Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Absolventiem
Darbiniekiem
Skolēniem
Skolotājiem

Ja gribat iegūt jaunas kompetences un prasmes, paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū, iepazīt studijām izvēlēto programmu vai studēt arī tad, ja kāda iemesla dēļ nevarat apgūt pilnu studiju programmu augstskolā, jums ir vienreizēja iespēja studēt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Atvērtajā universitātē, kurā nav iestājpārbaudījumu.

Jūs kā brīvklausītājs varat piedalīties jebkurā RSU studiju programmā vai tās daļā, ko universitāte piedāvā medicīnā un veselības aprūpē vai sociālajās zinātnēs.

Studējiet tikai to, kas interesē!

Iepazīstieties ar studiju programmu saturu un piedāvātajiem studiju kursiem, atlasiet tēmas, kas jūs interesē visvairāk un piesakieties. Pēc jūsu pieteikuma saņemšanas divu darba dienu laikā saņemsiet informāciju par norises laiku un vietu, izmaksām, docētājiem un kredītpunktiem.
Ja gribēsiet apgūt visu studiju programmu, jums būs jāapliecina, ka esat apguvis iepriekšējo izglītības līmeni. Piemēram, bakalaura programmas brīvklausītājam ir jābūt vidējai izglītībai, maģistra programmas brīvklausītājam jābūt bakalaura grādam, doktorantūras studiju programmas brīvklausītājam jābūt maģistra grādam.

Krājiet kredītpunktus un saņemiet apliecību!

Jūs varat nepildīt pārbaudes darbus un būt tikai brīvklausītājs, bet varat arī mācīties, ievērojot visas studentiem izvirzītās prasības, un saņemt apliecinājumu par noteikta skaita kredītpunktu iegūšanu.

rsu_atverta_universitate_2023rud.jpg