Pārlekt uz galveno saturu
Atzinība
Jubilejas
Studentiem

26. aprīlī Spīķeru koncertzālē tika svinēta Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studējošo pašpārvaldes 26. jubileja un pasniegta Gada balva Zelta pakavs deviņās nominācijās.

rsu_sp_zelta_pakavs_2019-lead.jpg

No kreisās: RSU rektors prof. Aigars Pētersons un Studējošo pašpārvaldes vadītājs Māris Lapšovs. Foto no Studējošo pašpārvaldes arhīva

Ikviens Studējošo pašpārvaldes jaunais un pieredzējušais biedrs iedvesmojas cits no cita, lai turpinātu jau esošās tradīcijas un spertu jaunus, pārgalvīgākus soļus, organizējot jaunus pasākumus. Katru gadu var izcelt kaut ko, kas licis apkārtējiem rast jaunu iedvesmu, ko apbalvo nominācijā Gada iedvesma. Starp vecbiedriem, pasākumiem un organizācijām šogad tika apbalvota Amanda Anna Bērziņa, kura daudziem deva iedvesmu darīt vairāk un centīgāk ar savu darbīgumu un gatavību iesaistīties, vadot gan pašpārvaldes komunikācijas virzienu, gan pārstāvot studējošos RSU Senātā, kā arī organizējot pasākumus, piemēram, Gada balvas Zelta pakavs pasniegšanu un sporta un atpūtas festivālu Taurenis.

Vieta, kur daudzi sper pirmos soļus zinātnē, ir studentu zinātniskie pulciņi. RSU studentiem ir iespēja iesaistīties 27 zinātniskajos pulciņos, kur var uzzināt daudz jauna un izstrādāt savu zinātnisko darbu. Šogad starp četriem izvirzītajiem nominācijā Gada studentu zinātniskais pulciņš tika apbalvots Pediatrijas studentu zinātniskais pulciņš, kas izcēlās ar projekta Zinošs un drošs izstrādi, kas, sākoties vasaras aktīvajai sezonai, izglīto un aicina pirmsskolas un skolas vecuma bērnus ievērot piesardzību, izbaudot vasaras priekus. Pirmo reizi tika īstenots arī pulciņa izstrādātais projekts International Scientific Pediatric Students Conference, kurā dalībnieki bija aicināti prezentēt savus zinātniski pētnieciskos darbus.

Kas gan Studējošo pašpārvalde būtu bez aktīvistiem? Neviens pasākums nav iedomājams un nevarētu notikt bez viņiem. Tāpēc katru gadu tiek godināts viens aktīvākais, radošākais un centīgākais aktīvists, kurš iesaistījies vairākos projektos. Sīvā konkurencē balvu nominācijā Gada aktīvists ieguva Sofija Korņilova, kura aktīvi iesaistās visos pasākumos kopš medicīnas studiju sākšanas. Bez viņas palīdzības un zelta rokām pašpārvaldes pasākumu apmeklētāji nevarētu priecēt acis par fantastiskajām dekorācijām un jaukajiem pasākumiem. Sofija nekad neatsaka palīdzību.

Noteikti neatņemama organizācijas sastāvdaļa, uz kuras balstās katrs notikums, pasākums un lēmums, ir mūsu vecbiedri, kuri izsaka viedokli, palīdz un pat aizrāda, ja kaut kas nav tā, kā vajadzētu būt. Nominācijā Gada vecbiedrs tiek pieminēti tie, kuri 2019. gadā darījuši visvairāk, turpinot iesaistīties Studējošo pašpārvaldes pasākumos un mācot jaunos biedrus. Šo balvu saņēma Sandra Cipkina. Pagājušajā gadā viņa organizēja lielāko RSU studentu zinātnisko konferenci Baltijā, tika ievēlēta pašpārvaldes padomē, kur pierādīja sevi kā cilvēks, kam rūp organizācija un kurš gatavs ieguldīt gan laiku, gan enerģiju tās attīstībā. Sandra uzņēmās arī Ķirurģijas studentu zinātniskā pulciņa vadītājas pienākumus, bija lektore rudens Akadēmiskajā seminārā Līčupēs, jauno SGV miniseminārā un vēl daudz kur citur.

RSU Studējošo pašpārvalde ir vieta, kur iegūt jaunus draugus, attīstīt dažādas prasmes un veicināt savu izaugsmi. Pašpārvaldē biedri tiek novērtēti, atbalstīti un iedrošināti attīstīties un augt, sparīgākos un centīgākos apbalvojot nominācijā Gada izaugsme, ko sīvā konkurencē šogad izcīnīja Marija Luīze Kalniņa. Viņa bija viena no International Students’ Conference 2018 organizatoriem, vēlāk turpināja darbu par akadēmiskā virziena vadītāja vietnieci un pašlaik ir akadēmiskā virziena vadītāja. Marija ceļ savu prasību latiņu arvien augstāk un augstāk. No cilvēka, kurš tikai nojauš, kā atšifrēt "akadēmiskais godīgums" un Studiju reglaments I, viņa ir izaugusi par pieredzes un zināšanu bagātu studentijas pārstāvi ar skaidru un nelokāmu nostāju jautājumos, kas skar studējošo intereses.

Kļūdīties taču ir cilvēcīgi, vai ne? Par kļūdām nav jākaunas, un tās nav jāaprok, bet gan jāmācas no tām. Nominācijā Gada ķeza šogad tika apbalvota profesionālā bakalaura studiju programma Tiesību zinātne.

Studējošo pašpārvaldes pasākumi nebūtu iedomājami bez atbalstītājiem. Šogad nominācijā Gada atbalstītājs tika apbalvota E. Gulbja laboratorija, kas ne tikai piešķir stipendijas labākajiem studentiem, bet arī sniedz atbalstu jaunajiem pētniekiem, ik gadu dāsni atbalstot RSU International Students’ Conference norisi.

Nominācijā Gada draugs starp vairākiem Studējošo pašpārvaldei tuviem cilvēkiem tika apbalvots Dainis Zemešs. Kaut arī RSU strauji attīstās un līdz ar to pieaug darba apjoms infrastruktūras jomā, Infrastruktūras departamenta direktors Dainis Zemešs visa gada garumā atrada laiku, lai tiktos un uzklausītu studējošo ierosinājumus vai konsultētu kādā ar infrastruktūru saistītā jautājumā. Gada laikā tika realizēta papildu mācību galdu uzstādīšana MITC telpās, sākts darbs pie ISA biroja izveides un kopīgi diskutēts par labākajiem attīstības plāniem Taurenē, RSU sporta klubā un plānotajiem jaunajiem studiju korpusiem veselības iestādēs.

Visgaidītākā nominācija vakara gaitā neapšaubāmi bija Gada pakavs, kurā tiek apbalvots tikai tāds notikums, kas palicis atmiņā un veicinājis izaugsmi un attīstību. 2019. gadā šajā nominācijā laurus plūca SonoSchool, kas ir inovatīvs projekts, kurā Medicīnas fakultātes studentiem, sākot ar šo gadu, ir iespēja apgūt praktiskās iemaņas ultrasonogrāfijā. To realizē RSU Medicīnas fakultātes studenti sadarbībā ar RSU Radioloģijas katedru un RSU Studējošo pašpārvaldi. Projekts apvieno tos studējošos, kuri vēlas ne tikai zināt teorētiski, bet arī prast izdarīt praktiski, kā arī būs gatavi dalīties ar savām zināšanām ar citiem. Šogad projektā pieteicās 310 studenti, kas liecina, ka projekta ideja ir lieliska un nepieciešamība – milzīga.