Pārlekt uz galveno saturu
Lepojamies!
Atzinība

1. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā svinīgi tika pasniegti valsts emeritētā zinātnieka diplomi.

Diploms tika pasniegts arī pieciem ievērojamiem RSU profesoriem:

 • Medicīnas fakultātes Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedras vadītājam prof. Indulim Vanagam,
 • Biomehānikas zinātniskās laboratorijas vadošajai pētniecei prof. Ivetai Ozolantai,
 • Zobārstniecības fakultātes Ortodontijas katedras prof. Ilgai Urtānei,
 • Medicīnas fakultātes Pediatrijas katedras vadītājai prof. Dacei Gardovskai,
 • Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta direktorei un vadošajai pētniecei asoc. prof. Modrai Murovskai.

rsu_profesori_sanem_valsts_emerit_zin_diplomu-02-lead.gif

No kreisās: asoc. prof. Modra Murovska, prof. Indulis Vanags, prof. Iveta Ozolanta, RSU rektors prof. Aigars Pētersons, prof. Dace Gardovska, prof. Ilga Urtāne un RSU studiju prorektore prof. Tatjana Koķe. Foto: Jānis Brencis

Valsts emeritētā zinātnieka nosaukums iepriekš minētajiem profesoriem tika piešķirts jau šā gada martā, taču 1. oktobrī svinīgajā kopsēdē katram tika pasniegts īpašais Latvijas Zinātņu akadēmijas diploms un krūšu nozīme.

Valsts emeritētā zinātnieka statusa pretendentu atlasi veic, vērtējot viņus pēc šādiem kritērijiem:

 • zinātņu doktors vai habilitētais zinātņu doktors;
 • Latvijā ieviestas nozīmīgas izstrādes;
 • pretendenta sagatavoto zinātņu doktoru skaits;
 • patenti, šķirnes un pārdotās licences;
 • augsts citējamības indekss atbilstoši zinātnes nozares specifikai;
 • sarakstītās monogrāfijas un mācību grāmatas;
 • publikācijas starptautiskajos žurnālos;
 • ilgstoši sekmīgi vadīts liels zinātnieku kolektīvs (universitāte, institūts, laboratorija).