Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Farmācija

No 2. maija līdz 2. jūnijam RSU darbinieki un docētāji var pieteikties ERASMUS+ darbinieku mobilitātes aktivitātēm 2023./2024. akadēmiskajā gadā, tādēļ interesanta varētu būt kolēģu pieredze, kuri šīs iespējas jau ir izmantojuši. Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) doktorants, Farmakoloģijas katedras docētājs Andrejs Šitovs, būdams vēl gados jauns, ir jau pieredzējis Erasmus programmas dalībnieks.

Kā sāki savu Erasmus pieredzes ceļu?

Pirmo reizi programmā piedalījos 2010. gadā, kad vēl mācījos RSU Farmācijas fakultātes ceturtajā kursā. Uz pusgadu aizbraucu uz Somiju. Iepazinos ar topošajiem zinātniekiem, kuri toreiz arī vēl bija studenti. Pārstāvētas bija daudzas pasaules valstis, tomēr visvairāk jauniešu – no Eiropas.

Toreiz man bija tāds kā atklājums, ka zinātne ir tik starptautiska, un absolūti neierobežotas ir sadarbības iespējas.

Parasti nekautrējos un regulāri konsultējos ar ārvalstu pētniekiem, ja man ir jautājumi par kādu zinātnisko metodi vai pētījuma rezultātu. Pats daudz lasu zinātnisko literatūru un bieži rakstu publikācijas autoram, ja man ir kas neskaidrs. Mana tēma vai zinātnes virziens ir veterinārā farmakoloģija un man laimējies iepazīties ar vairākiem šīs jomas atzītiem ekspertiem. Lai apgūtu metodiku, jaunas zināšanas un prasmes, pieteicos vairākos programmas braucienos. Pirmā ārvalstu vizīte jau kā docētājam man bija 2017. gadā. Tās laikā atkal iepazinos ar jauniem kolēģiem, sākām strādāt pie projektiem un pētījumiem, rakstījām kopīgas publikācijas.

Erasmus tev ir kā kopīgu projektu, pētījumu un publikāciju ķēde. Jaunas tikšanās, jaunas publikācijas, jauni braucieni un atkal jauni sadarbības partneri?

Manuprāt, Erasmus programma tam ir domāta. Piemēram, nesen biju Austrālijā un Korejā. Pirms brauciena izturēju atlases konkursu. Rakstīju motivācijas vēstuli, kam sekoja pārrunas. Brauciena laikā es apmeklēju partnerus, ar kuriem biju iepazinies jau pirms COVID-19 pandēmijas. Piemēram, ar Dr. Victoria Liewelynno no James Cook University Austrālijā man jau ir divas kopīgas publikācijas un strādājam pie turpmākajām.

Ar pētnieku Dr. Taewon Kim no Korejas es iepazinos, kad 2017. gadā biju Itālijā, kur vasarā Pizas Universitātes Veterinārās farmakoloģijas un toksikoloģijas laboratorijā piedalījos apmācībās hromatogrāfijā. Apguvu šo metodi, kuru vēlāk izmantoju savā pētnieciskajā darbā. Šajā laboratorijā praktizējās arī kolēģis no Korejas. Iepazinos, uzsākām sadarbību, kas vainagojās ar Korejas apmeklējumu Erasmus programmas mobilitātes vizītes ietvaros šā gada aprīļa sākumā.

Vērtīga iespēja, kuru es izmantoju jau vairākus gadus, ir žurnāla Journal Club diskusijas tiešsaistē. Ar partneriem no dažādām pasaules valstīm attālināti satiekamies reizi nedēļā.

sitovs_koreja.jpg

Kopā ar Dr. Taewon Kim Korejā

Tā ir plaša starptautiska vide, kurā zinātnieki ar kopīgām interesēm dalās ar idejām, apspriež publikācijas, ģenerē jaunas idejas, māca doktorantiem kritisko domāšanu.

Tā ir arī laba platforma turpmākajiem pētniecības braucieniem Erasmus programmas ietvaros.

Pēdējie Erasmus programmas braucieni bija uz visai tālām un mums ļoti interesantām valstīm – Austrāliju un Koreju. Kādi bija nozīmīgākie ieguvumi?

Austrālijā stažējos Taunsvilas pilsētā, kur atrodas viens no James Cook University kampusiem. Pilsēta atrodas Austrālijas ziemeļos, kur ir tropiski karsts un mitrs klimats. Kā docētājs piedalījos studiju procesā un mācīju studentiem farmakoloģiju. Interesanti, ka tur farmakoloģijas lekcijās vienlaicīgi piedalās vairāki docētāji. Studenti pilda darbus, aktīvi komunicē gan ar docētāju gan savā starpā. Atmosfēra ir ļoti brīva. Nodarbību vada galvenais docētājs un viņa palīgi, kuru vidū biju es. Tā ir jauna pieeja mācību procesam, kuru varētu izmantot arī pie mums. Piedaloties lekcijās un, vērtējot studiju procesu, man radās iespēja salīdzināt.

sitovs_james_cook_university.jpg

Viesojoties James Cook University Austrālijā

Varu teikt, ka farmakoloģija RSU ir ļoti augstā līmenī. Mēs pasaulē esam ļoti konkurētspējīgi un varam pieņemt citu valstu pētniekus, kuri mācītos no mums.

Ņemot vērā tropisko klimatu Taunsvilas pilsētā, viens no pētījumiem bija zāļu stabilitāte mājas apstākļos. Cik ilgi zāles nezaudē īpašības šādā klimatā. Domāju, ka arī RSU varētu attīstīt zāļu stabilitātes pētniecības virzienu, un tā būtu lieliska sadarbības projekta iespēja.

Korejā stažējos Tedžonas pilsētā Chungnam National University Veterinārmedicīnas fakultātē, kas tieši atbilst mana promocijas darba tēmai. Tur kopā ar doktoru Taewon Kim strādājām pie kopējiem projektiem. Korejā plaši pēta dažādu augu izmantošanu veterinārajā farmācijā. Ar šo virzienu nodarbojas arī mūsu Farmācijas fakultāte. Korejas apmeklējuma laikā es nolasīju arī divas lekcijas – vienu studentiem, bet otru profesoriem un doktorantiem.

sitovs_chungnam_national_university.jpg

Vizītes laikā Chungnam National University Korejā

Kādēļ tu aicinātu RSU docētājus un darbiniekus aktīvi izmantot Erasmus iespējas?

Es noteikti ieteiktu izmantot šīs iespējas. Tās dod plašu partneru loku, ar kuriem veidot kopīgus projektus.

Iespējams, pētījums nesākas uzreiz, bet pēc gadiem. Tad, uzsākot darbu pie kādas tēmas, atceraties, ka ārvalstu kolēģis arī ar to nodarbojas. Varbūt viņš vai viņa vēlas pētīt kopā? Tā ir iespēja apgūt jaunas metodes, strādāt pasaules labākajās laboratorijās, domāt starptautiski.