Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
MF

Lai ārkārtas situācijā medicīnas programmās studējošajiem palīdzētu apgūt nepieciešamās prasmes, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra (MITC) speciālisti izstrādājuši vairākus tehnoloģiskus risinājumus un sagatavojuši aprīkojuma komplektus prasmju apguvei attālināti mājas apstākļos. Piemēram, ir radīts injekciju trenažiera prototips, kas ietver simulētu asiņu izmantošanu, kā arī barības vada un trahejas prototips ar anatomisku vizualizāciju nazogastrālās zondes ievadīšanai. Izmantojot aprīkojumu komplektus, var īstenot roku higiēnas un sterilo procedūru prasmju, medikamentu ievadīšanas prasmju, gremošanas sistēmas pamata prasmju, urīnpūšļa kateterizācijas prasmju apguvi. Izmantojot šādu pieeju, iespējams apgūt 28 prasmes.

“Simulācijām veselības aprūpes jomā ir neatsverama loma. Simulējot studentiem ir iespēja pielietot zināšanas praksē, apgūt jaunas un pilnveidot esošās prasmes, attīstīt un demonstrēt profesionālo kompetenci drošā un kontrolētā vidē. Pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas MITC ik dienu nodrošināja klīnisko prasmju apguvi simulētā vidē visās RSU veselības virziena studiju programmās. Valstī noteiktās ārkārtas situācijas dēļ teorētiskās lekcijas jau kopš marta vidus RSU notiek virtuālajās platformās, un bija nepieciešams radoši meklēt iespējas praktisko nodarbību alternatīviem risinājumiem. MITC docētāju, medicīnas inženieru, klīnisko simulācijas speciālistu un laborantu iniciatīva un radošā pieeja ļāva mums radīt vairākus aprīkojuma komplektus, lai nodrošinātu attālinātu prasmju apguvi,” saka MITC vadītāja Ieva Šlēziņa.

“Aprīkojuma komplektus studenti var saņemt uz vietas MITC, savukārt studentiem, kuri atrodas ārpus Rīgas vai, piemēram, pašizolācijā COVID-19 ierobežošanas nolūkā, tiek nodrošināti pasta sūtījumi. Komplektā esošo aprīkojumu aizliegts izmantot medicīniskiem nolūkiem – tas paredzēts tikai simulētai manipulāciju apguvei. Pēc izlietošanas komplekti jānogādā atpakaļ RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā un jāievieto speciālos konteineros, ievērojot MK noteikumus par medicīnisko atkritumu utilizēšanu,” skaidro MITC klīnisko simulāciju koordinatore Jekaterina Zvidriņa. Nodarbības tiek īstenotas tiešsaistē, platformā Zoom. Tiešsaistes sesijas laikā docētājs izskaidro prasmes mērķi un pielietojumu un demonstrē prasmes secīgās darbībās, studenti vienlaikus veic manipulācijas uz saņemtajiem aprīkojuma komplektiem, savukārt pēc nodarbībām studentiem ir iespēja atkārtoti pilnveidot prasmes mājas apstākļos.

Anastasija_Gromova_sq.png

RSU izglītības sistēmai un personīgi man, docētājai, nodrošināt mācības tiešsaistē tik īsā laikā ir liels izaicinājums. Šādās mācības līdz šim nav piedalījušies ne docētāji, ne studenti. Ar entuziasmu un pārliecību esmu meklējusi radošu un kvalitatīvu pieeju studiju procesa īstenošanai attālinātā formātā. Es jūtos gandarīta par paveikto darbu un sasniegto rezultātu. Uzskatu, ka, strādājot ar studentiem komandā attālināti, vienam otru atbalstot un palīdzot apgūt manipulācijas mājas apstākļos, esam nepārtrauktā attīstībā.

Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedras asistenta p. i. Anastasija Gromova

Medicīnas fakultātes trešā kursa studente Kate Anohina raksturo savu pieredzi šādi: "Aprīkojums ir ideāls, lieliska alternatīva arī mākslīgā āda, lai varētu adekvāti trenēties mājas apstākļos un darīt to biežāk nekā reizi nedēļā attiecīgā nodarbībā. No studentu puses pozitīvi arī tas, ka mums pašiem ir iespēja sīki un smalki izpētīt katru piešķirto aprīkojumu – iemācīties atšķirt adatas, katetrus, ampulas. Docētāja ir ļoti ieinteresēta visu izskaidrot un pārliecinās, vai esam rādīto un stāstīto sapratuši. Pagaidām nesaskatām nevienu mīnusu – lieliski noorganizēts studiju kurss!"

Kates studiju biedrs Pāvels Ananovs turpina: “Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, biju pārliecināts, ka būsim spiesti apgūt visas praktiskās iemaņas vēlāk, kad situācija atrisināsies. Biju patīkami pārsteigts, ka jau uz pirmo praktisko nodarbību saņēmu simulācijas komplektu, kurā bija viss nepieciešamais, lai veiksmīgi apgūtu vielu. Pieeja bija ļoti radoša un bija interesanti strādāt ar šo komplektu. Beidzot man bija iespēja stāstīt un rādīt, kā notiek medicīnas studentu attālinātas studijas! Patīkami apzināties, ka universitāte ir spējīga ātri un radoši risināt šādas neparastas situācijas, darot visu, lai mācību kvalitāte nemazinātos un studentiem būtu nodrošināti visi apstākļi. Vēlos izteikt lielu pateicību universitātei un visiem MITC darbiniekiem, kuri plāno un veido šos komplektus tik milzīgā skaitā, un kam ir svarīgs studentu viedoklis!”