Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri

Šā gada 10.–12. oktobrī Rīgas Stradiņa universitātē norisināsies 7. starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference Sabiedrība. Veselība. Labklājība, kuras tēma būs pilsētas un lauku sociālās attīstības dinamika un labklājība.

Konferences organizatori, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, aicina speciālistus un pētniekus no dažādām nozarēm: socioloģijas, sabiedrisko attiecību un komunikācijas, veselības aprūpes un rehabilitācijas, pedagoģijas un psiholoģijas, sociālās labklājības un sociālā darba, ekonomikas, tiesību un politikas zinātnes – dalīties atziņās un pieredzē par pilsētu un lauku pētījumiem no dažādām perspektīvām:

  • pilsētu un lauku attīstības politiskie un ekonomiskie faktori;
  • pilsētu un lauku saiknes un to ietekme uz dzīvesveidu un sociālo un kultūras attīstību;
  • kopienā balstītas veselības aprūpes un veselības veicināšana;
  • cilvēka un sociālā kapitāla potenciāls pilsētu un lauku attīstībā;
  • pilsētu un lauku saiknes un ietekme uz kopienas drošību;
  • sociālais uzņēmums kā sociālo pakalpojumu un kopienas labklājības attīstības potenciāls.

Konferences ietvaros notiks pirmskonferences semināri medicīniskās izglītības, rehabilitācijas un sociālā darba jomā, kā arī jauno pētnieku simpozijs.

Tēžu iesniegšanas termiņš – 1. aprīlis, savukārt autoru reģistrācija konferencei – līdz 1. augustam.