Pārlekt uz galveno saturu
Iepazīstieties!
Atzinība
Intervijas
Studentiem

Šogad Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Gada balvu nominācijā Gada docētājs saņēma Medicīnas fakultātes Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras docente Rudīte Koka, kura ar studentiem strādā radoši, godīgi un mūsdienīgi, neļaujot studiju darbam kļūt garlaicīgam, rosinot studentus domāt un apzinoties, ka pašai daudz kas vēl jāmācās.

Pretendentus šai nominācijai izvirza un balvas ieguvēju nosaka Studējošo pašpārvalde, apkopojot elektroniski iesūtītos studentu viedokļus. Šogad šai nominācijai bija izvirzīti neticami daudz pretendentu – 45 RSU docētāji.

Rudite-Koka01-rsu-lead.jpg

RSU Akadēmiskajā ballē RSU Gada balvu nominācijā "Gada docētājs" docentei Rudītei Kokai (pirmā no labās) pasniedza Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja Natālija Šilova

Kopš 2009. gada Rudīte Koka ir RSU docente un pašlaik lasa lekcijas, vada nodarbības Medicīnas, Zobārstniecības, kā arī Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studentiem. Šajā semestrī viņa docēja četrus studiju kursus: Cilvēka molekulārā bioloģijaBioloģijaĀrstniecības augi, to izmantošana un Molekulārā bioloģija.

Kopš bērnības pazīst augus un pašlaik tos vāc no agra pavasara līdz vēlam rudenim, lai studentiem būtu ko izmantot praktiskajās nodarbībās izvēles studiju kursā Ārstniecības augi, to izmantošana, kas ieguvis ļoti lielu pašmāju un ārvalstu studentu popularitāti.

Viņas dzīves mīlestība ir deja. Skolas laikā un arī pēc tam Rudīte vairākus gadus ir dejojusi tautiskās dejas, taču tagad mācās salsu. "Es varētu teikt, ka tas pašlaik ir mans sapnis – attīstīt šīs dejas prasmes. Tas ir atvēris mani kā cilvēku." Sākusi ar vienu nodarbību nedēļā, tagad viņa dejo jau trīs reizes nedēļā. "Tāpat kā studentiem, vienā brīdī sajūti, sāk izdoties. Tu notici pats sev, notici, ka vari!"

Kādam, jūsuprāt, jābūt docētājam, lai par viņu varētu teikt – augstas raudzes?

Viņam ir jābūt kompetentam jomā, ko viņš docē, jāprot izmantot jaunākās metodes, jāveido komunikācija un cieņpilna attieksme pret studentu. Noder laba humora izjūta. Cenšos veidot tādas attiecības, lai studenti nebaidītos un nekautrētos jautāt par nesaprotamo. Studenti to augstu vērtē. Labam docētājam jābūt arī prasmei izmantot modernās tehnoloģijas. Jāiet laikam līdzi!

Vai docētājam ir jāzina viss? Vai jums nav bail no tā, ka nezināsiet, ko studentam atbildēt?

Jā, sākumā man bija ļoti bail no šādām situācijām! Trīs četri gadi pagāja, kamēr es pamazām visu uzmanību no vispārējās bioloģijas pievērsu molekulārai bioloģijai un ģenētikai. Visas brīvdienas pagāja, mācoties un gatavojoties lekcijām. Un, jo vairāk es apguvu, jo vairāk sapratu, ka man vienmēr būs neatbildēti jautājumi. Tāpēc noder šī studentiem dotā iespēja man jautāt. Viņi šad tad pajautā tādas lietas, par ko es pat neesmu aizdomājusies. Tas ir normāli, ka mēs nekad visu nevaram zināt! Tad meklējam kopā, diskutējam.

Kuri ir jūsu dzīves skolotāji?

Dzīves skolotāji noteikti ir vecāki. Esmu prātojusi, kāpēc tas ceļš bijis šāds un kāpēc tieši es saņēmu šo Gada docētāja balvu, jo studentu vērtējums ir visaugstākais manā darbā, kas var būt. Es sāku ritināt, kas tam ir pamatā. Tas ir darba tikums, ko vecāki man ir iemācījuši, – ka jebkurš darbs, kam pieķeries, jāizdara līdz galam un par simts procentiem. Un to es saviem studentiem saku: "Es gribu, lai jūs būtu nevis viduvējības, bet izcili ārsti!" Tas viņus iedvesmo. Daudziem maniem studentiem viens šis teikums ir bijis svarīgs visā tālākajā studiju procesā, tas licis saprast, kāpēc ir jāmācās ļoti labi.

Darbā mana iedvesmotāja ir Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītāja prof. Juta Kroiča. Viņas kvalitātes latiņa ir augsta visās jomās, viņa man ir izcils paraugs, un es visu laiku gribu tiekties uz to – mācos no tā, kā viņa runā ar cilvēkiem, organizē darbu un risina problēmas.

Daudzus pedagoģiska rakstura jautājumus risinām kopā ar Pedagoģiskās izaugsmes centra direktori doc. Noru Jansoni-Ratiniku un mācību prorektori prof. Tatjanu Koķi. Mēs redzam pedagoģisko ceļu RSU līdzīgā griezumā.

Pagājušajā gadā man ļoti liels izaicinājums bija, kad kolēģi nāca vērot, kā es strādāju savās praktiskajās nodarbībās un lekcijās, kad studiju darbā ieviesu formatīvo vērtēšanu. Pēc katras vērošanas reizes mēs izanalizējām, ko viņi bija redzējuši nodarbībā – kā strādā studenti, kā darbojos es utt. Mēs mācījāmies cits no cita. Vairākos Pedagoģiskās izaugsmes centra semināros esmu dalījusies pieredzē.

interaktiva-tafele-rsu02-lead.jpg

Docente Rudīte Koka, izmantojot Borisa un Ināras Teterevu fonda RSU studiju programmu modernizācijas mērķstipendiju, 2016. gada pavasara semestrī molekulārās bioloģijas studiju kursā ieviesa formatīvo vērtēšanu

Vai kāds no kolēģiem savā darbā ir ieviesis šo formatīvo vērtēšanu?

Jā, šogad asociētā profesore Zanda Daneberga, mums abām sadarbojoties, ieviesusi šo metodi visā lielajā mediķu plūsmā. Un studenti aptaujas anketās raksta: tas ir labi, ka kļūdas uzreiz saprot, nevis tikai kolokvijā. Tas ir mans lielākais gandarījums, ka kolēģi pārņem šo ideju.

Jūs esat prasīga docētāja?

Jā! Un to es sapratu ar laiku – jo augstāku latiņu uzceļu, jo augstākus rezultātus studenti sasniedz. Prasībām, protams, jābūt samērīgām, tās nedrīkst būs pārspīlēti augstas.

Kāda ir jūsu attieksme pret špikošanu?

Man tāpat kā visiem citiem RSU docētājiem attieksme pret špikošanu ir ļoti negatīva. Uzskatu to par necieņu pret mani un pret izvēlēto profesiju. Mūsu katedrā ir stingra kārtība un vienošanās, ka visi docētāji studiju kursa pirmajā nodarbībā un vēlreiz pirms katra kolokvija uzsver par negodīgas rīcības sekām un atgādina šos punktus no studiju reglamenta, lai studenti ar to rēķinās, un noteikumi visiem ir skaidri.

Kādi ir mūsdienu jaunieši salīdzinājumā ar laiku, kad jūs pati studējāt?

Šis laiks man patīk labāk, jo jauniešiem ir tik daudz iespēju sevi attīstīt. Es piekrītu mūsu rektoram Jānim Gardovskim, kurš šogad RSU zinātniskās konferences plenārsēdē teica, ka mūsu studenti ir pārliecināti, pašpārliecināti un radoši. Ja dodam iespēju, studenta talants sāk atvērties, izpausties un pilnveidoties.

Kad jūs pēdējo reizi jutāties laimīga?

[Domā.] Biju aizbraukusi uz laukiem – uz savu Lubānu. Netālu no manas dzimtas mājām ir ceļš, kam abās pusēs aug ievas. Kad tuvojies tai vietai, ir apreibinoša smarža. Esmu iekšā tādā kā smaržas mākonī, gribas to smaržu pārņemt. Tad tu saproti, ka esi daļa no tā visa!

studenti-par-arstniecibas-augiem-macas-rsu01-lead.jpg

Studenti darbojas laboratorijā docentes Rudītes Kokas docētajā izvēles kursā "Ārstniecības augi, to izmantošana" 2017. gada pavasara semestrī. Foto no privātā arhīva

Kas jūs iedvesmo darīt, iet uz priekšu?

Pirmkārt, daba. No rītiem, braucot stundu no Siguldas uz Rīgu, ir laiks domām. Citi apgalvo, ka ceļš ir nogurdinošs, jā, bet tas ir laiks, kad varu risināt galvā savus jautājumus. Pa ceļam redzu dabu un to, kā tā mainās, un tādos īpašos brīžos saprotu, cik laimīga esmu par to, ka dzīvoju tik skaistā pilsētā kā Sigulda un man ir tik labs darbs RSU. Katru dienu eju ar prieku un smaidu uz darbu.

Otra lieta ir grāmatas. Daudz lasu. Pēdējais, kas salika visu pa punktiem, ir Alvja Hermaņa Dienasgrāmata. To varu atvērt jebkurā brīdī un sākt lasīt no jebkuras vietas. Mani tik ļoti uzrunāja viņa skats uz dzīvi un lietām!

Trešais – tie ir studenti! Gan jautājumi, ko viņi uzdod, gan interese par studiju kursu, gan viņu attieksme!

Šī ir jau otrā jūsu darba novērtējuma balva, jo 2006. gadā saņēmāt balvu Siguldas Gada cilvēks izglītībā

Jā, Siguldas Valsts ģimnāzijā nostrādāju deviņus gadus. Arī toreiz mani izvirzīja skolēni. Jebkuru darbu daru ar prieku, lielu atbildību un pēc vislabākās sirdsapziņas.

Kopsavilkums no elektroniskajām studentu anketām par doc. Rudīti Koku 

Studenti ļoti augstu vērtē docentes darba un jaunās informācijas pasniegšanas stilu, īpaši akcentējot jauno mācību metodi – formatīvo vērtēšanu, ko docente Rudīte Koka ir izveidojusi, izmantojot Borisa un Ināras Teterevu fonda RSU studiju programmu modernizācijas mērķstipendiju.

Docentes lekcijās un nodarbībās studentiem vienmēr ir jābūt sagatavotiem un jāseko līdzi stāstītajam, jo Rudīte Koka ļoti aktīvi iesaista studentus jaunas vielas skaidrojumā, uzdodot daudzus jautājumus un dodot praktiskos uzdevumus jaunas vielas saprašanai. Savas docēšanas metodes docente ir aprakstījusi arī vairākos pētnieciskos darbos, ar kuriem piedalās dažāda līmeņa konferencēs. Docente nekad neatsaka palīdzēt studentiem arī ārpus nodarbībām un lekcijām, gan papildus skaidrojot studiju vielu un atbildot uz jautājumiem, gan padaloties ar savu pieredzi un viedokli par dažādām ar molekulāro bioloģiju nesaistītām tēmām.

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Gada balva tiek piešķirta tiem, kuri sasnieguši teicamus panākumus studijās, administratīvajā vai zinātniski pētnieciskajā darbā, kā arī devuši ieguldījumu RSU tēla popularizēšanā. 2017. gada 8. aprīlī RSU Akadēmiskajā ballē, kas notika Rīgas Latviešu biedrības namā, tika pasniegta RSU Gada balva astoņās nominācijās.

Balvas Gada docētājs piešķiršanas kritēriji: pierādījis savu profesionalitāti studiju darbā un ir populārs studējošo vidū.