Pārlekt uz galveno saturu
Psiholoģija
Grāmatas

RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra (VPUPK), rūpējoties par veselības psiholoģijas attīstību Latvijā un apliecinot savu pētniecisko un profesionālo identitāti, ielūdz interesentus uz jauna klīniskajai un veselības psiholoģijai veltīta elektroniska izdevuma atvēršanas svētkiem, kas notiks Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas desmitās gadskārtas svinību pasākumā.

klin_ves_psihol.png

Izdevuma prezentācija un jubilejas pasākums notiks Rīgā, Jāņa Asara ielā 5, 185. telpā, 15. decembrī plkst.17.30.

Jaunais izdevums iezīmē psiholoģijas un veselības aprūpes saskares punktus, normatīvo regulējumu, veicamos uzdevumus profesionālajā laukā un nākotnes izaicinājumus. Te īsi raksturots klīniskā un veselības psihologa izglītības iegūšanas process, prasības sertifikācijai, kā arī profesionālā darbība, akcentējot darbu veselības aprūpē un tā tiesisko regulējumu. Tāpat izdevuma autori iepazīstina ar klīnisko un veselības psihologu īstenotajiem uzdevumiem un funkcijām, darba metodēm un sadarbības modeļiem ar citiem speciālistiem konkrētās Latvijas veselības aprūpes iestādēs. Izdevuma noslēdzošā sadaļa informē par izaicinājumiem, kas sagaida psihologus Sabiedrības veselības pamatnostādņu īstenošanā, jo šis politikas plānošanas dokuments konkrētās prioritātēs un rīcības virzienos ietver uzdevumus arī veselības un klīniskajiem psihologiem. Izdevuma autori uzsver, ka “būtu apsveramas iespējas efektīvākai veselības aprūpes resursu un finansējuma izlietošanai, integrējot klīniskos un veselības psihologus visu grupu pacientu ārstēšanā un aprūpē, lai sekmētu līdzestību un veselības uzvedību, uzlabotu komunikāciju ar pacientu un pacienta iesaistīšanu ārstēšanā [..] kā arī novērstu un ierobežotu smagu un / vai hronisku slimību negatīvās psiholoģiskās sekas”.

Jāuzsver, ka izdevuma saturs ir koncentrēts un lakonisks, sniedzot lasītājiem, tostarp ārstniecības personām, funkcionālajiem speciālistiem, kā arī ārstniecības iestāžu vadītājiem, sabiedrības veselības jomā un valsts pārvaldē strādājošajiem, iespēju uzzināt nozīmīgākos faktus profesionālo attiecību veidošanai un starpdisciplinārai sadarbībai. Tas būs noderīgs psihologiem un psiholoģijas studentiem, veselības aprūpes speciālistiem, kā arī tiem, kas interesējas par psiholoģijas mūsdienu sasniegumiem, iespējām pilnveidot veselības aprūpes praksi un uzlabot pacientu pieredzi veselības aprūpē.

Izdevuma autori ir RSU mācībspēki: studiju programmas Veselības psiholoģija direktore doc. Jeļena Koļesņikova, VPUPK vadītāja, doktora studiju programmas Veselības aprūpe apakšprogrammas Psiholoģija vadītāja prof. Kristīne Mārtinsone, studiju programmas Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība direktors doc. Ivans Jānis Mihailovs un Psiholoģijas laboratorijas zinātniskā asistenta p. i., pasniedzēja Gunta Freimane. Izdevuma pilnveidošanā nozīmīgu ieguldījumu sniedza recenzenti un konsultanti, kas līdztekus pedagoģiskajam darbam veic arī profesionālo darbu ārstniecības vidē kā klīniskie un veselības psihologi dr. psych. Jeļena Harlamova, dr. psych. Ilona Krone, mg. psych. Jeļena Lučkina un mg. psych. Svetlana Zaslavska.

Pirms izdevuma atvēršanas notiks veselības psihologu profesionālās organizācijas – LVPA pirmajai desmitgadei veltīts pasākums, lai, tiekoties ar Goda biedriem, LVPA dibinātājiem un profesionālo pienesumu sniegušajiem kolēģiem, atskatītos uz paveikto, vienojoties sarunās un kopā būšanas priekā. Pasākumu tiešsaistē bagātinās Eiropas Veselības psiholoģijas savienības (EHPS) prezidentes prof. Vendijas Hārdimenas (Wendy Hardeman) un bijušā prezidenta Evangelosa Karademasa (Evangelos Karademas) apsveikums, kā arī prof. Efratas Neteres, kura aktīvi darbojas EHPS un sniegusi nozīmīgu ieguldījumu veselības psiholoģijas attīstība Latvijā, uzruna.

Psiholoģijas attīstību Latvijā ir sekmējušas RSU izdotās zinātniskās un kolektīvās monogrāfijas, kā arī citi izdevumi (detalizētākā informācija – VPUPK vietnē).