Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Pētniecība
Studentiem

2. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā (MITC) norisinājās 3. Baltijas jūras valstu simpozijs par simulāciju un virtuālās realitātes izmantošanu veselības aprūpes izglītībā un pacientu drošībā. Dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Itālijas un citām valstīm iepazinās ar jaunākajām iekārtām, metodēm un tendencēm uz simulācijām balstītu studiju pilnveidošanas procesā.

"Šī semināra atslēgas vārds ir "drošība", jo mūsu centieni, zināšanas, prasmes un modernākās tehnoloģijas tiek ieguldītas pacientu drošības stiprināšanā," atklājot simpoziju, uzsvēra RSU veselības studiju prorektors prof. Guntis Bahs, novēlēdams dalībniekiem aktīvu darbu un jaunu pieredzi.

Hamburgas Lietišķo zinātņu universitātes profesors Jurgens Lorenzs (Jurgen Lorenz) raksturoja uz simulācijām balstītas medicīnas izglītības devumu sabiedrībai. Mediķiem tā saīsina prasmju apguves laiku, mazina stresu un psiholoģiskos riskus, kā arī ceļ pašcieņu un pārliecību par savām spējām, savukārt pacientiem samazina izmantoto medicīnisko manipulāciju laiku, uzlabo to kvalitāti un rezultāta stiprina pacientu drošību.

Profesoram Jurgenam Lorenzam ir izveidojusies cieša saistība ar RSU, jo 2015. gadā viņš vienu semestri docēja RSU un iesaistījās 1. Baltijas jūras valstu simpozijā, kas 2016. gada februārī notika MITC. Savukārt otrs 2017. gada decembrī notika Kauņā.

Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Medicīnisko simulāciju centra vadītājs Arūns Gelmans (Arūnas Gelmanas) stāstīja par simulāciju scenārijiem, kuri mācību procesā tiek izmantoti viņa vadītajā centrā Kauņā, piemēram, apgūstot komandas darbu. RSU Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedras vadītājs doc. Oļegs Sabeļņikovs iepazīstināja ar RSU progresu uz simulācijām balstītas medicīnas izglītības attīstībā, dažādajiem studiju kursiem studentiem, rezidentiem un jau pieredzējušiem mediķiem.

Vairāki simpozija dalībnieki uzsvēra, ka MITC ir unikāls simulāciju centrs ne tikai Baltijas, bet visas Eiropas mērogā.

Simpozija ietvaros notika vairāki semināri, kuros tika izvērtēti simulāciju veidi un metodes dažādās ārstniecības jomās, piemēram, bērnu traumatismā un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā. Dalībniekiem semināru laikā bija iespēja izmēģināt MITC simulatorus, tādējādi uzlabojot savas prasmes.

Piecu gadu laikā RSU ir investējusi uz simulācijām balstītu studiju attīstībā vairāk nekā piecus miljonus eiro – gan pašu līdzekļus, gan ES struktūrfondu finansējumu. Universitātē ir izstrādāta attīstības sistēma simulācijām pirmsklīnikā, komandu un procesu simulācijām un simulācijām klīnikā, kas ir paredzētas ne tikai studentiem un rezidentiem, bet arī jau pieredzējušiem ārstiem un medicīnas māsām, kuri vēlas prasmes atjaunot un pilnveidot.