Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība

RSU Juridiskās fakultātes docētāji darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās ietvaros ir sākuši stažēšanos zvērinātu advokātu birojā BDO Law.

"BDO Law praktiķi un Juridiskās fakultātes docētāji savstarpēji bagātināsies ar zināšanām un pieredzi. Akadēmiskais personāls iepazīsies ar aktuālajām prakses problēmām, bet praktiķi varēs uzzināt akadēmisko viedokli par aktuālām tiesiskām problēmām," pastāstīja Juridiskās fakultātes prodekāns un vadošais pētnieks Jānis Grasis.

JF-docetaji-stazejas-BDO-Law-lead.jpg

RSU Juridiskās fakultātes docētāji kopā ar "BDO Law" pārstāvjiem. No kreisās 1. rindā: Uldis Ķinis, Sandra Kaija, Inga Kudeikina un "BDO Law" vadošā partnere Vita Liberte. 2. rindā: Jānis Grasis un "BDO Law" partneris Jānis Zelmenis.

Asoc. prof. Uldis Ķinis stažēšanās laikā plāno padziļināt priekšstatu par kibertiesību piemērošanas praktiskajiem apstākļiem, kā arī izpētīt, kā jaunās tehnoloģiskās iespējas maina juridisko biroju praktisko darbību. Prof. Sandra Kaija iepazīsies ar praktiskajām problēmām Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma piemērošanā. Doc. Inga Kudeikina padziļināti iepazīsies ar civiltiesību piemērošanas problēmām, kā arī ar notariāta tālākas attīstības iespējām tehnoloģiju laikmetā. Vad. pētn. Jānis Grasis atbilstoši savai specializācijai vairāk pievērsīsies starptautisko tiesību aktuālajiem problēmjautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot patiesā labuma guvēju noteikšanai un kredītiestāžu regulējuma izmaiņām Latvijā.