Pārlekt uz galveno saturu
Absolventiem
Studentiem

Tāda ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Rīgas Tehniskās universitātes (RSU) kopējās studiju programmas Medicīnas inženierija un fizika absolventa Kristapa Paļska motivācija apgūt retu, modernu un uz nākotni vērstu specialitāti. Jaunais medicīnas inženieris ir pārliecināts, ka medicīna būs arvien ciešāk saistīta ar modernām tehnoloģijām un iekārtām, kas izstrādātas, balstoties uz jaunākajiem sasniegumiem fizikā un citās inovāciju un pētniecības jomās, tādēļ arvien zinošākiem jābūt speciālistiem, kas šīs iekārtas apkopj, remontē un testē.

Šā gada februārī bija pirmais abu universitāšu kopējās studiju programmas izlaidums. 12 absolventu vidū Kristaps studijas pabeidza ar izcilību, un viņa veikumu mācību laikā augstu vērtē arī programmas vadītājs no RSU puses docents Oļegs Sabeļņikovs. Viņš uzsver, ka medicīnas inženieri ir nākotnes speciālisti, bez kuru iesaistes nebūs iedomājama moderna ārstniecība.

kristaps-palskis3.jpg

Interesē klīniskā vide

Kristapa atbildības laukā Latvijas Onkoloģijas centrā ir pacienta dzīvībai nozīmīgs aprīkojums, ar kuru ik dienu tiek veiktas procedūras, lai glābtu vēža slimnieku dzīvības. Tādas ir staru terapijas iekārtas, ar kurām mediķi veic ļaundabīgā audzēja apstarošanu. Medicīnas inženieri nodrošina arī rentgena aparātu, datortomogrāfijas, magnētiskās rezonanses un citu iekārtu kvalitatīvu darbu un veic regulāru testēšanu.

Gan desmitiem gadu pārbaudi izturējušai, gan tikko izstrādātai, gan vienkāršai, gan tehnoloģiski sarežģītai tehnikai ir iespējami negaidīti bojājumi, un medicīnā šāds risks var būt veselībai izšķirīgs. Kristaps gan stāsta, ka mūsdienu medicīnas aprīkojumam ir dažādi iekšējās aizsardzības mehānismi, kas iespējama negadījuma laikā atslēdz aparatūru, tādēļ situācija, kad mašīna uzbrūk cilvēkam vairāk ir fantastikas filmas epizode nevis reāls dzīves gadījums. Tomēr bojājumi ir iespējami, un Latvijas Onkoloģijas centrā jebkurā diennakts laikā palīdzēt gatavs ir medicīnas inženieris. Cits ne mazāk svarīgs uzdevums ir iekārtu regulārās apkopes un saziņa ar to ražotāju vai izplatītāju servisa dienestiem, kuru pārstāvji veic īpaši sarežģītus remontdarbus.

Pašā ārstniecības brīdī Kristaps neatrodas blakus pacientam, izņemot gadījumus, kad tehnikai nesen ir veikts remonts un nepieciešams pārliecināties, kā tā darbojas. Medicīnas inženieris regulāri komunicē ar mediķiem, kuri ikdienā strādā ar ārstniecības iekārtām.

kristaps-palskis1.jpg

Profesijas izvēle

Mācoties Kokneses vidusskolā Kristapam padevās eksaktie priekšmeti, tādēļ savu nākotni vēlējās saistīt ar inženiertehniskajām zinātnēm. Tajā pat laikā  tuva bija medicīna, tomēr ne kā konkrēta pacienta ārstniecība, bet moderno tehnoloģiju izmantošana ārstniecības procesos. Tādēļ tieši laikā bija izstādē Skola saņemtais buklets par jauno RSU un RTU kopējo studiju programmu. Jau kā absolvents, izvērtējot 4,5 studiju gadus, Kristaps precīzi sadala abu universitāšu pienesumu. RSU iemācīja ko ar modernajām iekārtām var paveikt pacienta labā, mācīja  anatomiju, fizioloģiju, sabiedrības veselību, epidemioloģiju un citas zinības. Docenta Oļega Sabeļņikova vadītais kurss ir devis izcilu  ieskatu slimnīcas vidē, kā arī medicīnas instrumentu un  iekārtu pielietojumā. Tā ietvaros studenti apmeklēja slimnīcas un uz vietas iepazinās, kā iekārtas darbojas un tiek izmantotas klīniskajā darbā. Savukārt RTU fokusējās uz tehniskiem jautājumiem, piemēram, aprīkojuma uzbūvi.   

Plašas darba iespējas

Kristaps izvēlējās darbu slimnīcā, jo interesēja klīniskā vide un iespēja uz vietas novērtēt kā  medicīniskās iekārtas palīdz pacientiem. Savukārt, ja darbs slimnīcā nesaista, ir iespēja strādāt pie iekārtu ražotāja vai tirgotāja, dažādās ražotnēs vai servisa centros, kas apkalpo slimnīcas un citas medicīnas iestādes. Ir iespēja darboties arī starptautiskās kompānijās un, kā ar smaidu saka jaunais speciālists, arī ceļot, dodoties no viena klienta pie cita. Balstoties uz starptautiskos kursos gūtu personisko pieredzi, Kristaps ir pārliecināts, ka RSU un RTU kopīgi gatavo augsti kvalificētus un konkurētspējīgus speciālistus, kuri ar godu var pārstāvēt Latviju starptautiskās kompānijās ārzemēs vai to filiālēs Latvijā.

Sadarbība kā izcilu speciālistu sagatavošanas priekšnoteikums

Sadarbība ar vadošajām Latvijas augstskolām, kopēju studiju programmu veidošana un sadarbība pētniecībā ir viena no RSU stratēģijas prioritātēm. Līdz šim ir jau noslēgti sadarbības līgumi ar Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Mākslas akadēmiju, Liepājas Universitāti un Ventspils Augstskolu. Drīzumā tiks parakstīts sadarbības līgums ar Daugavpils Universitāti. Katrai augstskolai ir sava studiju specifika, kuras apvienošana kopējās studiju programmās sekmē izcilu speciālistu sagatavošanu.

kristaps-palskis2.jpg