Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība
Starptautiskā sadarbība
Sabiedrības veselība

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības institūts ir uzsācis dalību ERA4Health partnerības HealthEquity projektā E-platforma veselības veicināšanai skolās (ePro-Schools).

Projekta mērķis ir izstrādāt veselības veicināšanas intervenci skolās, lai veicinātu fiziskās aktivitātes un veselīgus ēšanas paradumus pusaudžiem no nelabvēlīgas sociālās vides. Projekta īstenošana noslēgsies 2026. gada beigās.

2024. gada 2. un 3. maijā notika projekta atklāšanas sanāksme Barselonā, kurā piedalījās projekta vadītāja Latvijā asoc. prof. Inese Gobiņa un projekta ekspertes asoc. prof. Anda Ķīvīte-Urtāne un pētniece Elīna Vrobļevska, kā arī partneru pārstāvji no Spānijas, Vācijas, Francijas, Nīderlandes un Lietuvas.

rsu_svi_projekts_veseliba_skolas.jpgProjekta dalībnieki 2024. gada maijā Barselonā. Foto no Sabiedrības veselības institūta arhīva

Sanāksmes mērķis bija izstrādāt detalizētu plānu intervences īstenošanai, apspriest dažādu partneru uzdevumus projektā un saskaņot intervences metodoloģiju. Diskusijās tika akcentēta starpdisciplināra pieeja, kas nepieciešama, lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus, un apspriesti praktiski risinājumi, kā integrēt projektu skolu ikdienā.

rsu_svi_projekts_veseliba_skolas_elina_vroblevska.jpgEksperte Elīna Vrobļevska. Foto no Sabiedrības veselības institūta arhīva

Asoc. prof. Inese Gobiņa norāda: “Līdzšinējie pierādījumi liecina, ka veselību veicinošās intervences, kas īstenotas izolēti no sociālā konteksta tikai indivīda līmenī, nedod vēlamo efektu. Projektā tiks izstrādāts ePro-Schools intervences dizains un saturs, kuru paredzēts īstenot Katalonijas reģiona skolās vairākos līmeņos, iesaistot ne tikai skolēnus, bet arī viņu ģimenes locekļus un skolotājus. Tikpat būtiski, cik kopumā izdevusies intervences īstenošana praksē, ir arī tās sasniegto rezultātu novērtēšana atbilstoši iepriekš izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem un indikatoriem. Taču, lai projekta īstenošana un novērtēšana būtu sekmīga, ir nepieciešama visu iesaistīto pušu iesaiste atbilstoši to interesēm un lēmumu pieņemšanas iespējām.

RSU Sabiedrības veselības institūts projektā ir atbildīgais partneris ieinteresēto sadarbības partneru kartēšanai un rekomendāciju izstrādei veselības veicināšanas programmu ieviešanai skolās, balstoties uz ePro-Schools projekta rezultātiem un pieredzi Katalonijas reģionā".