Pārlekt uz galveno saturu
Doktorantiem
Pētniecība

2. septembrī Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) notika pirmās Zinātnieku brokastis šajā akadēmiskajā gadā, kurās pētniekiem, studentiem un citiem interesentiem bija iespēja piedalīties klātienē Senāta zālē vai pieslēgties attālināti platformā Zoom. Tikšanās sākumā RSU zinātņu prorektore Agrita Kiopa atklāja RSU Doktorantūras skolas jauno sezonu un pastāstīja par plašo semināru un citu pasākumu klāstu, ar kuru detalizēti var iepazīties RSU mājaslapā.

rsu_zinatnieku_brokastis00.jpg

A. Kiopa raksturoja Doktorantūras skolas daudzveidīgo tēmu spektru, piemēram, Dienvidčīles Universitātes (Universidad Austral de Chile) asociētā profesora un RSU asociētā viesprofesora Serhio Urives (Sergio Uribe) vadītos seminārus par datu izmantošanu un vadību, kā arī politikas socioloģes un Londonas Ekonomikas un politikas zinātņu augstskolas docētājas Lienes Ozoliņas semināru par kvalitatīvās pētniecības metodēm sociālajās zinātnēs.

Turpinājumā zinātņu prorektore stāstīja par vienu no RSU īstenotajām pētniecībā balstītas izglītības pieejām – Vertikāli integrēto projektu (VIP) studiju kursiem. RSU ir viena no pirmajām šīs pieejas ieviesējām Baltijas valstīs. RSU ieguvumi no VIP ir spēcīgu un konkurētspējīgu starpnozaru komandu izveide, intensīva pētniecības integrācija studiju procesā un citi uzlabojumi. VIP kursos veidojas 6–12 studentu lielas komandas, kas docētāju vadībā strādā ar konkrētiem pētniecības uzdevumiem. Būtiski, ka komandā darbojas studējošie no dažādām jomām un studiju līmeņiem: vienā komandā var būt gan 2. kursa students, gan doktorants. Viņus vieno interese par VIP komandas darba tēmu – celiakiju bērniem, darba vidi, mikrobioloģiju, valsts pamatiem vai citu no RSU piedāvātajām.

Pēc tam Darba drošības un vides veselības institūta direktors asociētais profesors Ivars Vanadziņš stāstīja, kā praksē izmantot VIP piedāvātās iespējas un dalījās pieredzē par jau izveidotajiem VIP kursiem SAM 8.2.3. ietvaros. VIP komandu mērķis ir sniegt RSU dažādās fakultātēs studējošajiem zināšanas un praktiskās iemaņas pētniecības darba organizēšanā un realizācijā, attīstīt spējas plānot un īstenot ilgtermiņa multidisciplināru sadarbību dažādu nozaru starpā.

rsu_zinatnieku_brokastis03.jpg

I. Vanadziņš iepazīstināja ar VIP Ergonomiskās darba vietas veselīgā vidē, kuru jau īsteno Aroda un vides medicīnas katedra. VIP kursu pieredze liecina, ka studenti ar lielu entuziasmu iesaistās praktiskajos darbos, attālinātās Zoom sesijas ļauj veiksmīgāk organizēt kopīgās pārrunas un VIP ir jauna un pozitīva pieredze arī docētājiem, savukārt kā izaicinājumu asociētais profesors minēja papildus laiku, kuru no VIP kursa vadītāja prasa iesaiste un praktisko darbu vadīšana. Pieteikšanās VIP kursos ir iespējama platformā MyRSU.

VIP ieviešana RSU notiek Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē (Nr. 8.2.3.0/18/A/011). Projekta mērķis ir stiprināt RSU konkurētspēju, modernizējot studiju programmas atbilstīgi sabiedrības un nozares attīstības vajadzībām, veicinot pētniecības un studiju sasaisti, kā arī pilnveidojot pārvaldības procesus un paaugstinot vadības personāla prasmes. Projekta kopējais finansējums ir 2 290 800 EUR, no kuriem 1 947 180 EUR ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un 343 620 EUR – valsts budžeta līdzfinansējums.

rsu_zinatnieku_brokastis02.jpg

Zinātnieku brokastu noslēgumā PIC Mācīšanas un mācīšanās projektu vadītājs Raimonds Strods iepazīstināja ar filantropa Borisa Tetereva mērķstipendijām. Ir iespējams iegūt stipendiju starptautiskās pieredzes integrēšanai, kuras mērķis ir veicināt ārvalstu viesdocētāju zināšanu efektīvu integrāciju RSU, stipendiju veselības aprūpes virziena studiju programmu modernizācijai un stipendiju sociālo zinātņu studiju programmu modernizācijai. Pieteikumu izstrāde mērķstipendijas saņemšanai būs līdz 25. septembrim. Zinātnieku brokastu dalībnieki tika aicināti pieteikties uz stipendijām, lai veidotu jaunus VIP kursu, kā arī pilnveidotu studiju programmas, integrējot pētniecības komponenti.

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta pārstāvji aicina interesentus pieteikties arī turpmākām Zinātnieku brokastīm, kurās jau oktobrī tiks diskutēts un praktiski tiks veidots ziņojums dažādām mērķauditorijām par Valsts pētījumu programmas Covid-19 seku mazināšanai projektu rezultātiem.

RSU-NAP2020-ES_logo.jpg