Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Profesionālā pilnveide
Rezidentūra

Aktualizējot un popularizējot simulācijā balstītas medicīnas izglītības nozīmi, starptautiskās Healthcare Simulation Week 2022 ietvaros Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs (MITC) jau trešo gadu pēc kārtas rīkoja Veselības aprūpes simulācijas nedēļu SimWeek 2022.

Tās mērķis ir veicināt simulācijas kā metodes integrēšanu veselības aprūpes profesionāļu izglītībā, ievērojot labas prakses standartus un starptautiskas vadlīnijas, tādējādi pilnveidojot veselības aprūpes kvalitāti un radot drošu vidi gan pacientiem, gan mediķiem.

Šogad MITC simulācijas nedēļā īstenoja vairākas aktivitātes veselības aprūpes esošajiem un topošajiem speciālistiem, kā arī mācībspēkiem.

Pasākumos piedalījās gan studenti un docētāji, gan dažādu specialitāšu rezidenti un sertificēti ārsti.

Bija noorganizētas gan Escape Room jeb izlaušanās istabas ar klīniskiem uzdevumiem, gan vērienīgas simulācijas scenāriju izspēles sadarbībā ar slimnīcām, kā arī simulācijas paraugdemonstrējumi un iepazīšanās ar MITC simulētās vides iespējām.

simweek_22_poster_mitc.png

Simulācijas scenāriju izspēles in-situ Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā un Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā

Simulācijas nedēļas laikā universitāšu slimnīcās tika organizētas divas apjomīgas in-situ simulācijas scenāriju izspēles ar vairākiem cietušajiem, kuru laikā uzņemšanas nodaļu ārstu komandām bija jāplāno nepieciešamie resursi, jāveic cietušo izmeklēšana un jāsniedz nepieciešamā palīdzība. Cietušo lomā iejutās gan simulēti pacienti, gan augstas ticamības manekeni, kuriem iespējams veikt dažādas invazīvas manipulācijas. In-situ simulācijas veids paredz, ka simulācijas scenārija izspēle notiek nevis speciāli iekārtotās mācību telpās, bet reālā darba vidē, tādējādi iespējams izvērtēt ne tikai iesaistīto dalībnieku prasmes un sadarbību, bet arī slimnīcas telpu un aprīkojuma piemērotību un pieejamību, nepieciešamības gadījumā to pilnveidojot.

Kvests Sāpēm – nē! 

Pirmo reizi simulācijas nedēļas ietvaros tika rīkots izklaidējoši izglītojošs pasākums izlaušanās istaba Escape Room jeb kvests Sāpēm – nē!, kas norisinājās 13. un 16. septembrī RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā. Kvesta mērķis bija, risinot dažādus atjautības uzdevums, uzlabot sadarbību komandā un nostiprināt zināšanas par medikamentu administrēšanu sāpju mazināšanai. Tā mērķauditorija bija topošās māsas (no 3. studiju gada) un ārsti (no 4. studiju gada), kā arī RSU mācībspēki.

PediatricSimulationGames komandas paraugdemonstrējumi

15. septembrī RSU MITC telpās notika simulācijas paraugdemonstrējumi pediatrijā, piedaloties pediatrijas rezidentu komandai, kas septembra sākumā pārstāvēja Latviju starptautiskās neatliekamo situāciju simulācijas spēlēs PediatricSimulationGames 2022 Itālijā. Simulācijas izspēle tika translēta tiešsaistē, un interesenti varēja piedalīties klātienē, papildus iepazīstot MITC simulētās vides iespējas pediatrijā. Šī pasākuma mērķauditorija bija pediatrijas studenti, rezidenti un docētāji.

islezina.jpg

Simulācijā balstīta medicīnas izglītības pieeja nozīmē drošu mācību vidi, kur dalībnieki apgūst profesijai nepieciešamās prasmes un iesaistās klīnisku situāciju risināšanā, pilnveidojot gan individuālo sniegumu, gan darbu komandā. Simulētā vidē kļūdas vai nepilnības kļūst par iespēju droši mācīties un tādējādi profesionāli sagatavoties klīniskām situācijām reālā darba vidē ārstniecības iestādēs.

Ieva Šlēziņa, RSU Medicīnas tehnoloģiju izglītības centra direktore

RSU MITC kā simulācijas centrs nodrošina prasmju apguvi un pilnveidi gan veselības aprūpes pamatstudijās studējošajiem ārstiem, māsām, vecmātēm, gan dažādu specialitāšu ārstiem rezidentiem, kā arī izstrādā un īsteno profesionālās pilnveides programmas jau sertificētiem speciālistiem sadarbībā ar profesionālajām asociācijām un ārstniecības iestādēm.

Informācijai par pasākumiem RSU MITC sekojiet sociālajos tīklos. Ja ir interese apmeklēt RSU MITC simulācijas telpas, ir iespēja infocentrs-mitcatrsu[pnkts]lv (pieteikt ekskursiju)rel=" noopener" target="_blank".

#simulacijasnedela #RSUMITCsimweek #hcsimweek2022 #simweek2022