Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Doktorantiem
Pētniecība
Rezidentūra

Vertikāli integrēto projektu (VIP) vadītāji aicina savām komandām pieteikties jaunus dalībniekus!

rsu_nap_esf.jpg

Par VIP komandas dalībnieku var pieteikties jebkurš RSU students no visām programmām, tostarp doktoranti un rezidenti. Galvenais nosacījums ir interese par komandas pētījuma tematu, vēlme aktīvi darboties un veikt pašam savus pētījumus.

Izlasi aprakstu par katru komandu un piesakies!

 • Gūsi pieredzi pētniecības veikšanā
 • Sastapsi komandas biedrus ar līdzīgām interesēm
 • Lietderīgi pavadīsi laiku
 • Veiksi pētniecības aktivitātes attiecīgās jomas speciālistu uzraudzībā
 • Gūsi iespēju sagatavot zinātnisko rakstu vai piedalīties konferencēs ar saviem vai komandas pētījumiem
 • Gūsi iespēju turpināt pētniecību par izvēlēto tematu ilgtermiņā

Pieteikties (līdz 25. septembrim)

Saņemsi atbildi vienas nedēļas laikā pēc pieteikšanās beigām. Galvenais vērtēšanas kritērijs – motivācija būt daļai no izvēlētās komandas.

vip_logo_krasains.jpg

VIP MIKROBIOLOĢIJA
 • Komandas vadītājs: doc. Ingus Skadiņš
 • Pieteikties aicināti veselības aprūpes virziena studenti

Paredzamie darba uzdevumi

Viens no iespējamiem darba uzdevumiem ir noteikt antibakteriālo un antivirālo efektu komerciāli pieejamajiem dezinfekcijas līdzekļiem.

Komandas vadītājs darba procesā var piedāvāt arī citas pētījuma tēmas.

VIP kursa norise

Praktiskais darbs paredzēts mazās apakšgrupās atbilstoši tēmām, organizējot kopīgas tikšanās reizi divās nedēļās (laiks tiks saskaņots vēlāk). Darba veikšanas bāze: RSU Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras laboratorijā

VIP ERGONOMISKĀS DARBA VIETAS VESELĪGĀ VIDĒ: ERGONOMIKA
 • Komandas vadītāja: doc. Jeļena Reste
 • Pieteikties aicināti Medicīnas fakultātes studenti, fizioterapijas un rehabilitoloģijas studenti, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studenti, rezidenti (aroda medicīnas, ģimenes medicīnas, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas specialitātē), doktoranti, kuru pētnieciskais darbs saistīts ar muskuloskeletālo veselību un fizioloģiju, biomehāniku un muskuloskeletālo slimību profilaksi
 • Laipni aicināti ikviens, kuru interesē ergonomika, biomehānika un ar darbu saistīto veselības traucējumu profilakse
 • Komandas maksimālais dalībnieku skaits: 12

Paredzamie darba uzdevumi (mazākās apakšgrupās par izvēlēto tematu)

 • Kakla kustību biomehānikas un veselību ietekmējošu faktoru teorētiska un praktiskā izpēte, cilvēkam strādājot ar datora monitoru.  Monitora novietošanas augstuma un leņķa ietekme uz kakla muskuļu sasprindzinājumu. Komandas dalībniekiem būs nepieciešams veikt praktiskus kakla muskuļu sasprindzinājuma mērījumus ar miotonometru vai virsmas elektromiogrāfu, apstrādāt iegūtus rezultātus, veikt literatūras analīzi un apkopošanu; iespējama arī sava pētnieciskā darba izstrāde
 • Datora peļu un to paliktņu dizaina un materiāla ietekme uz lietotāju rokas veselību, ilgstoši strādājot ar datoru. Komandas dalībniekiem būs nepieciešams piedalīties praktisko mērījumu organizēšanā un veikšanā ar digitālo infrasarkano termogrāfu, apstrādāt iegūtus rezultātus, analizēt un apkopot literatūras avotu datus; varēs izstrādāt arī savu pētniecisko darbu
 • Amortizējošo paklāju veselības efektu izpēte ilgstošas stāvēšanas gadījumā. Organizēt un piedalīties kustību analīzes un muskuļu sasprindzinājuma mērījumos ar 3D kustību analīzes iekārtu un virsmas elektromiogrāfijas metodi,  apstrādāt iegūtus rezultātus, analizēt un apkopot literatūras avotu datus; varēs izstrādāt arī savu pētniecisko darbu
 • Medicīnā pielietojamo individuālo aizsardzības līdzekļu (masku, respiratoru un kostīmu) ergonomikas un funkcionalitātes izpēte. Komandas dalībniekiem būs nepieciešams piedalīties praktiskajos mērījumos ar digitālo infrasarkano termogrāfu vai 3D kustību analizatoru, apstrādāt iegūtus rezultātus, analizēt un apkopot literatūras avotu datus; varēs izstrādāt arī savu pētniecisko darbu

Iegūtos pētījumu rezultātus būs iespēja publiskot konferencēs un zinātniskajos rakstos.

VIP kursa norise

 • Praktiskais darbs paredzēts mazās apakšgrupās atbilstīgi tematam, organizējot kopīgas tikšanās reizi divās nedēļās (laiks tiks saskaņots vēlāk), pārējo laiku komunicējot attālināti. Darba veikšanas bāze: RSU zinātniskais centrs Kleisti Rīgā, Rātsupītes ielā 5, vai RSU Aroda un vides medicīnas katedras telpās Rīgā, Baložu ielā 14.
VIP ERGONOMISKĀS DARBA VIETAS VESELĪGĀ VIDĒ: IEKŠTELPU GAISA KVALITĀTE
 • Komandas vadītāja: doc. Žanna Martinsone
 • Pieteikties aicināti Medicīnas fakultātes, Rehabilitācijas fakultātes, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studenti, kā arī sociālo zinātņu studenti (socioloģija, komunikācija u. c.), rezidenti (aroda medicīnas, ģimenes medicīnas, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas specialitātē), doktoranti, kuru pētnieciskais darbs saistīts ar veselības jautājumiem (elpošanas, sirds un asinsvadu sistēmas, alerģijas utt.), kā arī sociālo zinātņu doktoranti (socioloģija, mediji, komunikācija u.c.)
 • Tiek gaidīti studenti, kurus interesē praktiski pārbaudīt, pētīt vai ieviest teorētiski apgūtās zināšanas iekštelpu gaisa kvalitātes un darba vides uzlabošanā
 • Komandas maksimālais dalībnieku skaits: 12

Paredzamie darba uzdevumi (mazākās apakšgrupās par izvēlēto tematu)

 • Temats nr. 1: Iekštelpu gaisa kvalitātes novērtējums birojos ar zaļās sienas sistēmu telpās un bez tās
  • Eksperimenta ar zaļās sienas sistēmu (un bez tās) biroja telpā plānošana, iekārtu sagatavošana, kalibrēšana laboratorijas apstākļos
  • Iekštelpu gaisa kvalitātes mērījumu (daļiņu skaita un masas koncentrācijas noteikšana, gaistošo organisko savienojumu noteikšana u. c.) veikšana, datu apstrāde un rezultātu apkopojums pētījuma atskaitēs
  • Aptaujas un biroja darbinieku veselības stāvokļa novērtējuma plānošana, veikšana, datu apstrāde un apkopošana projekta pārskatos vai publikācijā
 • Temats nr. 2: 3D printeru radītais iekštelpu gaisa piesārņojums
  • Eksperiments 3D printeru biroja telpā vai telpās (dažāda veida 3D printeri) plānošana (pētījuma protokola izveidošana u. c.) un īstenošana
  • 3D gaisa kvalitātes mērījumu (daļiņu skaita un masas koncentrācijas noteikšana, gaistošo organisko savienojumu noteikšana u. c.) veikšana un rezultātu apkopošana
  • Aptaujas un biroja darbinieku veselības stāvokļa novērtējuma plānošana, veikšana, datu apstrāde un apkopošana projekta pārskatos vai publikācijā
 • Temats nr. 3: Mēbeļu radītā gaisa piesārņojuma novērtējums. Aldehīdi (sadarbībā ar temata nr.1 komandu)
  • Eksperiments ar materiālu testēšanu, izmantojot speciāli aprīkotu kameru laboratorijas telpās
  • Testēšanas kameras gaisa kvalitātes mērījumu veikšana aldehīdu noteikšanai (dažāda veida materiāliem, dažāda ilguma ekspozīcijas), rezultātu analīze un apkopojums
  • Iespējamās ietekmes uz veselības stāvokli novērtējuma plānošana (darbs ar literatūru), veikšana, datu apstrāde un apkopošana projekta pārskatos vai publikācijā
 • Temats nr. 4: Mikrobioloģiskā piesārņojuma testēšana telpās ar UV lampām, jonizācijas iekārtām un gaisa kondicionieriem (sadarbībā ar citu VIP komandu)
  • Eksperiments biroja telpā ar dažāda veida aprīkojumu (UV, jonizācija, gaisa kondicionieri) laboratorijas telpās
  • Mikrobioloģiskā piesārņojuma testēšana telpā sadarbībā ar VIP komandu no Mikrobioloģijas un bioloģijas katedru (kopējais m/o KVV skaits, patogēno m/o KVV skaits un pelējuma sēnīšu KVV skaits iekštelpu gaisā)
  • Iespējamās higiēniskās efektivitātes novērtējuma veikšana
 • Temats nr. 5: Iekštelpu darba vides apstākļu (troksnis, apgaismojums, telpu iekārtojums u. c.) ietekmes uz labsajūtu un produktivitāti izpēte (saistībā ar citiem tematiem un sadarbībā ar citām VIP komandām)
  • Pētījuma plānošana un īstenošana
  • Mērījumu, aptauju u. c. novērtēšanas rīku sagatavošana, izvēle, adaptācija utt.
  • Rezultātu apkopošana un publicēšana
  • Komandas darbs veicina kvalitatīvu un plašu datu iegūšanu, kas var rezultēties pētījumos iegūto rezultātu publiskošanā gan konferencēs, gan zinātniskajos rakstos

VIP kursa norise

Praktiskais darbs paredzēts mazās apakšgrupās atbilstoši tēmām, organizējot kopīgas tikšanās reizi divās nedēļās (laiks tiks saskaņots vēlāk), pārējo laiku komunicējot attālināti. Darba veikšanas bāze: RSU Zinātniskais centrs Kleisti Rātsupītes ielā 5 vai RSU Aroda un vides medicīnas katedras telpās Baložu ielā 14.

RSU vertikāli integrēti projekti tiek īstenoti ESF līdzfinansētā projekta Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē (Nr. 8.2.3.0/18/A/011) ietvaros.