RSU "Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Informācijas un komunikācijas zinātnes
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas zinātnēs
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Pk.
18.00–21.00
S.
9.00–14.00
Vietu skaits:
1 budžeta
15 maksas
2 000,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

1. studiju gads

Apgūsi informācijas un komunikācijas speciālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī aktuālās teorijas un metodes sabiedrisko attiecību un vadības nozares darbā. Studēsi sabiedrisko attiecību menedžmenta modeļus, korporatīvās un globālās stratēģijas, globālās komunikācijas sociālos, politiskos un kultūras procesus, stratēģisko vadību, lobēšanas tehnoloģijas un interešu pārstāvniecību, sabiedriskās attiecības integrētā mārketinga komunikācijas sistēmā, politisko kampaņu mārketingu, riska un krīzes komunikāciju un citus jomas studiju priekšmetus.

2. studiju gads

Studēsi zināšanu un inovāciju menedžmentu, pētījumus sociālajās zinātnēs, kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes, politikas plānošanu un novērtēšanu, kvalitātes vadību, mūsdienu komunikācijas teorijas. Studijas noslēgsi ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Studiju metodes

Studijas tiek organizētas lekciju, videolekciju, semināru, prakstisko un patstāvīgo darbu formā.

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
KSK_152Cilvēktiesības un darba tiesībasKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
KSK_025Diskursa analīzeKomunikācijas studiju katedraSergejs Kruks2 / 3
KSK_069Ekonomiskā un politiskā antropoloģijaKomunikācijas studiju katedraKlāvs Sedlenieks2 / 0
KSK_091Globālās komunikācijas sociālie, politiskie un kultūras procesiKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs4 / 0
KSK_107Informācijas sabiedrībaKomunikācijas studiju katedraNormunds Kozlovs2 / 3
KSK_124Komunikācijas politika Eiropas SavienībāKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 0
SUPK_035Konfliktu vadība un personāla konsultēšanaSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
KSK_133Korporatīvā un globālā stratēģijaKomunikācijas studiju katedraDeniss Hanovs2 / 0
KSK_134KoučingsKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 0
KSK_136Kultūras teorijaKomunikācijas studiju katedraDeniss Hanovs2 / 0
KSK_138KultūrpolitikaKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
KSK_142Kvalitātes vadībaKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 0
KSK_144Līderisma teorijas un daudzveidības vadībaKomunikācijas studiju katedraSandra Mihailova2 / 3
KSK_145Lobēšanas tehnoloģijas un interešu pārstāvniecībaKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 0
KSK_147Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana ar prosemināruKomunikācijas studiju katedra20 / 30
KSK_156Mediji, mūzika, sabiedrībaKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
KSK_206Mūsdienu komunikācijas teorijasKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_168Mūsdienu sociālie procesiKomunikācijas studiju katedraSigne Dobelniece2 / 0
SUPK_062Organizāciju teorija un vadībaSocioloģijas un psiholoģijas katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 0
KSK_007PersonālvadībaKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 0
SUPK_068Pētījumi sociālajās zinātnēs: kvalitatīvās un kvantitatīvās metodesSocioloģijas un psiholoģijas katedraAnda Laķe2 / 0
SUPK_071Politikas plānošana un novērtēšanaSocioloģijas un psiholoģijas katedraAnda Laķe2 / 0
KSK_199Projektu vadībaKomunikācijas studiju katedra2 / 3
KSK_041Reklāma un zīmolvedībaKomunikācijas studiju katedraDeniss Hanovs2 / 3
KSK_043Reliģija un komunikācijaKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 0
KSK_045Riska un krīzes komunikācijaKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa2 / 3
KSK_055Sabiedrības problēmu analīze, komentēšana un prognozēšanaKomunikācijas studiju katedraNormunds Kozlovs2 / 3
KSK_048Sabiedriskās attiecības integrētā mārketinga komunikācijas sistēmā: kampaņu menedžments, politiskās kampaņas un mārketingsKomunikācijas studiju katedraVita Savicka2 / 3
KSK_049Sabiedrisko attiecību menedžmenta modeļiKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa2 / 0
KSK_062Sociālā un vadības psiholoģijaKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs4 / 0
SUPK_093Sociālās teorijasSocioloģijas un psiholoģijas katedraRitma Rungule4 / 6
KSK_073Stratēģiskā vadībaKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs4 / 0
KSK_078Valsts pārvalde un valdības komunikācijaKomunikācijas studiju katedraDeniss Hanovs2 / 0
KSK_193Zīmolvedība: teorija un prakseKomunikācijas studiju katedraDeniss Hanovs2 / 0
KSK_081Zināšanu un inovāciju menedžmentsKomunikācijas studiju katedraAnna Ābeltiņa2 / 0

Darba iespējas pēc studijām

Programmas absolventi strādā valsts pārvaldē, sabiedrisko attiecību aģentūrās, uzņēmumos un nevalstiskajā sektorā (NVO). Starp darba devējiem ir jāmin vairākas ministrijas un pašvaldības, Latvijas Nacionālā bibliotēka, sporta federācijas, vairākas nevalstiskās organizācijas, plašsaziņas līdzekļi, Eiropas projekti utt.

Absolventi

f64_Justine_Vike_20160726_008.jpg

Kādēļ izvēlējos tieši šo programmu? Sākotnēji iespējams programmas nosaukuma dēļ, kas tevi sola veidot par stratēģiski domājošu un PR vadības ekspertu. Tikai, esot pa vidu studiju procesam, tu saproti, ka saukļi atbilst realitātei – pasniedzēji ir atzīti eksperti savā jomā, lekcijas savijas ar praktiskiem semināriem un tu jūties gaidīts. Bet jāatceras, ka “viegls” vai “smags” studiju process atkarīgs no studenta spējas analizēt un paust savu viedokli, uzklausot citus un cienot atšķirīgo, tādejādi kļūstot par cilvēku, ar kuru vienmēr būs interesanti un patīkami parunāt par PR, par dzīvi. Jau pāris gadus man ir gods strādāt ar šīs programmas studentiem, pasniedzot lekciju kursu par inovāciju vadību. Atceros, kā šis kurss tika pasniegt man un tam varu pievienot savas zināšanas, veicinot izpratni par to, ka ikvienam ir ietekme uz procesiem. Jāatceras, ka visvērtīgākās ir zināšanas, kas tiek pielietotas!

Justīne Vīķe, RSU tehnoloģiju pārneses projektu vadītāja, lektora p.i., studiju programmas Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Augstākā izglītība – bakalaura grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija valsts atkreditētā studiju programmā sociālajās vai humanitārajās zinātnēs.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums 
  • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
  • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē pēdējo 3 gadu laikā iegūta augstāka profesionālā kvalifikācija informācijas un komunikācijas zinātņu jomā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Politikas zinātne

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija