Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Studentiem
COVID-19

Par aukstu dušu Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas fakultātes prodekāns docents Ingus Skadiņš sauc straujo pāreju no klātienes uz attālinātajām studijām. Tomēr, kā uzsver docents, gan universitāte kopumā, gan Medicīnas fakultāte šo pēkšņo, dzestro dušu ir veiksmīgi izturējusi un kopā ar studentiem operatīvi adaptējusies jaunajiem apstākļiem. Katram tumšajam mākonim var atrast zelta maliņu. Šī globālā pandēmija pavēra skatu uz jaunām iespējām un IT jomas prasmēm, kuras izkopt sevī, pilnveidot un neatmest pēc pandēmijas, atgriežoties pie ierastās studiju kārtības.

Kāda ir attālināto studiju prakse, un kādas izmaiņas ievieš ikdiena?

Studiju kurss Medicīnas mikrobioloģija ir sadalīts pa vairākām iknedēļas tēmām, un darbs balstās uz Zoom tiešsaisti, videolekcijām un sagatavotiem videomateriāliem. Lekciju un citu nodarbību laikus esam saplānojuši jau akadēmiskā semestra sākumā, tomēr pandēmijas ieviestās izmaiņas mūsu ikdienas dzīvē liek veikt korekcijas arī grafikos. Ļoti svarīgi, ka esam elastīgi, plānojot darbu gan ar Latvijas, gan ārvalstu studentiem.

Ingus_Skadins.jpg

Kādēļ nepieciešams būt elastīgiem, plānojot nodarbību laikus ārvalstu studentiem?

Jāsaprot, ka ir vairāki aspekti. Pirmais – pastāv dažādās laika zonas. Ne vienmēr plānotā nodarbība astoņos no rīta pēc Latvijas laika ir labākais piedāvājums kādam, kurš dzīvo Rietumeiropā vai vēl tālāk. Jo viņiem tad būtu jāceļas ļoti agri vai pat naktī. Otrs aspekts ir ārvalstu studentu ikdienas ritms viņu mītnes zemē. Piemēram, man ārvalstu studentu plūsmā ir jauniete no Vācijas, kura piedalās vīrusa izplatības ierobežošanā. Tādējādi viņa savas darba dienas pamatlaiku pavada brīvprātīgajā darbā, un mums jābūt elastīgiem, plānojot lekcijas. Jāpiedāvā konsultācijas tādos laikos, kad šie studenti tiek. Vai arī ir jāveido tāda e-studiju bāze, lai ārzemju students varētu lekciju noskatīties sev piemērotā laikā, kas varētu būt vakara stundā vai brīvdienās. Daudzi studenti ārzemēs veic brīvprātīgo darbu, tādēļ mums ir jābūt saprotošiem, lai viņi varētu veikt šo tēvzemes uzdevumu un vienlaicīgi pabeigt studiju kursu. Man ir bijis gadījums, kad vācu studentiem konsultāciju vajadzēja novadīt sestdienā, pārrunājot gan tiešo studiju programmu, gan dažādus jautājumus, kas šajā laikā ir aktuāli un varbūt sasāpējuši studentiem.

Kā komunicējat ar ārvalstu studentiem?

Klasisks komunikācijas rīks ir e-pasts. Sazināmies ar grupu vecākajiem un semestru līderiem, kas informāciju nodod tālāk, kā arī ar atsevišķiem studentiem individuāli. Tomēr, manuprāt, vislabāk komunikācijas procesā izmantot e-studiju vietni, kuru ir radījusi un uztur RSU . Tajā ir informācijas forums, jaunumu forums, kur mēs liekam visas operatīvās ziņas par konsultāciju, kolokviju, eksāmenu formātu un norisi, kā arī vispārīgo informāciju.

Attālinātajā studiju laikā viens no veiksmes nosacījumiem ir komunikācija ar studentu – lai viņš nepaliktu viens, lai viņam būtu skaidrība par to, kā notiks studiju process, kas viņam jāizdara, lai sekmīgi pabeigtu studiju kursu un nokārtotu pārbaudījumus.

Mums ir jāsaprot, ka gan vietējiem, gan ārzemju studentiem šis ir emocionāls laiks, jo viņi ne tikai domā par studijām, bet arī redz un pārdzīvo par to, kas notiek saistībā ar vīrusa izplatību, it īpaši, ja studenti ir iesaistīti brīvprātīgajā darbā. Turklāt ģimenēs mēdz būt pārdzīvojumi par dažādām situācijām, kas ir sava veida studiju limitējošs faktors. Jādod skaidra informācija – neuztraucies, tev ir jāizpilda šādi konkrēti uzdevumi, un mēs palīdzēsim studiju procesā.

Šis ir laiks, kad mums ir jāatbalsta citam cits. Universitātei un Medicīnas fakultātei jādara viss iespējamais un pat neiespējamais, lai studenti par studiju procesu satrauktos pēc iespējas mazāk.

Kuras jaunās docēšanas formas varētu izmantot arī pēc pandēmijas?

Šis laiks ir devis iespēju ieviest daudzas attālinātās formas ātrāk, nekā bijām to plānojuši. Ceram, ka paņemsim tās līdzi uz tālāku nākotni un ne visas nodarbības atgriezīsies pie klātienes norises. Vai tās ir e-lekcijas vai Zoom tiešsaistes konsultācijas. Piemēram, nākotnē eksāmenus varētu organizēt tiešsaistē, lai studentiem nav jādodas uz auditoriju pašā rīta agrumā. Mēs ejam uz jaukto studiju procesu, kurā ir gan attālinātais, gan klātienes formāts. Tomēr jāsaprot, ka medicīnas studijās ir lietas, kas nevar notikt attālināti. Tā ir prakse, komunikācija ar pacientu un izmeklēšana, tādēļ ir precīzi jāizvērtē, kurā studiju gadā un kādas proporcijas starp attālinātajām un klātienes studijām ir optimālākās.

Nesen RSU notika studentu aptauja, kas liecina, ka 76 % aptaujāto Medicīnas fakultātes studentu uzskata, ka viens no lielākajiem attālināto studiju ieguvumiem ir iespēja studēt elastīgi, plānojot savu studiju laiku un vietu, savukārt 63 % fakultātes studentu atzinuši, ka šobrīd velta vairāk laika studijām nekā tas bija pirms pandēmijas.