Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība
Izstādes
RSU vēsture

No 27. marta līdz 19. jūlijam RSU Vēstures muzeja vitrīnā pie aulas, Dzirciema ielā 16, apskatāma RSU Vēstures muzeja izstāde Vēsturiskais pagrieziens. Kā 1. Vispasaules latviešu ārstu kongress (1989.) ietekmēja RSU attīstību.

izstade_vesturiskais_pagrieziens_rsu-lead.jpg

20. gadsimta 80. gadu otrajā pusē Latvijā, Lietuvā un Igaunijā bija sākusies Dziesmotā revolūcija – centieni atgūt neatkarību no Padomju Savienības okupācijas. Latvijā to sauca arī par Trešo atmodu.

1987. gadā Rīgā pie Brīvības pieminekļa notika vairāki protesta mītiņi pret PSRS totalitārismu. 1988. gadā notika zīmīgi pasākumi, kas veicināja latviešu nācijas atdzimšanu, latviešu valodas un kultūras stiprināšanu: festivāls Baltica (10.–18.07.1988.), Latvijas karoga reabilitācija Mežaparkā (16.07.1988.), Latvijas Tautas frontes (LTF) dibināšanas kongresa atklāšanas koncerts (07.10.1988.) u. c. 

Nākamajā gadā (1989.) viens no centrālajiem notikumiem bija 1. Vispasaules latviešu ārstu kongress, kas notika Rīgā no 18. līdz 27. jūnijam. Tas pulcēja teju 6000 ārstu, māsu un medicīnas profesionāļu no Latvijas un Rietumiem. Ārsts Bertrams Zariņš no ASV, kurš bija viens no kongresa organizatoriem, ir teicis:

“Šis bija unikāls notikums okupētā Latvijā un vēsturisks solis ceļā uz Latvijas brīvību.”

Daudzi Rīgas Medicīnas institūta (RMI; RSU nosaukums no 1950. līdz 1990. gadam) docētāji piedalījās kongresa simpozijos un plenārsēdēs pirmām kārtām kā ārsti. Ne mazāk nozīmīga bija domu apmaiņa, kā turpmāk gatavot jaunos medicīnas un veselības aprūpes speciālistus. Pateicoties kongresam, tika aktualizētas šādas tēmas un nepieciešamības:

  1. vairākgadīga augstākās izglītības cikla organizēšana galveno medicīnas māsu sagatavošanai,
  2. zobu higiēnistu sagatavošana primārās palīdzības īstenošanai zobu kariesa un parodonta saslimšanu samazināšanai, 
  3. fizioterapeitu sagatavošana ambulanču, zonālo un rajona slimnīcu vajadzībām,
  4. ģimenes ārstu sagatavošana, izmantojot aizrobežu mediķu uzkrāto pieredzi. 

Kongresa rezolūcijas trešais punkts vēsta: “Atzīt medicīnas izglītību un profesionalitātes paaugstināšanu par svarīgiem starptautiskās sadarbības veidiem.” 

Nozīmīgu ar kongresu saistītu pasākumu 24. jūnijā RMI telpās organizēja LTF. Tā laikā teju katra institūta katedra ieguva sev kontaktus ar ārzemju kolēģiem. Pavērās iespēja iepazīties ar izglītības un medicīnas līmeni Rietumos un gūto pieredzi vest atpakaļ uz RMI. Uz Latviju arī sāka plūst vērtīgas grāmatas, medicīnas iekārtas un cita veida humānā palīdzība, kas veicināja augstskolas attīstību. 

Turpmāko 10 – 12 gadu laikā no RMI (kas pēc Rietumu kolēģu ieteikuma jau 1990. gadā tika pārdēvēta par Latvijas Medicīnas akadēmiju) ar četrām fakultātēm (Ārstniecības, Pediatrijas, Stomatoloģijas un Farmācijas) izauga pilnvērtīga un moderna zinātņu universitāte, kādu to pazīstam tagad – mūsu RSU. 

Aicinām tos, kuri var sniegt savus atmiņu stāstus par šo vēsturisko notikumu – 1. Vispasaules latviešu ārstu kongresu –, sazināties ar RSU Vēstures muzeju, sūtot ziņu vai savu stāstu uz e-pastu muzejsatrsu[pnkts]lv