Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
informācijas un komunikācijas zinātnes
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas zinātnēs
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Pk.
18.00–21.00
S.
9.00–14.00
Vietu skaits:
1 bezmaksas
15 maksas
2000 EUR/gadā
Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šī procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

1. studiju gads

Apgūsi informācijas un komunikācijas speciālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī aktuālās teorijas un metodes sabiedrisko attiecību un vadības nozares darbā. Studēsi sabiedrisko attiecību menedžmenta modeļus, korporatīvās un globālās stratēģijas, globālās komunikācijas sociālos, politiskos un kultūras procesus, stratēģisko vadību, lobēšanas tehnoloģijas un interešu pārstāvniecību, sabiedriskās attiecības integrētā mārketinga komunikācijas sistēmā, politisko kampaņu mārketingu, riska un krīzes komunikāciju un citus jomas studiju priekšmetus.

2. studiju gads

Studēsi zināšanu un inovāciju menedžmentu, pētījumus sociālajās zinātnēs, kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes, politikas plānošanu un novērtēšanu, kvalitātes vadību, mūsdienu komunikācijas teorijas. Studijas noslēgsi ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Studiju metodes

Studijas tiek organizētas lekciju, videolekciju, semināru, prakstisko un patstāvīgo darbu formā.

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
KSK_091Globālās komunikācijas sociālie, politiskie un kultūras procesiKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs4 / 6
KSK_124Komunikācijas politika Eiropas SavienībāKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 3
SUPK_035Konfliktu vadība un personāla konsultēšanaSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
KSK_133Korporatīvā un globālā stratēģijaKomunikācijas studiju katedraDeniss Hanovs2 / 3
KSK_142Kvalitātes vadībaKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_144Līderisma teorijas un daudzveidības vadībaKomunikācijas studiju katedraSandra Mihailova2 / 3
KSK_145Lobēšanas tehnoloģijas un interešu pārstāvniecībaKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_147Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana ar prosemināruKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs20 / 30
KSK_206Mūsdienu komunikācijas teorijasKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_244Organizāciju teorija un vadībaKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_007PersonālvadībaKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_245Pētījumi sociālajās zinātnēs: kvalitatīvās un kvantitatīvās metodesKomunikācijas studiju katedraAnda Laķe2 / 3
KSK_246Politikas plānošana un novērtēšanaKomunikācijas studiju katedraAnda Laķe2 / 3
KSK_221Profesionālās darbības tiesiskais nodrošinājums Komunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_045Riska un krīzes komunikācijaKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa2 / 3
KSK_048Sabiedriskās attiecības integrētā mārketinga komunikācijas sistēmā: kampaņu menedžments, politiskās kampaņas un mārketingsKomunikācijas studiju katedraVita Savicka2 / 3
KSK_252Sabiedrisko attiecību menedžmenta modeļiKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa4 / 6
KSK_062Sociālā un vadības psiholoģijaKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs4 / 6
SUPK_093Sociālās teorijasSocioloģijas un psiholoģijas katedraRitma Rungule4 / 6
KSK_073Stratēģiskā vadībaKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs4 / 6
KSK_078Valsts pārvalde un valdības komunikācijaKomunikācijas studiju katedraDeniss Hanovs2 / 3
KSK_081Zināšanu un inovāciju menedžmentsKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 3

Darba iespējas pēc studijām

Programmas absolventi strādā valsts pārvaldē, sabiedrisko attiecību aģentūrās, uzņēmumos un nevalstiskajā sektorā (NVO). Darba devēju vidū ir ministrijas un pašvaldības, Latvijas Nacionālā bibliotēka, sporta federācijas, vairākas nevalstiskās organizācijas, plašsaziņas līdzekļi, Eiropas projekti utt.

Absolventi

f64_Justine_Vike_20160726_008.jpg

Kādēļ izvēlējos tieši šo programmu? Sākotnēji iespējams programmas nosaukuma dēļ, kas tevi sola veidot par stratēģiski domājošu un PR vadības ekspertu. Tikai, esot pa vidu studiju procesam, tu saproti, ka saukļi atbilst realitātei – pasniedzēji ir atzīti eksperti savā jomā, lekcijas savijas ar praktiskiem semināriem un tu jūties gaidīts. Bet jāatceras, ka “viegls” vai “smags” studiju process atkarīgs no studenta spējas analizēt un paust savu viedokli, uzklausot citus un cienot atšķirīgo, tādejādi kļūstot par cilvēku, ar kuru vienmēr būs interesanti un patīkami parunāt par PR, par dzīvi. Jau pāris gadus man ir gods strādāt ar šīs programmas studentiem, pasniedzot lekciju kursu par inovāciju vadību. Atceros, kā šis kurss tika pasniegt man un tam varu pievienot savas zināšanas, veicinot izpratni par to, ka ikvienam ir ietekme uz procesiem. Jāatceras, ka visvērtīgākās ir zināšanas, kas tiek pielietotas!

Justīne Vīķe, RSU tehnoloģiju pārneses projektu vadītāja, lektora p.i., studiju programmas Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Bakalaura grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija valsts atkreditētā studiju programmā sociālajās vai humanitārajās zinātnēs.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums
  • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
  • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums - starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Politikas zinātne

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija