Pārlekt uz galveno saturu
Stipendijas
Studentiem

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) stipendiāti 2019 ir zināmi! Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju 1000 USD apjomā šogad ieguvuši četri Latvijas medicīnas augstskolu vecāko kursu studenti – Elīna Zvaigzne, Dmitrijs Grigorjevs, Sandra Cipkina, Mareks Marčuks un Ieva Muižniece (visi – RSU, 6. kurss).

Finansējumu Ievas Muižnieces atbalstam kā mērķa ziedojumu bērnu psihiatrijas vecināšanai Latvijā sniegusi Lauma Upelnieks-Katis no ASV. Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda veicināšanas stipendijas (500 USD) ieguvuši – Artūrs Šilovs (RSU, 6. kurss), Elizabete Stašāne (RSU, 6. kurss), Laura Bluzmane (RSU, 5. kurss), kā arī studente no LU – Jana Višņevska (LU, 5. kurss).

Laza-70-logo_stipendijas.jpg

Gūt var dodot – šie Raiņa reiz teiktie vārdi gūst piepildījumu LĀZA un tās atbalstītāju darbos.

Konkursa otrās kārtas intervijas notika 24. aprīlī P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Ar pretendentiem runāja Dr. Uģis Gruntmanis, Dr. Zaiga Alksne-Phillips, Dr. Edīte Lazovska, Dr. Kamena Kaidaka un vēsturnieks Mārtiņš Vesperis. Visi pretendenti apliecināja savu mērķtiecību un centību ceļā uz ārsta profesiju. Konkurence bija sīva. Liela nozīme vērtējuma svaru kausos bija rekomendāciju sniedzēju ieteikuma vēstulēm.

Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijas pasniegs P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā 5. jūnijā plkst.16.00 svinīgā noskaņā, klātesot LĀZA valdei, LĀZA biedriem un viesiem. Aicinām visus LĀZA stipendiātus tikties šai dienā, lai dalītos domās un iespaidos.

Sveicam stipendiātus un novēlam visiem pretendentiem iegūt plašu redzesloku un nepazaudēt aizrautību un patiesumu, ar kādu sākts ceļš medicīnā!

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonds radies, godinot ārsta Ilmāra Lazovska (1931–2003) piemiņu. Fondu drīz pēc profesora nāves izveidoja ārsts Ēriks Niedrītis (Ņujorka), kurš ir arī tā vadītājs. LĀZA regulāri vāc ziedojumus fonda sekmīgai darbībai. 2005. gadā tika pasniegtas pirmās Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijas, kuras saņēma pieci Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studenti. Fondu finansiāli ir atbalsta arī Ojāra Veides Fonds, LĀZA biedri un citi ziedotāji.

Fonda mērķis ir atbalstīt vecāko kursu medicīnas studentu centienus apgūt ārsta profesiju un vēlmi strādāt savā profesijā Latvijā. Stipendijas tiek piešķirtas Latvijā studējošiem vecāko kursu medicīnas studentiem, kam ir ne tikai labas sekmes mācībās, plašs interešu loks, bet kas arī savu turpmāko dzīvi ir nolēmuši saistīt ar ārsta profesiju Latvijā, stiprinot un uzlabojot medicīnisko aprūpi valstī. Stipendija 500–1000 USD apjomā tiek piešķirta 3–5 pretendentiem katru gadu. Kopš 2016. gada tiek piešķirtas arī veicināšanas stipendijas. Pieteikumus izvērtē un lēmumu pieņem Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju komisija.

Ilmars_Lazovskis_foto.jpg

Līdz 15.09.2019. var pieteikties Ojāra Veides fonda stipendijām.

LĀZA vieno ārzemēs un Latvijā dzīvojošos ārstus un zobārstus, kā arī citus veselības nozares profesionāļus, zinātniekus un darbiniekus kopējam mērķim – visiem spēkiem veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un sadarbību. To dibināja trimdā devušies latviešu ārsti Eslingenā 1947. gadā.

Plašāk par LĀZA un iespējām atbalstīt medicīnas izglītību