Pārlekt uz galveno saturu
Iepazīstieties!
Studentiem
Intervijas

Baiba Jakobsone ir Eiropas studiju fakultātes maģistra studiju programmas Bizness un tiesības Eiropas Savienībā 2. kursa studente. Viņas vidējā atzīme visu studiju laiku ir 9 balles.

Paralēli studijām Baiba Jakobsone aktīvi iesaistījusies valsts pētījuma programmā Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, kurā jau veikusi ievērojama apjoma pētījumu. Viņa ir piedalījusies arī Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskajā konferencē, un sadarbība ar projekta vadītāju prof. Innu Dovladbekovu tiek gatavota zinātniskā publikācija, kas tiks iesniegta starptautiski citējamā žurnālā.

Turklāt Baiba ir kursa vecākā un aktīvi pārstāv studentu intereses.

Baiba-Jakobsone02-rsu-lead.jpg

Par sevi. Piemīt dzīvesprieks un nepārtraukta vēlme pēc izaicinājumiem – ne tikai karjeras ziņā, bet arī personīgajā dzīvē. Dzīvoju, nevis lai dzīvotu, bet lai izbaudītu to, ko mums dzīve sniedz, padarot to par interesantu spēli. Laikam jau to var raksturot kā azartu – dzinulis pēc kaut kā jauna, interesenta un savdabīga – tie ir ceļojumi vai jauns hobijs, bet vienmēr kaut kas nebijis. Vienā dienā pamodos no rīta un sapratu, ka gribu mācīties spēlēt tenisu, un tā jau kādu laiku spēlēju tenisu un nenožēloju savu izvēli. Ne velti mani kolēģi un kursabiedri teikuši: "Nav bijusi neviena diena, kad nesmaidi!" Nekad nespēšu samierināties, ja nepanākšu to, ko vēlos, vai nesasniegšu to, ko gribu, tā vienmēr būs mūžīgā cīņa. Mans dzīves vadmotīvs: "Viss, kas notiek, notiek uz labu!" Neatkarīgi no tā, kādi ir bijuši sitieni, tiem bija jābūt. Kad atskatos atpakaļ, saprotu, ka tam tā bija jānotiek, lai būtu tur, kur esmu tagad, un būtu tas, kas es esmu.

Trīs svarīgākās lietas, kas līdz šim paveiktas. Protams, ka viens no šādiem dzīves notikumiem ir iegūtā izglītība – bakalaura grāds politoloģijā – un mana izvēle turpināt studijas Rīgas Stradiņa universitātē maģistrantūrā. Lai cik dīvaini, pateicoties politiskajai videi, kurā pašlaik strādāju, esmu iemācījusies pastāvēt par sevi, nepakļauties spiedienam un nesalūst. Sīkstums ļauj gūt pārliecību par sevi ne tikai darbā, bet arī dzīvē. Trešā svarīgākā lieta – titula Gada maģistrants 2016 saņemšana. Liels gods turpināt veikt pētījumus Latvijas tautsaimniecības kontekstā.

baiba-jakobsone-rsu-akad-balle-2016.jpg

No labās: RSU mācību prorektore Tatjana Koķe un "Gada maģistrants 2016" Baiba Jakobsone 2016. gada 19. martā Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē.

Studijas Rīgas Stradiņa universitātē. Tās varu raksturot šādi – kvalitāte, augstas prasības, negulētas naktis un daudz kafijas krūžu. Pasniedzēji ir kompetenti, savas jomas speciālisti, kuriem ir zināšanas un bagāta pieredze, lai dalītos tajās ar studentiem. Pateicoties studijām bakalaura programmā Starptautiskās attiecības – Eiropas tiesības, esmu ieguvusi ļoti labus draugus, kuri ir gan mani domubiedri, gan cilvēki, uz kuriem varu paļauties arī pašlaik pēc studiju beigšanas. Spilgtākais moments bija diena, kad paziņoja par manu apstiprināšanu Erasmusprogrammā. Man bija iespēja doties apmaiņas programmā uz Islandi, gūstot pieredzi, zināšanas un jaunus draugus.

Dzīves skolotāji. Līdz šim esmu iepazinusi vairākus dzīves skolotājus, kuri snieguši padomus, atbalstu, zināšanas un palīdzību. Protams, pirmie mani dzīves skolotāji ir bijuši vecāki, vecvecāki, mani draugi. Sākumskolā tā bija mana klases audzinātāja, kura ticēja maniem spēkiem, lai gan pati tad vēl to neapzinājos. Matemātika bija visgrūtākais mācību priekšmets no visiem, nespēju sareizināt pat divus ciparus, bet pamatskolas laikā notika klikšķis un sāku piedalīties matemātikas skolas un rajona olimpiādēs. Skolotāja jau toreiz teica, ka sapratne par matemātiskiem rēķiniem man radīsies ar laiku, lai gan tad, esot bērnam, šķita, tas ir muļķa mierinājums.

Otrs svarīgākais cilvēks bija dzīves koučinga trenere, kura man iemācīja iepazīt sevi un pašam meklēt atbildes uz jautājumiem, nevis nepārtraukti paļauties uz citu cilvēku, draugu viedokli.

Gribu ļoti lielu pateicību teikt savai maģistra darba vadītājai prof. Innai Dovladbekovai par atbalstu, ieguldīto darbu, dotajām zināšanām darba izstrādes laikā. Pateicoties viņai, man ir radusies interese turpināt savu karjeru nevis politiskajā vidē, bet finanšu sektorā.

Baiba-Jakobsone-rsu-lead.jpg

Kad jūs pēdējo reizi jutāties laimīga? Katram cilvēkam laime nozīme ko citu. Patiesībā mums katru dienu ir jājūtas laimīgiem par to, ka dzīvojam drošā valstī, mums ir pieejami resursi, darbs, draugi, atbalsts, ko varam saņemt ik dienu no vecākiem, draugiem un kolēģiem. Daudziem šādas iespējas nav, tādēļ jābūt pateicīgiem par to, kas mums ir, nevis par to, kā mums nav. Patiesi laimīga es jūtos, ja varu sniegt laimes sajūtu kādam citam – vecākiem, radiem, draugiem. Tā sajūta, kad redzi prieku citu cilvēku acīs, ir vislabākā. Turklāt ticu, ka tik, cik tu dosi citiem, saņemsi pretī. Man laime nozīmē sniegt palīdzību citiem, kuriem dzīves apstākļu dēļ nav paveicies. Esmu sniegusi materiālo palīdzību un atbalstu Ukrainas bērnunama bērniem, ziedojumus bērniem ar veselības traucējumiem, dzīvnieku patversmēm. Vienmēr ir nepieciešams apstāties uz mirkli un atcerēties, ka ir cilvēki, kuriem klājas daudz grūtāk, un tavas problēmas uz tā dzīves fona, patiesību sakot, nav tik lielas.

Stūrakmeņi. Galvenās manas vērtības ir ģimene, draugi, izglītība, darbs, veselība, drošība. Varu piekrist politiķa Vinstona Čērčila vārdiem: "Tas, ko mēs saņemam, nodrošina mūsu eksistenci. Tas, ko mēs atdodam, veido mūsu dzīvi." Atslēgas vārds ir katra cilvēka ieguldījums – cik lielas pūles, laiku, enerģiju cilvēks iegulda gan darbā, gan izglītībā, gan attiecību veidošanās, tik liela ir saņemtā vērtība.

Kas jādara, lai pasaule kļūtu labāka? Pirmkārt, sabiedrības sašķeltība, ko rada naida kurinājums iekšienē, vājina tautu. Atskats pagātnē ļauj uzlūkot tagadni un nākotni, un atcerēties tautu vienotību par tiem mērķiem, ideāliem un vērtībām, par kurām tā cīnījās. Otrkārt, pirms kritizēt kādu, padomāt par risinājumiem, kurus tu vari sniegt.

Kur jūs redzat savu vietu Latvijas attīstībā? Pateicoties manām maģistra studijām, mans karjeras lauks ir mazliet mainījies. Pirms tam šķita, ka mana vieta ir Latvijas politikā, taču tagad es saprotu, ka vēlos darboties finanšu sektorā, taču uzskatu, ka starptautisko attiecību un politikas zināšanas noderēs arī finanšu sektorā.

Par RSU Gada balvu

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Gada balva tiek piešķirta tiem, kuri sasnieguši teicamus panākumus studijās, administratīvajā vai zinātniski pētnieciskajā darbā, kā arī devuši ieguldījumu RSU tēla popularizēšanā. 2016. gada 19. martā RSU Akadēmiskajā ballē, kas notika Rīgas Latviešu biedrības namā, tika pasniegta RSU Gada balva astoņās nominācijās.

RSU Gada balvas nominācijā Gada maģistrants piešķiršanas kritēriji: ļoti labas sekmes un aktīva studiju un sabiedriskā dzīve.