapulces. Šā gada kopsapulce bija īpaša ar to, ka tās noslēgumā tika ievēlēta jauna RSU Absolventu asociācijas valde (skat. tālāk attēlu). Tika izvirzīti divi galvenie uzdevumi, kas nākamajos gados būtu jāsasniedz, lai veicinātu izaugsmi un vairotu asociācijas vērtību: ārvalstu absolventu piesaiste un pētniecības veicināšana. Klātesošie asociācijas biedri vienbalsīgi vienojās par nākamā termiņa valdes sastāvu: Dins Šmits, Romans Lācis, Liene Ņikitina-Zaķe, Ruta Siliņa, Juris Šleiers, Ieva Lejniece un Artūrs Kaļva.

rsu_aa_valde02.jpg

Absolventu asociācijas lielākais gada notikums ir vasaras izlaidumi, kad studenti no dažādām fakultātēm nonāk absolventu kārtā, paplašinot mūsu pulku, lai kopīgi turpinātu pilnveidot savas kompetences arī pēc diploma iegūšanas. Piecu gadu laikā RSU Absolventu asociācija no 100 biedriem izaugusi par lielāko šāda veida asociāciju Latvijā, aptverot vairāk nekā 1370 absolventu, kurus vieno RSU, Latvijas Medicīnas akadēmijas un Rīgas Medicīnas institūta diploms.

Vasaras izskaņā par jauno RSU Absolventu asociācijas izpilddirektori kļuva Paula Feldmane-Jumīte.

"RSU Absolventu asociācija sniedz atbalstu un aicina iesaistīties, lai palīdzētu studentiem, jaunajiem absolventiem vai universitātei ar jūsu idejām, veidojot savu alma mater par vietu, kur gribas atgriezties,”

saka Paula par Absolventu asociāciju.

Inteliģences klubs un filmu vakari

Ar rudeni atsākās pasākumi klātienē, un jau 2022. gada 15. septembrī septīto reizi norisinājās RSU Absolventu asociācijas Inteliģences kluba vakariņas, uz kurām laipni gaidīti bija visi Absolventu asociācijas biedri. Pasākumu atklāja īpašais viesis – Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.

rsu_aa_ik02.jpg

Savukārt nu jau par tradīciju kļuvušais Inteliģences kluba New Gen pasākums norisinājās 22. septembrī, kurā biedriem bija iespēja, baudot gardas uzkodas, noskatīties īsfilmu Elza mājīgajās Kino Bize telpās, kā arī vakara gaidā diskutēt un analizēt kino kopā ar iemīļoto un zināmo psihoterapeitu Artūru Miksonu.

rsu_aa_new_gen02.jpg

Ietekmējoties no Inteliģences kluba New Gen filmu vakara, radās ideja par jaunu pasākumu sēriju Filmu lidojums ar Artūru Miksonu. 2022. gadā tika realizēti divi Filmu lidojuma pasākumi: Kas lācītim vēderā?, kur kopīgi tika pētīts, kas filmas "vēderā" no psihoterapijas viedokļa, un Kas decembrim prātā?, kur tika analizēta visiem zināma filma svētku gaidīšanas laikā.

Stipendijas docētājiem un studentiem

Sadarbība ar Borisa un Ināras Teterevu fondu RSU Absolventu asociācijai ir jau ilggadēja un ik gadu sagādā patīkamas emocijas un pateicības sajūtu. Arī 2022. gadā sanāca izdarīt daudz. Rudens beigās tika atlasīti jauni mērķstipendiāti studiju kursu modernizēšanai. Šobrīd docētāji strādā pie kursu izstrādes. Savukārt tikko noslēdzās pieteikšanās pavasara uzsaukumam. Ir patīkami redzēt motivētus un mērķtiecīgus docētājus, kuri vēlas studiju vidi padarīt pieejamāku un kvalitatīvāku, lai topošo absolventu pieredze studijās būtu vēl piepildītāka.

Ar asociāciju jau divpadsmito gadu sadarbojas farmācijas uzņēmums AS Olainfarm, piešķirot stipendijas RSU Farmācijas fakultātes spožākajiem studentiem, lai veicinātu izcilību Latvijas farmācijas nozarē. Līdz šā mācību gada beigām stipendiju 1400 eiro apmērā un prakses vietas Olainfarm saņems trīs 4. un 5. kursa farmācijas studenti no Latgales.

Gads paskrēja nemanot ar daudz dažādiem pasākumiem un emocionāliem notikumiem. Kopīgiem spēkiem asociācija realizēja jaunas idejas un izvirzīja jaunus mērķus. Paldies visiem, kas bija kopā ar Absolventu asociāciju un bija daļa no šī brīnišķīgā 2022. gada! 

Uz tikšanos jaunos un aizraujošos pasākumos 2023. gadā!