Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

No 17. līdz 19. jūlijam RSU Anatomijas muzejā notika vēsturiskās kranioloģiskās kolekcijas (galvaskausu) tīrīšanas un dokumentēšanas darbnīca, kurā piedalījās vienpadsmit brīvprātīgie RSU medicīnas studenti.

Viņu uzdevums bija muzeja speciālistu uzraudzībā atputekļot galvaskausus un pierakstīt uz tiem laika gaitā signētos inventāra numurus, kas pēcāk muzeja speciālistiem palīdzēs šķetināt galvaskausu izcelsmes mistēriju. Darbnīcas laikā kopā ar vienpadsmit centīgiem un zinātkāriem studentiem lieliskā atmosfērā komponista Gustava Mālera pirmo sešu simfoniju pavadījumā tika notīrīti un aprakstīti 188 galvaskausi. Vienlaikus studenti iepazina galvaskausu anatomiskās variācijas, atklāja dažādas patoloģijas, kā arī ielūkojās Anatomijas muzeja krātuvē.

RSU Anatomijas muzejs saka lielu paldies mūsu brīvprātīgajiem – Vitai Konopeckai, Lienei Stūrai, Aleksandrai Kamenskai, Olgai Holodovai, Marijai Bobrovai, Ivo Siņicinam, Ilzei Prikulei, Elīzai Nikolai Sveržickai, Ričardam Šēnbergam, Esterei Fominai un Kristīnei Fominai.

Kamēr topošā RSU Anatomijas muzeja ēka Kronvalda bulvārī 9 tiek rekonstruēta, muzeja speciālisti pēta, konservē un restaurē unikālos anatomiskās kolekcijas preparātus.

RSU Anatomijas muzeja kranioloģiskajā kolekcijā ir ap 650 galvaskausu, kas iegūti ekspedīcijās un  arheoloģiskajos izrakumos Latvijā XX gadsimta 20.–30. gados.

Paši pirmie galvaskausi Anatomijas muzeja kolekcijā nokļuva no 1920. gada profesora Gastona Bakmana un viņa asistentu ekspedīcijām pa bijušām pirmā pasaules kara kauju vietām (Ķekavā, Ikšķilē, Valmierā u. c.). Vēlāk galvaskausi nonākuši muzejā arī no Anatomijas institūta darbinieku pašu veiktajiem izrakumiem, bet daļu galvaskausu muzejam atdevuši arheologi un vēsturnieki. Šādi saņemti galvaskausi, piemēram, no seno zemgaļu kapulaukiem (V–VII gs.), seno latgaļu kapulaukiem (X–XII gs.) u. c. Laika gaitā kranioloģiskās kolekcijas dokumentācija ir pilnībā zudusi, galvaskausi ir savstarpēji sajaukušies un lielākajai daļai to izcelsme un piederība ir grūti identificējama.