Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Pētniecība
Studentiem
Ziņas

26. un 27. martā notiek Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) zinātniskā konference, kas ir nozīmīgs zinātnes notikums Latvijā. RSU zinātniskā konference notiek jau četrpadsmito reizi, un tās darbs norit astoņās sekcijās, kurās autori no dažādām valstīm prezentē 459 referātus par Latvijā un pasaulē aktuālām problēmām sabiedrībā un novitātēm zinātnē.

"Regulāra konferences norise ir universitātes goda lieta, jo tā demonstrē mūsu pētniecisko kapacitāti. Tas ir sava veida mūsu zinātniskās darbības audits, kad ik gadu pārskatām savu veikumu," uzsver RSU zinātņu prorektore prof. Iveta Ozolanta.

rsu-zinatniska-konference-2014-67.jpg

Konferencē izvērtēšanai piedāvāti 459 zinātniskie darbi, no kuriem 53 ir angļu valodā. Tos izstrādājuši 857 autori no Latvijas, Vācijas, Lietuvas, Ukrainas, Lielbritānijas un Zviedrijas, ņemot vērā Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās prioritātes:

  • bioloģisko novecošanās procesu faktori un dzīves kvalitāte Latvijas populācijā;
  • Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte;
  • infekcijas aģentu loma aktuālu infekciju izcelsmē un norisē mūsdienu skatījumā Latvijā;
  • bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte;
  • ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagonstikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanā;
  • sejas žokļu deformāciju (anomāliju) imūnhistoķīmiskie, radioloģiskie un klīniskie pētījumi;
  • veselības traucējumu radīto funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija Latvijā;
  • politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē: pašreizējās reālijas un nākotnes kontūras.

Konferenci ceturtdien, 26. martā, plkst. 10.00 RSU aulā atklās RSU rektors prof. Jānis Gardovskis un zinātņu prorektore prof. Iveta Ozolanta.

Pēc oficiālās atklāšanas plkst. 10.50 RSU aulā ar referātu Rīgas Nukleārās medicīnas centrs – pašu sintezētie radiofarmaceitiskie preparāti tuvākā un tālākā nākotnē uzstāsies Rīgas Nukleārās medicīnas centra direktors Vitālijs Skrīvelis. Plkst. 11.20 RSU asoc. profesore Maija Dambrova lasīs referātu Zāļu izpēte mūsdienās: no mildronāta līdz jaunajam kardioprotektoram, plkst. 11.50 Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis – Par ilgdzīvošanas mītiem, uztveres stereotipiem un ilgdzīvošanas ētiku.

Pēc konferences atklāšanas sekos darbs astoņās sekcijās, kas norisināsies RSU centrālajā ēkā (Dzirciema ielā 16) un Medicīnas vēstures muzejā (Antonijas ielā 1).

Paralēli darbam sekcijās RSU foajē būs iespēja aplūkot stenda referātus – zinātnieki savus pētījumus prezentē vizuāli plakāta formā un atbild uz interesentu jautājumiem.

25. martā notika Rīgas Stradiņa universitātes starptautiskā studentu zinātniskā konference.