Pārlekt uz galveno saturu
Atzinība
Starptautiskā sadarbība
EIT Health

Vertikāli integrēto projektu konsorcija sanāksmē Džordžijas Tehnoloģiju institūtā Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) saņēmusi balvu par veiksmīgu partnerības veidošanu ar Eiropas augstskolām un pieredzes nodošanu par pētniecības integrēšanu studiju procesā. RSU ir vienīgā Eiropas augstskola, kas Atlantā (ASV) noturētajā sanāksmē ieguvusi tik augstu novērtējumu. Vertikāli integrētie projekti (VIP) ir inovatīva platforma, kas sasaista pētniecību ar studiju procesu, un šī Džordžijas Tehnoloģiju institūtā radītā iniciatīva pārņemta daudzās augstskolās ASV un Eiropā.

Augsto apbalvojumu RSU saņēma par partnerības veidošanu EIT Health finansētā projekta HIVE: Augstākās izglītības iestāžu inovācija zināšanu intensīvai uzņēmējdarbībai ietvaros. Projekta mērķis ir paaugstināt partneru inovācijas un uzņēmējdarbības kapacitāti, apzinot nacionāla un starptautiska līmeņa labo praksi un veicinot tīklošanos. Projekta uzdevumu vidū ir jauna uzņēmējdarbības un inovācijas vadības studiju kursa izstrāde un īstenošana, kā arī dalīšanās pieredzē ar partneruniversitātēm. RSU savu pieredzi VIP kursu īstenošanā jau veiksmīgi nodevusi projekta partneriem, proti, Latvijas Universitātei, Čehijas Dzīvības zinātņu universitātei un Turcijas TED universitātei.

"RSU kā zinātnes universitātei viens no stratēģiskajiem mērķiem ir pētniecība, un šis augstais apbalvojums apliecina, ka esam uz pareizā ceļa. VIP iekļaušana studiju procesā palīdz integrēt pētniecību un studijas, audzinot jauno pētnieku paaudzi, kura jau no agrīna studiju procesa praksē iepazīstas ar pētniecības projektu plānošanu un realizāciju," sacīja RSU VIP eksperts, Darba drošības un vides veselības institūta direktors prof. Ivars Vanadziņš.

git_balva_01.png

balva2.png

Prof. Ivars Vanadziņš (no kreisās) ar saņemto balvu, VIP programmu direktors Džordžijas Tehnoloģiju institūtā Edvards Koils (Edward Coyle) un Pediatrijas katedras docente Liene Smane

Arī pērn RSU un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgais VIP par gaisa kvalitātes robota prototipa izstrādi ASV VIP konsorcija sanāksmē ieguva balvu par starpaugstskolu sadarbību. Džordžijas Tehnoloģiju institūts ar VIP iniciatīvu klajā nāca 90. gadu vidū. ASV un Eiropas augstskolas, kas pārņēmušas šo pieredzi, ik gadu tiekas VIP konsorcija sanāksmē, lai dalītos pieredzē par projektu ieviešanu, tīklotos un iegūtu jaunus sadarbības partnerus.

RSU vertikāli integrētie projekti ieviesti 2019. gadā kā jauns un inovatīvs mācību procesa papildinājums, kas sniedz nozīmīgas praktiskās zināšanas pētniecības aktivitāšu veikšanā visu līmeņu studentiem. VIP projekti dod iespēju studentiem padziļināti, praktiskā veidā apgūt pētniecības veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes. Pašlaik RSU darbojas sešas VIP komandas. Tās veic dažādus pētījumus un aktivitātes psiholoģijas, vides veselības, ergonomikas un pediatrijas jomā. VIP studējošo un pētnieku komandas ir multidisciplināras un vertikāli integrētas – vienā komandā vairāku semestru garumā pieredzējušu pētnieku vadībā var darboties gan pirmā gada studenti no veselības vai sociālo zinātņu platformas, gan rezidenti un doktoranti. VIP rezultātā tiek veidotas jaunas zinātniskās publikācijas un studentu pētnieciskie darbi, kā arī izstrādāti pētījumos balstīti praktiski rīki. Piemēram, mentālās veselības pašpalīdzības rīku – mobilo aplikāciju emociju regulēšanas prasmju novērtēšanai un pilnveidošanai EMORI izstrādāja VIP komanda prof. Kristīnes Mārtinsones vadībā, lektorei Inesei Paičai sadarbojoties ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Ventspils Augstskolu.