Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Doktorantiem
Konferences, semināri
Pētniecība

research_week_call_for_papers_extended.png

Lūk, dažas tēmas no daudzveidīgā starptautisko tēžu kopuma, kas jau ir iesniegtas RSU 2021. gada Zinātnes nedēļai.

Konferencei Zināšanas praksei (Knowledge for Use in Practice) iesniegtās tēzes liecina, ka transplantoloģijas speciālisti strādā pie pētījuma Inovatīvie biomarķieri agrīnā periodā pēc nieru transplantācijas, savukārt sasniegumus onkoloģijas jomā pārstāv tēzes MiRNS izmaiņu līmenis asins plazmā kā biomarķieris atbildes reakcijai uz ķīmijterapiju metastātiskā kolorektālā vēža gadījumā. Tēzēs Atkārtotas tuberkulozes etioloģijas prognozes pēc genoma sekvencēšanas pacientiem, kas iesaistīti vietējā slimības uzliesmojumā varam redzēt, ka tiek pētītas mūsdienu tehnoloģijas, kad pacients ar tuberkulozi saslimst atkārtoti.

Nav aizmirsts arī Covid-19 – tēma, kas pašlaik, nenoliedzami, ir aktuāls izpētes virziens. Esam saņēmuši augstas kvalitātes datus epidemioloģijas un diagnostikas jomā, kā arī tēzes par Covid-19 ārstēšanu un ietekmi, tostarp SARS-CoV-2 E gēnu plazmīdu konstruēšana iekšējās metodes izstrādei vīrusu RNS kvantitatīvai noteikšanai pacienta paraugos.

Konferencei Sabiedrība. Veselība. Labklājība (Society. Health. Welfare) iesniegtās tēzes skar daudzus aktuālus sabiedrības veselības jautājumus, piemēram, Mirstība no pašnāvībām atkarībā no izglītības līmeņa un tā nevienlīdzības, Vardarbība pret bērniem tuvinieku vidē, Latvijas sociālie bāreņi. Vairākas tēzes ir saistītas ar arodslimībām un šīs problēmas risināšanu, piemēram, Pilates metodes ietekme uz plecu zonas kustību funkcionalitāti cilvēkiem ar sēdošu darbu. Viena no tēzēm, kas skar īpaši svarīgu tēmu šajos sarežģītajos laikos, ir Rehabilitācijas speciālistu fiziskās spējas un sniegums, kuri valkā aizsargapģērbu Covid-19 pandēmijas laikā.

Starptautiskās starpdisciplinārās sociālo zinātņu konferences PLACES tēzes pēta daudzus problemātiskus un starpdisciplinārus juridiskos jautājumus, tostarp Prognozēšanas algoritmu piemērošanas veselības aprūpes jomā juridiskie un ētiskie aspekti, kā arī komunikācijas zinātnes tēmu – Vai tur kāds ir? Mediju un virtuālo influenceru ietekme uz dzīvi ar Covid-19 pandēmijas laikā.

Konferencē Mācīšanās un mācīšana augstākajā izglītībā (University Teaching and Learning) iesniegto tēžu autori ir rūpīgi sekojuši jaunākajām tendencēm izglītībā, kā liecina, piemēram, šī tēma: Kā ārstniecības personas definē savu nepārtraukto profesionālo attīstību: simulācijās balstītas mācīšanas un mācīšanās ietekme.

Zinātnes nedēļas tēžu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2021. gada 15. janvārim. Iesniedziet savas tēzes 2021. gada Zinātnes nedēļas tīmekļa vietnē.