Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem

Šonedēļ, 12. oktobrī, pirmo sēdi noturēja Rīgas Stradiņa universitātes Senāts jaunajā sastāvā, kas tika ievēlēts 23. septembrī RSU Satversmes sapulcē.

Sēdē par Senāta priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts prof. Jānis Gardovskis (attēlā), par Senāta priekšsēdētāja vietnieku – prof. Andris Jumtiņš, bet par Senāta sekretāri – Sarmīti Zeiri. Tika ievēlēts arī Senāta prezidijs šādā sastāvā: Senāta priekšsēdētājs prof. Jānis Gardovskis, Senāta priekšsēdētāja vietnieks prof. Andris Jumtiņš, Senāta sekretāre Sarmīte Zeire, lektors Mārtiņš Daugulis un studējošo pārstāve Anna Jete Gauja.

RSU-rektors-JGardovskis-14062012.jpg

Sēdes laikā tika apstiprināts RSU Senāta nolikums un nolikums par RSU padomes locekļu atlases un izvirzīšanas kārtību, kā arī izveidota RSU Senāta izvirzīto padomes locekļu atlases komisija, kurā darbosies administrācijas un attīstības prorektors Toms Baumanis, prof. Ilze Grope, prof. Gunta Lazdāne, doc. Karina Palkova un studējošo pārstāve Elīza Marta Stangaine.