Pārlekt uz galveno saturu
Skolēniem

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) sagatavošanās kursi pirmkursniekiem pirmo gadu notika attālināti, turklāt to popularitāte ir augusi.

Jau ceturto gadu RSU studiju gads sākās ne tika ar ZGI un Orientācijas nedēļu, bet arī ar dažādiem ievadkursiem studiju programmas Medicīna pirmkursniekiem. Ievadkursiem pieteicās 65 studenti, tai skaitā 31 ārvalstu students no 12 valstīm, no salīdzinoši tuvām (piemēram, Vācijas, Somijas, Zviedrijas) un arī tālākām – Šrilankas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Nepālas.

Kursi notika piecas dienas pirms pirmā studiju semestra angļu un latviešu valodas plūsmā. Ievadkursu mērķis bija ne tikai apkopot skolā iegūtās zināšanas un prasmes, bet arī izcelt tieši tos ķīmijas, fizikas un bioloģijas tematus, kuri būs nepieciešami, sākot pirmo semestri studiju kursos, piemēram, Medicīniskā ķīmija, Molekulārā bioloģija un Medicīniskā fizika.

Kursus apmeklējušie studenti norāda, ka visvairāk patika docētāju aktīvā iesaiste, atgriezeniskā saite un attieksme pret kursu kopumā, neviens jautājums nepalika neatbildēts. Viss esot ticis labi izskaidrots, rosināja domāt un skatīties dziļāk, analizēt informāciju no dažādiem aspektiem. Kurss ir labi strukturēts. Nodarbības bija interesantas, valdīja brīva atmosfēra.

Sagatavošanas kursu vadošo docētāju vidū ir Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras asoc. prof. Rudīte Koka. Viņa stāsta, ka bioloģiju izvēlējušies ļoti motivēti studenti. "Jautā, risina uzdevumus, labprāt skaidro un pamato savu viedokli. Studentiem ir atšķirīga pieredze, jo vairāki no viņiem bioloģiju mācījušies pirms krietna laika, tāpēc šādi kursi ir īpaši nozīmīgi. Gandarījums strādāt ar jauniešiem arī attālināti. Īsā laikā vēlos maksimāli precīzi organizēt darbu, un aktualizēt tieši to saturu bioloģijā, kurš sagādā studentiem grūtības,” saka R. Koka.

Ideja par attālinātiem kursiem bija jau vairākus gadus. Šis gads tai bija īpaši piemērots. Attālinātas studijas, īpaši tādās eksperimentālās zinātnēs kā ķīmija, fizika un bioloģija, ir liels izaicinājums gan docētājiem, gan studentiem. Tas prasīja izvērtēt katras nodarbības sasniedzamos rezultātus un mērķus, rūpīgi piemeklēt mācību metodes un formas komunikācijai ar studentiem, zināšanu pārbaudei un refleksijai. Liela nozīme bija docētāju iepriekšējai pieredzei pagājušajā semestrī un RSU informācijas tehnoloģiju infrastruktūrai (piemēram, tika atjaunināta e-studiju vide, plaši pielietota platforma Zoom).

Ievadkursus varētu nosaukt arī par treniņnometni docētājiem un studentiem, jo tajā iesildās ne tikai studenti, bet arī docētāji. Nākamo kursu vadīšanā tiks aicināti atbilstīgo studiju kursu docētāji. Ievadkursu norisi nodrošināja docētāju komanda, kuru veidoja Tālākizglītības centra izglītības programmu koordinatore Agnese Dreimane, asoc. prof. Rudīte Koka, asoc. prof. Zanda Daneberga, lekt. Anita Pastare, lekt. Irina Kazuša, lekt. Ilmārs Rikmanis, lekt. Mihails Haļitovs, asist. Jānis Kungs, doc. Jevgenijs Proskurins un lekt. Ansis Ēcis.

Kursu vēsture aizsākas 2017. gada augustā, kad ar prof. G. Baha atbalstu sākās pirmie ievadkursi ķīmijā un bioloģijā latviešu plūsmā. Kopš tā laika ievadkursi ir attīstījušies gan veidojot angļu un latviešu plūsmu, gan piesaistot vairākus mācību priekšmetus; kopš 2018. gada nākusi klāt fizika, bet kopš 2020. gada augusta – latviešu un latīņu valoda. Šoreiz kursi ne tikai pirmo reizi notika divas nedēļas (angļu valodas plūsmai), bet tie arī notika attālināti, izmantojot īpaši tam veidotas mācību metodes un kursu struktūru.

RSU ir attīstīta e-studiju un tiešsaistes mācību vide, kas mūsdienīgā veidā ļauj nodrošināt pilnu studiju procesu visos studiju līmeņos. Kopš COVID-19 pandēmijas sākuma RSU studiju process nav apstājies – iepriekšējais studiju gads tika veiksmīgi noslēgts, tiešsaistē tika organizēti valsts eksāmeni un noslēguma darbu aizstāvēšanas. Jauno studiju gadu RSU sāks attālināti, savukārt jau oktobrī organizēt kombinētas mācības – gan tiešsaistē, gan klātienē.