Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

Gatavojoties jauno ārvalstu studentu sagaidīšanai Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) šajā rudenī, Starptautisko sakaru departaments (SSD) ir sācis tiešsaistes apmācības jauno ārvalstu studentu mentoriem. Apmācību laikā mentori uzzināja, ko jaunie studenti sagaida no mentoriem un kā mentori var palīdzēt jaunajiem ārvalstu studentiem.

Apmācībās īpaša uzmanība tika vērsta uz mentora atbalsta nepieciešamību COVID-19 pandēmijas apstākļos.

“Daudziem jauniešiem studiju uzsākšana ārvalstīs ir jauna pieredze, kura ietver vairākus nezināmos faktorus. Pašreizējā situācija pastiprina nepieciešamību pēc mentora atbalsta. Mentoriem būs jāpalīdz jaunajiem studentiem iejusties RSU studiju vidē laikā, kad vismaz daļa no studiju semestra notiks tiešsaistes formātā. Tāpat jaunajiem studentiem būs vajadzīgs draudzīgs plecs, lai tie nejustos vientuļi Rīgā un varētu veiksmīgi tikt galā ar sadzīves jautājumiem,” tā SSD direktore Baiba Pētersone.

Apmācības vadīja SSD ārējo sakaru organizatore Agnija Birule, bet ar savu pieredzi jauno ārvalstu studentu mentorēšanā dalījās RSU studente Laura Tutāne un universitātes absolvente Rošika Fernando (Roshika Fernando).

“Mentoram ir jābūt atvērtam, draudzīgam, empātiskam, izpalīdzīgam, pieejamam un jāciena mentorējamais. Ir svarīgi iepazīstināt ar sevi, uzsākt draudzīgu sarunu un piedāvāt palīdzību. Vienmēr ir jāatceras, ka kādreiz pats bijāt jaunais students,” apmācību laikā jaunos mentorus uzrunāja R. Fernando, kura mentoru programmā piedalījās no 2015. gada līdz pat RSU absolvēšanai šā gada februārī.

Ārvalstu studentu asociācijas (ISA) viceprezidente un mentore Irina Marioti (Irina Mariotti) iepazīstināja mentorus ar atbalstu, kuru var nodrošināt asociācija un RSU dažādās ārvalstu studentu organizācijas.

“Šajā gadā COVID-19 ietekmēja visus mūsu dzīves aspektus, arī mentoru programmu, tādēļ mentoriem nepieciešams atrast vispiemērotāko veidu, kā komunicēt ar jaunajiem studentiem un atbalstīt viņus tiešsaistes studiju procesā. Motivācija un mentālā veselība ir divas vērā ņemamas studiju procesa sastāvdaļas. Vēlos ieteikt mentoriem iepazīstināt jaunos studentus ar RSU akadēmiskām un nacionālām studentu asociācijām, kuras realizē dažādus projektus un organizē studentu tikšanās. Studentu asociācijas var atklāt jaunus universitātes dzīves aspektus,” norādīja I. Marioti.

Rudens semestra mentoru programmai ir pieteikušies 140 vecāko kursu studenti, kuri palīdzēs jaunajiem ārvalstu studentiem iejusties universitātē un Latvijā.

“Esmu gandarīta, ka mentoru programma kļūst arvien populārāka vecāko kursu studentu vidū. Tajā aktīvi iesaistās gan vietējie, gan ārvalstu studenti. Šogad pamanīju jaunu tendenci – mentoru programmai piesakās jaunieši, kuri nav mentorējuši vairākus semestrus,” tā SSD ārējo sakaru organizatore Agnija Birule.

Nākamās mentoru apmācības tiešsaistē notiks 30. jūnijā.