Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Studentiem

21. oktobrī Latvijas Supervizoru apvienība (LSA) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA organizē LSA 10 gadu jubilejas konferenci Savstarpējā atzīšana, kuras mērķis ir stiprināt Latvijas supervizoru kopējo profesionālo identitāti, veidojot tiltus un savstarpēji atzīstot supervīzijas dažādību valsts, pašvaldību un biznesa vidēs. Konference sāksies plkst. 9.00 un norisināsies RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4, Rīgā.

No RSU konferencē piedalīsies Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes asoc. prof. Kristīne Mārtinsone, asoc. prof. Sandra Mihailova, doc. Jeļena Ļevina, doc. Kristaps Circenis, kā arī RSU profesionālās maģistra studiju programmas Supervīzija absolventes Līga Vaivade-Kalnmeiere un Sandra Aleksandra Hartmane.

Konferences dalībnieki pilnveidos savu profesionālo kompetenci, diskutēs par profesionālajiem izaicinājumiem, supervīzijas iespējām un meklēs iespējamos risinājumus. Pasākuma ietvaros notiks arī RSU Izdevniecība sun poligrāfiajs daļas izdotās grāmatas Supervīzija: teorija un prakse prezentācija. Tās mērķis ir raksturot supervīziju no dažādiem skatupunktiem, parādot tās daudzveidīgo potenciālu. Grāmata veidota piecās daļās, aptverot plašu jautājumu loku. Pirmā daļa ir veltīta vispārīgiem supervīzijas jautājumiem, tās vēsturei un mūsdienu raksturojumam, teorijām, procesa aprakstam, ētiskiem un tiesiskiem aspektiem, ar izglītību saistītiem un citiem jautājumiem. Otrā daļa veltīta supervīzijas raksturojumam dažādās profesionālās darbības vidēs. Trešās nodaļas saturu veido specifiskie jautājumi, piemēram, refleksija un psihodinamiskie koncepti supervīzijā, mākslas pielietojums supervīzijā. Ceturtajā daļā ir publicēti praktiskie pētījumi supervīzijā, savukārt piektajā piedāvātas praktiskā darba metodes supervīzijā. Grāmatu veidojuši RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes mācībspēki, absolventi un citi speciālisti. Grāmatas zinātniskās redaktores: asoc. prof. K. Mārtisone un asoc. prof. S. Mihailova.

Konference paredzēta supervizoriem, supervīzijas studentiem, psihologiem, psihoterapeitiem, veselības nozarē strādājošajiem, mākslas terapeitiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, uzņēmējiem, personāla vadītājiem, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, kuriem ir interese par supervīziju.

Supervīzija ir profesionālā pilnveide visa mūža garumā, savu talantu un prasmju attīstība, ko izmanto individuālajai, komandu un organizāciju attīstībai. Supervīzijas kā konsultējošās profesijas uzmanības centrā ir cilvēku, viņu profesionālo uzdevumu un organizācijas savstarpējā mijiedarbība. Tās galvenais mērķis ir darba kvalitātes un profesionālās efektivitātes paaugstināšana.

Ar darba kārtību iespējams iepazīties šeit. Konferences dalības maksa 40 EUR, darba valoda: latviešu.

Pieteikties un veikt apmaksu par dalību konferencē nepieciešams līdz 10. oktobrim, aizpildot reģistrācijas anketu šeit.

Vairāk informācijas LSA mājaslapā www.supervizija.lv.