Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Pētniecība
Studentiem
Ziņas

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) jau ceturto gadu aktīvi iesaistās Psiholoģijas dienu rīkošanā Latvijā. Arī šogad Psiholoģijas dienās no 8. līdz 15. oktobrim RSU notiks vairāki pasākumi, kas paredzēti psihologiem un citu palīdzošo profesiju pārstāvjiem, studentiem un ikvienam interesentam.

Latvijas Psihologu biedrība sadarbībā ar RSU 15. oktobrī organizē 3. Latvijas Psihologu kongresu Psihologu profesionālā darbība Latvijā pēc psihologu likuma pieņemšanas ar mērķi apvienot dažādu profesionālo darbības jomu speciālistus, mācībspēkus un studentus, lai diskutētu par psihologa profesijas statusu un situāciju mūsu valstī un vienotos par svarīgākajiem nosacījumiem psihologu profesionālās darbības kvalitātes un profesijas prestiža celšanai. Kongresa sekciju sēdes vadīs RSU asoc. prof. Kristīne Mārtinsone un LU prof. Ivars Austers. Kongresa plenārsēdē RSU doc. Ivars Neiders nolasīs lekciju Kā atpazīt pseidozinātniskas uzskatu sistēmas. Kongresa dalībniekus uzrunās un par nozares aktualitātēm informēs psihologu profesionālo darbības jomu pārstāvji. Kongresā piedalīsies Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks Vladislavs Vesperis, tāpat uzaicināti arī ministriju pārstāvji un Saeimas deputāti, kas iesaistīti Psihologu likuma izstrādē. Pēc plenārsēdes plānots darbs grupās, kur tiks apspriesti nozares profesionāļiem būtiskākie jautājumi. Kongress notiks Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, Anniņmuižas bulvārī 26a, 130. telpā (konferenču zālē). Dalība kongresā ir bez maksas.

Pēc kongresa notiks psiholoģijas Jauno zinātnieku konkursa noslēgums. Konkurss notiek jau trešo gadu un veidots tā, lai psiholoģijas virziena studiju programmās studējošie varētu prezentēt savu pētījumu idejas plašākai sabiedrībai. Jauno zinātnieku konkursā divus gadus godalgoto darbu vidū bijuši RSU jaunie pētnieki. Plašāka informācija par Jauno zinātnieku konkursu pieejama šeit.

Kongresa noslēgumā tiks prezentēti RSU izdevniecībā izdotās kolektīvās monogrāfijas Veselības psiholoģija (zinātniskās redaktores ir asoc. prof. Kristīne Mārtinsone un doc. Velga Sudraba; 243 lpp.) iespiestā versija un mācību līdzeklis Konsultatīvā psiholoģija (autori doc. Jeļena Ļevina un asoc. prof. Kristīne Mārtinsone; 73 lpp.). Savukārt 12. oktobrī Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 6, notiks kolektīvās monogrāfijas Konsultēšana un psihoterapija: teorija un prakse (622 lpp.) atvēršana, kas tapusi LU asoc. prof. Ieva Bites, RSU asoc. prof. Kristīnes Mārtinsones un doc. Velgas Sudrabas zinātniskajā redakcijā un ko izdevis apgāds Zvaigzne ABC.

14. oktobrī no plkst. 12.00 līdz 17.00 Anniņmuižas bulvārī 26a, konferenču zālē, notiks zinātniski praktiskā konference Personība un sabiedrība: pārskats par pētījumu rezultātiem, kuras mērķis ir prezentēt Valsts pētījumu programmu (1. Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE) apakšprojekta Nr. 5.8.2. Kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēte un sloga samazināšana aktivitātes: Jaunas tehnoloģijas Latvijas klīniskais personības tests izstrāde un pārnese tautsaimniecībā; ENABLE-LV – Latvijas sadaļa starptautiskam pētniecības un sadarbības projektam: Establishing the Net Attainable Benefits of Long-term Exercise, ENABLE. 2. Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV), Apakšprojekts Nr. 5.2.5.: Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā) ietvaros RSU realizēto projektu rezultātus. Konferenci rīko RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra sadarbībā ar citām struktūrvienībām. Konferencē pētnieki informēs par kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēti un sloga mazināšanu, Latvijas Klīniskā personības testa izveides gaitu un rezultātiem, individuālo anomiju un personības vērtībām pārmaiņu laikā, kā arī Latvijas iedzīvotāju vērtību dinamiku. Kongress notiks Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Anniņmuižas bulvārī 26a, 130. telpā (konferenču zālē). Dalība konferencē ir bez maksas. Konferences programma un informācija par reģistrāciju pieejama šeit.

Plašākam interesentu lokam domātas divas atklātās lekcijas. 7. oktobrī Dzirciema ielā 16, B korpusā, 212. telpā, doc. Jeļena Koļesņikova lasīs lekciju Veselīga dzīvesveida sekmēšana un e-intervences, sniedzot iespēju iepazīt to, kā jaunās tehnoloģijas var palīdzēt ikvienam cilvēkam mainīt veselības uzvedību, dzīvot veselīgāk. Savukārt 8. oktobrī Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, Anniņmuižas bulvārī 26a, 134. aud., doc. Jeļena Ļevina lekcijā Veselības uztvere un uzvedība piedāvā uzzināt, kas ir pamatā veselības uzvedībai, kāpēc vieni cilvēki veselīgi ēd un brīvajā laikā sporto, savukārt citus ieteikumi par veselīgu dzīvesveidu atstāj vienaldzīgus. Dalība atklātajās lekcijās ir bez maksas.

Kopš 2014. gada Psiholoģijas dienas koordinē Latvijas Psihologu biedrība. To organizēšanā aktīvi iesaistās arī citas psihologu profesionālās organizācijas un augstskolas, tai skaitā – Rīgas Stradiņa universitāte. Plašāka informācija par Psiholoģijas dienām pieejama www.psihologijasdienas.lv.