Tuvākā gada laikā Austrumu slimnīcā taps lielākais RSU klīniskais studiju centrs Latvijā Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība

Janvāra sākumā noslēdzot līgumu starp Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) un Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu par ilgtermiņa sadarbību, tuvākā gada laikā Austrumu slimnīcā taps lielākais RSU klīniskais studiju centrs, kas piedāvās apmācības ne tikai studentiem, bet arī visam slimnīcas personālam. Latvijā tik apjomīgs klīniskais studiju centrs līdz šim nav bijis.

RSU studiju centra 1. kārta tika pabeigta pērnā gada 19. maijā. Ieguldot RSU pašu pelnītos līdzekļus (943 000 eiro), tika renovētas telpas 1042 kvadrātmetru platībā studentu apmācībai. 2. kārtā plānots apgūt līdzvērtīgu telpu apjomu līdzās jau esošajām RSU telpām, ieguldot to attīstībā līdzvērtīgu summu 1. kārtai. Plānots, ka telpas pilnībā tiktu labiekārtotas līdz 2019. gada sākumam. Jaunais centrs top Austrumu slimnīcas kreisā spārna korpusā, kas, projektējot ēku, jau bija būvēts atbilstoši studiju vajadzībām ar klasēm un lielajām auditorijām. Tagad plānots to pielāgot modernu apmācību iespējām.

Ar apmācības procesam nepieciešamo telpu paplašināšanu RSU jaunais rektors Aigars Pētersons turpina attīstības procesu sadarbībā ar lielākajām veselības aprūpes iestādēm Latvijā. "RSU turpina stratēģiski veidot apmācību kampusus slimnīcās līdzās reālajam klīniskajam darbam, tāpēc esam gandarīti, ka līdzīga sadarbība attīstās arī citām lielākajām slimnīcām Rīgā un Latvijā, kā arī ārpus mūsu valsts robežām, piemēram, Vācijā," uzsver A. Pētersons.

Jaunais centrs īpašu nozīmi iegūst arī tāpēc, ka tajā turpmāk apmācīs ne tikai RSU studentus, bet arī Austrumu slimnīcas visa līmeņa personālu, tai skaitā ārstniecības personālu un citus slimnīcas darbiniekus. Minētās apmācības saistītas ar ES prasību pēc speciāliem izglītošanas pasākumiem katram ārstniecības personālam, kas nepieciešams pacientu drošībai. 

Studiju centrā tiek ievēroti uz simulācijām balstītas medicīnas principi, kas būtiski paaugstina gan studējošo, gan citu apmācāmo prasmes, jo, izmantojot simulatorus, mulāžas un digitālās iekārtas, var drošā vidē izkopt iemaņas un izstrādāt situāciju risināšanas algoritmus, tikai pēc tam to visu realizējot dzīvē slimnīcā. Līdz ar to šis klīnisko apmācību centrs ir ieguvums gan studiju procesa modernizācijas ziņā RSU, gan pacientu drošībai, gan pašas ārstniecības iestādes kvalitātes līmeņa celšanai. RSU līdzdalība Austrumu slimnīcas telpu labiekārtošanā arī nodrošina šo telpu saimniecisku un pragmātisku izmantošanu, ņemot vērā arī renovācijas darbus slimnīcā.