Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

No 30. maija līdz 2. jūnijam Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) norisinājās valsts pārbaudījumi topošajiem ārstiem. Tos šogad kārtoja 340 studentu (188 pašmāju un 152 ārvalstu), kas ir rekordliels skaits. Visi šie pārbaudījumi ir jānokārto sekmīgi, lai varētu saņemt ārsta diplomu.

“Ja aizvadītie seši gadi RSU būtu jāraksturo vienā vārdā, tad tas ir “izaugsme”.

Auguši ir valsts pārbaudījumu galvenie varoņi – topošie ārsti –, un augusi ir pati augstskola, kuras attīstību labi atspoguļo eksāmenu kārtotāju lielais skaits,” ar gandarījumu saka RSU rektors prof. Aigars Pētersons.

rektors_petersons_paraksta_diplomus00.jpgKamēr RSU studenti kārto valsts pārbaudījumus, aizstāv savus bakalaura un maģistra darbus, notiek gatavošanās izlaidumiem. Viens no rektora Aigara Pētersona patīkamajiem darbiņiem šajā laikā ir RSU diplomu parakstīšana

Lai novērtētu sešu studiju gadu laikā uzkrātās zināšanas un prasmes, RSU izveidotajā Valsts pārbaudījumu komisijā kopskaitā darbojās 407 Latvijas un ārvalstu docētāji, darba devēju pārstāvji un atbalsta personāls. Komisiju vada augstas raudzes medicīnas nozares profesionāļi, un šogad komisijas vadītājs bija Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols, bet komisijas vadītāja vietnieku pienākumus bija uzņēmušies profesors Aivars Lejnieks, profesors Jānis Gardovskis un RSU viesprofesors no Berlīnes Peters E. Goreckis (Peter E. Goretzki).

Medicīnas fakultātes asoc. prof. Ingus Skadiņš izteica atzinību par to, ka valsts pārbaudījums notika ne tikai augstā, bet arī starptautiskā līmenī, kas

“iegūtajam ārsta diplomam uzliek starptautisku kvalitātes zīmi”,

jo tajā piedalījās jau iepriekš minētais vācu endokrīnās ķirurģijas profesors Peters E. Goreckis, kurš pārstāv vienu no lielākajām pasaules universitātes slimnīcām – Šaritē (Charité) (Berlīnes Universitātes slimnīcā) –, kā arī ir Starptautiskās endokrīnās ķirurģijas asociācijas valdes loceklis.

Eksāmenu maratons topošajiem ārstiem šogad notika tiešsaistē, un tas sākās ar teorētisko pārbaudījumu, kam sekoja klīniskās situācijas izloze un interpretācija.

“Pateicoties RSU e-videi un digitālajām iespējām, tehniskajam atbalstam, docētājiem un atbalsta personālam, varējām līdz minimumam samazināt subjektivitāti eksāmena vērtēšanā un ieekonomēt laiku, kas nepieciešams darbu labošanai,”

eksāmena norisi uzslavēja viens no komisijas vadītāja vietniekiem prof. Aivars Lejnieks.

Valsts pārbaudījumu veiksmīga nokārtošana nepieciešama ārsta grāda iegūšanai un profesionālas kvalifikācijas piešķiršanai. “Studentam ir neiedomājami grūts uzdevums – visu sešu gadu laikā apgūto sakoncentrēt vienā izšķirošajā sarunā ar eksaminācijas komisiju. Tomēr arī šī īsā saskarsme apliecināja augsto apgūto zināšanu kvalitāti, savukārt studentu neviltotie smaidi pauda gandarījumu par iegūto izglītību un plašajām nākotnes iespējām,” atzina komisijas vadītājs un RSU docētājs Valts Ābols.