Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība
SHARE
Starptautiskā sadarbība
Sabiedrības veselība

No 7. līdz 9. februārim Maltā notika pētījuma SHARE (pētījums par veselību, novecošanu un pensionēšanos Eiropā) koordinatoru tikšanās, kuras mērķis bija iepazīstināt ar sagatavošanos procesa iestrādnēm saistībā ar pētījuma astoto posmu.

Pētījumā SHARE pirmreizēja datu vākšana Latvijā notika 2017. gadā. Tā kā šis pētījums ir longitudināls un tiek īstenots reizi divos gados, 2019. gadā Latvijā tas norisināsies otro reizi, sniedzot iespēju iegūt salīdzināmus datus, kas ļautu veiksmīgāk risināt ar sabiedrības novecošanos saistītos jautājumus, kā arī salīdzināt datus starptautiskā mērogā.

Papildus tiek plānots, ka SHARE darbība izpletīsies ārpus ES robežām, iesaistot pētījumā tādas Latīņamerikas, Āfrikas un Āzijas valstis kā Brazīlija, Ķīna, Indija, Meksika un citas.

Nākamā dalībvalstu koordinatoru tikšanās notiks šā gada 5.–7. septembrī Rīgā.

Plašāk par pētījumu SHARE