Pārlekt uz galveno saturu
Doktorantiem
Pētniecība

2019. gada 8. novembrī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātajā sēdē Anna Junga aizstāvēs promocijas darbu Intraabdominālu saaugumu veidošanās un norises kompleksie morfopatoģenētiskie aspekti bērniem līdz gada vecumam.

Intraabdomināli saaugumi ir fibrozi (saistaudu) savienojumi starp vēdera dobuma orgāniem un/ vai vēdera dobuma orgāniem un vēdera dobuma sienu. Intraabdomināli saaugumi var būt iedzimti vai iegūti, iegūtus saaugumus iedala iekaisuma izraisītos un postoperatīvos saaugumos. Visbiežāk saaugumu izcelsmi saista ar vēderplēves bojājumu un tā patoloģisku dzīšanu.

Ir ļoti maz pētījumu par saaugumiem bērna vecumā, trūkst vadlīniju intraabdominālu saaugumu veidošanās un attīstības noteikšanai, kas savukārt ietekmē to diagnostikas iespējas un ārstēšanas taktikas izvēli. Taču mūsdienās ir iespējams izpētīt morfopatoģenēzes procesus šūnu līmenī intraabdominālu saaugumu gadījumā.

Pētījuma mērķis bija noteikt un aprakstīt morfopatoģenētiskos faktorus, kas saistīti ar intraabdominālu saaugumu veidošanos un norisi, kā arī aprakstīt to savstarpējo mijiedarbību.

Šajā pētījumā pirmo reizi ar imūnhistoķīmijas metodi izpētīti intraabdominālu saaugumu audi 49 pacientiem līdz gada vecumam. Līdz šim par saaugumiem publicētajā literatūrā pētīts vien kāds atsevišķs faktors, bet nav atrodami kompleksi dati par saaugumus ietekmējošiem/ regulējošiem faktoriem. Jāatzīmē, ka līdz šim veiktajos pētījumos izmantoti dzīvnieku modeļi vai pieaugušo audi, tādēļ šī pētījuma materiāls vērtējams kā unikāls.

Darba vadītājas: RSU profesore Māra Pilmane un asociētā profesore Zane Ābola.

Annas Jungas disertāciju atradīsiet šeit.