Pārlekt uz galveno saturu
Atzinība
Studentiem
Ziņas

Latvijas augstskolu reitingā, ko jau sesto gadu organizē un publicē Latvijas Avīze, Rīgas Stradiņa universitāte no 40 sarakstā iekļautajām augstskolām ieņem godpilno otro vietu, aiz sevis atstājot Rīgas Tehnisko universitāti, Daugavpils universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti u. c.

Rīgas Stradiņa universitātes rektors Jānis Gardovskis uzsver, ka "reitings vairāku gadu garumā parāda, kuras ir vadošās augstskolas Latvijā", taču, vērtējot reitinga kritērijus, būtu jāizsver, vai tie pietiekami objektīvi atklāj jēdziena "kvalitāte" saturu. 

"Ja atteiktos no kritērija par augstskolas lielumu kā tās kvalitātes rādītāju, pozīcijas reitingā ievērojami mainītos, piemēram, RSU būtu 1. vietā, tādējādi vēl uzskatāmāk apliecinot tās piedāvāto studiju programmu augsto kvalitāti. Līdzīgi var teikt par ārvalstu studentu piesaisti, kas augstskolā tiek aprēķināts kā procents no kopējā ārvalstu studentu skaita valstī, nevis, piemēram, no augstskolā studējošo skaita. Te noteikti būtu arī jāprecizē, vai minētie ir apmaiņas programmu studenti (Erasmus u. c.) vai patstāvīgi studējošie, kā tas ir RSU, vai abu iepriekšminēto summa," uzsver Rīgas Stradiņa universitātes rektors.

Arī 2012. gada Latvijas Avīzes augstskolu reitingā Rīgas Stradiņa universitāte bija 2. vietā.