Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

Šodien RSU studentam ir grūti iedomāties savu ikdienu bez studējošā portāla un mobilās lietotnes MyRSU, kur vienuviet iekļauta visa mācībām nepieciešamā informācija. Tajā ir piekļuve e-studiju platformai un dažādiem e-pakalpojumiem.

myrsu3_ar_studentiem.png

Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi un apkopojot studējošo un kolēģu ieteikumus, tika ieviests studējošā portāls MyRSU. Portāls ir veidots primāri kā mobilā lietotne, tajā pat laikā ļaujot tās pašas darbības veikt arī portālā interneta pārlūkā. Arī statistika apliecina, ka ikdienā daudz vairāk portālu izmanto kā mobilo lietotni.

No MyRSU var piekļūt studiju informācijai, dažādiem e-pakalpojumiem, kā arī citai noderīgai informācijai, ko var izmantot gan studiju ietvaros gan ārpus tām.

Kā stāsta IT Servisa centra vadītājs Jānis Laizāns, COVID-19 epidēmijas laikā ļoti strauju attīstījās un lielu popularitāti ieguva e-pakalpojumi, kur studējošie var pieprasīt dažādas izziņas un iesniegt elektroniskos iesniegumus attālināti. E-pakalpojumi pastāvīgi tiek attīstīti un pilnveidoti, un patlaban studējošais, izmantojot tos, var redzēt savus vērtējumus, apskatīt lekciju un nodarbību grafiku, aplūkot savu finanšu informāciju, aizpildīt studiju kursu novērtēšanas anketas un apskatīt atgriezenisko saiti u. c. Studējošie attālināti var piekļūt arī RSU bibliotēkas abonētajām datu bāzēm, kā arī pagarināt RSU bibliotēkas grāmatas nodošanas termiņu.

J. Laizāns uzsver, ka svarīga ir atgriezeniskā saite par sistēmu darbību un nepieciešamajiem pilnveidojumiem, tādēļ regulāri tiek uzklausīti studējošie un, balstoties uz atgriezenisko saiti, pilnveidota portāla funkcionalitāte un vizuālais izskats.

Pēc studējošo iniciatīvas ir pārstrādāts dizains ne tikai studējošā portālā, bet arī e-studijās un e-pakalpojumu portālā, un tagad šīs trīs sistēmas ir vienotā stilā.

Lēmumus par jaunā dizaina izskatu visās trīs sistēmās tika pieņemts, ņemot vērā Studējošo pašpārvaldes veiktās aptaujas rezultātus. Studējošo pašpārvalde iesaka arvien jaunas idejas, un vienmēr aktīvi iesaistās sistēmu izstrādē un ieviešanā. Arī portāla izstrādātāji regulāri ievieš arvien jaunus uzlabojumus, kas dod iespēju piedāvāt studējošajiem dažādus uzlabojumus.

RSU Studējošo pašpārvaldes valdes priekšsēdētāja Luīze Monta Remese atzīst, ka studenti aktīvi izmanto mobilo lietotni MyRSU, un ikdiena bez tās ir grūti iedomājama. Kopumā ir liels prieks, ka portāls regulāri tiek atjaunots, kā arī tiek pilnveidots tā izskats.

Studējošie ir novērtējuši, ka atsevišķā sadaļā redzamas aktuālās ziņas, aktivitātes un cita operatīva informācija.

Luīze Monta uzsver, ka portāls ir nepārtrauktā attīstībā un pilnveidošanas procesā. Notiek portāla darbības ātruma pilnveidošana. Ērtu ikdienas darbu ar portālu un mobilo lietotni MyRSU nodrošina iespēja katram lietotājam portālu personalizēt, balstoties uz savu gaumi un vēlmēm.

RSU studējošā portāls nav statisks. Tas atrodas nepārtrauktā attīstībā un turpina piedāvāt arvien jaunas iespējas un pakalpojumus.

RSU studējošā portāla attīstības projekts tiek īstenots ESF līdzfinansētā projektā Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē (nr. 8.2.3.0/18/A/011). Projekta mērķis ir stiprināt RSU konkurētspēju, modernizējot studiju programmas atbilstīgi sabiedrības un nozares attīstības vajadzībām, veicinot pētniecības un studiju sasaisti, kā arī pilnveidojot pārvaldības procesus un paaugstinot vadības personāla prasmes.

ieguldijums_tava_nakotne_rsu_nap_esf.jpg