Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Pētniecība
Starptautiskā sadarbība

No 10. līdz 12. jūnijam Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sociālo zinātņu pētniecības centrs sadarbībā ar Baltic Studies Centre organizē Eiropas Sadarbības zinātnē un tehnoloģijās (COST) akcijas Starptautiskas pieredzes un pētniecības tīkls transformāciju izpētei ilgtspējas kontekstā (TransformERS) dalībnieku tikšanos. Pasākumā piedalīsies vairāk nekā 50 pētnieku no dažādām valstīm, un tā mērķis ir aktualizēt vēl neizpētītos ilgtspējas aspektus pārtikas, enerģētikas, transporta un tekstila jomā.

Vadošā RSU Sociālo zinātņu pētniecības centra pētniece Dina Bite atzīmē, ka šis ir starptautisks pētnieku tīkls, kas pievēršas noteiktu jautājumu starpdisciplinārai izpētei. Rīgas vizītes laikā pētnieki gan teorētiski, gan praktiski analizēs pārtikas jomu, apmeklējot arī Rīgas Centrāltirgu un Āgenskalna tirgu. Vizītes praktiskajā daļā pētniekiem pievienosies RSU Studentu medija Skaļāk studenti, trenējot savas prasmes pasākumu atspoguļošanā un veidojot reportāžas no notikuma vietas. 

Sociālo zinātņu pētniecības centra mērķis ir veicināt mērķtiecīgu izcilas pētniecības attīstību 2024. gadā izveidotajā RSU Sociālo zinātņu fakultātē (SZF) un universitātē kopumā. 

“Ar lielu entuziasmu uzņemam plašo pētnieku loku, kas starptautiskā tīklojuma pirmajā kopāsanākšanā pulcējas tieši Rīgā – mūsu universitātē,” atzīst RSU Sociālo zinātņu pētniecības centra vadītāja Ieva Puzo. “Pasākumā tiekamies, lai diskutētu par jautājumiem, kas aktuāli ikvienam no mums gan tagad, gan raugoties nākotnē.

Esmu pārliecināta, ka tikšanās laikā plānotās aktivitātes pavērs jaunus apvāršņus, kas ļaus mums kopā veicināt ilgtspējīgas un pētniecībā balstītas pārmaiņas sabiedrībā.”

RSU SZF pētnieku grupas Veselīgas un ilgtspējīgas pārtikas sistēmas vadītājs Miķelis Grīviņš uzsver, ka pēdējā dekādē pārtikas ražošanā notikušas būtiskas izmaiņas, kas saistītas ar digitālo tehnoloģiju pieejamību, pircēju uzvedību u. c.

“Pārtikas jomas pētnieku uzdevums ir atbalstīt uzņēmējus ar informāciju par riskiem, rīkiem un inovācijām, kas palīdz pieņemt lēmumus strauji mainīgajos apstākļos un nodrošināt, lai mums ir pieejama veselīga pārtika,” norāda M. Grīviņš.

RSU Sociālo zinātņu pētniecības centra darbība ir vērsta uz fokusētu starpdisciplināras sociālo zinātņu pētniecības attīstību un teorētisko pieeju izkopšanu. Sociālo zinātņu pētniecības centrs nodrošina pētniecībā gūto zināšanu pārnesi un veicina starpdisciplināri orientētu pētnieku ataudzi, integrējot pētniecības procesu un rezultātus studiju procesā. 

Nākotnē centrs plāno sniegt sociālo zinātņu pētniecības pakalpojumus arī citām organizācijām.